Otrokovice

 
 

Sociálně terapeutická dílna

 
 
 

PROČ TU JSME

Poskytujeme lidem s mentálním a kombinovaným postižením pomoc při získání, zvládání a rozvíjení pracovních dovedností a návyků, dále pak podporu směřující k samostatnému životu mezi lidmi a uplatnění v běžném zaměstnání.

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Služby poskytujeme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 15 do 64 let.

CO NABÍZÍME

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 

KDY NEMŮŽEME SLUŽBY POSKYTNOUT

Nemůžeme poskytnout služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří vyžadují vysokou míru potřeby péče a jsou z tohoto důvodu závislí na jiné osobě. 

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Ceny za úkon poskytnutí, nebo pomoc při zajištění stravy jsou obsaženy v sazebníku.

KOLIKA LIDEM MŮŽEME POMÁHAT

Okamžitá kapacita služby je 17 osob.