Stanoviska NADĚJE

NADĚJE má čtyři odborná kolegia, jejichž zaměření vyjadřují názvy:
Bydlení, Handicap, Rodina, Senior.

Kolegia, tvořená vybranými vedoucími a sociálními pracovníky NADĚJE, se zabývají kvalitou a rozvojem služeb NADĚJE, vydávají odborná stanoviska (publikovaná v této sekci) a jsou poradním sborem ústředního ředitele a ředitelské rady.