Otrokovice

 
 

Podpora samostatného bydlení

 

PROČ TU JSME
Pomáháme lidem v lehkém pásmu mentálního postižení v oblastech, které sami nezvládají.

KDO MŮŽE NAŠE SLUŽBY VYUŽÍT
Dospělý člověk ve věku 19-64 let s mentálním popř. lehkým kombinovaným postižením.

CO NABÍZÍME

Poskytujeme podporu a zázemí ve vlastních domácnostech klientů a v jejich dalším přirozeném prostředí takovým způsobem, aby uživateli bylo umožněno postupně dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a zodpovědnosti za svůj život.

KDY NEMŮŽEME SLUŽBU POSKYTNOUT

Žadatel, který není mentálně postižený nebo trpí závažným psychickým onemocněním, které je neslučitelné s bezpečným soužitím ve skupině, nebo je závislý na alkoholu či jíných návykových látkách.