BLOG

Úvod  BLOG
Čemu nás také učí Sbírka potravin

Čemu nás také učí Sbírka potravin

19.11.19 | Ohrožené rodiny | Veronika Lexová

S potravinovou sbírkou jsme v NADĚJI v Písku začali v roce 2018. Zpočátku jsme sami přemýšleli, jakým způsobem


Více...
 
Čemu nás také učí Sbírka potravin

S potravinovou sbírkou jsme v NADĚJI v Písku začali v roce 2018. Zpočátku jsme sami přemýšleli, jakým způsobem potraviny vydávat. Jakou zvolit cestu předání našim klientům?  Nakonec jsme zjistili, že nejvhodnější je přístup neposuzující a bez stresu.

 

Také klienti si na novou službu zvykali postupně. Potřebovali vysvětlit, že potraviny jsou v pořádku i po datu minimální trvanlivosti. Teprve časem začali věřit tomu, že od druhých lidí mohou dostat darem potraviny, které jsou v pořádku. Ve většině rodin klientů panuje nedůvěra, například děti jsou zvyklé jíst jídlo pouze z domova a od matky. Tento přístup vypovídá o jejich nejistotě týkající se vnějšího světa. Tak se nám ukázala další cesta k jejich pochopení, a tudíž další možnosti v práci s nimi.

 

Během výdeje potravin jsme navíc zjistili, že většina klientů se cítí nepříjemně, když se jich ptáme, jaké potraviny nyní nejvíce potřebují. Většinou očekávali, že přivezené potraviny z potravinové banky rozdělíme automaticky a každý dostane něco. Velmi mne překvapilo, že naši klienti neumějí říci, co přesně chtějí, neumějí vybrat ty nejdůležitější věci, které jim v domácnosti chybí. Raději přijímají to, co jim určí někdo jiný. I to je pro nás návod k motivaci klientů, kteří ve většině případů přijímají to, co jim společnost dává a určuje, a nemají představu o tom, že mohou svůj život sami měnit.

 

Výdej potravinové pomoci nám tedy přinesl mnoho nových zkušeností a podnětů k další práci.

 

Potravinová pomoc pomohla například otci se dvěma dětmi, který se přistěhoval na naši ubytovnu. Děti má ve vlastní péči, mateřská dovolená mu končila. Byl v situaci, kdy sám nevěděl, co se v jeho životě bude odehrávat další den. Než vyřídil registraci na úřadu práce a než mu přišly dávky hmotné nouze, čerpal potravinovou pomoc především od nás z banky. Právě ta pomohla jemu a jeho dětem zvládnout velmi těžké období.

 

Pokud se člověk sám nedostane na dno sil, stěží pochopí, jak těžké je s prázdným žaludkem měnit svůj život k lepšímu. Proto je potravinová pomoc pro naše klienty, kteří většinou pobírají dávky hmotné nouze, tak důležitá. Nyní, když už se klienti naučili potravinám z potravinové banky důvěřovat, pomáhají jim překlenout období bez peněz. Možná, že někteří z nich, že svět neznamená jen chudobu a nedostatek, a pokusí se najít v životě nový směr.

 

Veronika Lexová je pracovnice v sociálních službách, pracuje s ohroženými rodinami v pobočce NADĚJE v Písku.

 


Jsme vděčni za každý příspěvek na službu pro ohrožené rodiny.

 


Méně...