Jsme nevládní nezisková organizace založená jako spolek registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 975.

 

V čele spolku stojí předseda a ústřední ředitel, který je statutárním orgánem a zastupuje organizaci navenek.

 

Nejvyšším orgánem NADĚJE je Valná hromada členů, která se schází dle Stanov jednou za dva roky.

 

Nejvyšším výkonným orgánem v období mezi zasedáními Valné hromady je devítičlenné Předsednictvo. Koordinací, správou a kontrolou společných záležitostí poboček je pověřena Ředitelská rada, která je podřízena Předsednictvu. Členy Ředitelské rady jsou z titulu své funkce ústřední ředitel, oblastní ředitelé a hlavní ekonom.

PŘEDSEDNICTVO

Mgr. Jan Vaněček, předseda a ústřední ředitel
Ing. Milan Nádvorník, místopředseda, oblastní ředitel
Mgr. Pavel Polák, oblastní ředitel
Daniel Svoboda, B.Th., oblastní ředitel
Ing. Martina Hradecká, ekonomická ředitelka
Mgr. Ilja Hradecký
Tomáš Rejman
Petr Šánek
Mgr. Jana Vrubelová

 

Zleva: Petr Šánek, Milan Nádvorník, Tomáš Rejman, Ilja Hradecký, Martina Hradecká, Daniel Svoboda, Jana Vrubelová, Pavel Polák, Jan Vaněček

 

 

 

 

ŘEDITELSKÁ RADA

Veřejně prospěšné služby jsou poskytovány v pobočkách. Některé pobočky jsou pro úsporu provozních nákladů sdruženy v oblast, oblasti jsou řízeny oblastními řediteli. Výkonným orgánem řízení je ředitelská rada:  

Mgr. Jan Vaněček, ústřední ředitel (ústředí)
Ing. Milena Havrdová, oblastní ředitelka (Jablonec nad Nisou)
Ing. Martina Hradecká, ekonomická ředitelka (ústředí)
Mgr. Michaela Lutišanová, oblastní ředitelka (Litoměřice)
Ing. Milan Nádvorník, oblastní ředitel (Vysoké Mýto)
Mgr. Kateřina Pivoňková, oblastní ředitelka (Zlín)
Mgr. Pavel Polák, oblastní ředitel (Otrokovice)
Ing. Luboš Protivínský, oblastní ředitel (Plzeň)
Daniel Svoboda, B.Th., oblastní ředitel (Praha)
Dr. Jiří Valnoha, oblastní ředitel (Brno)
Mgr. Petr Žůrek, S.T.D., oblastní ředitel (Nedašov)

 

Zleva: Petr Žůrek, Jiří Valnoha, Jan Vaněček, Luboš Protivínský, Kateřina Pivoňková, Pavel Polák, Michaela Lutišanová, Martina Hradecká, Milan Nádvorník, Milena Havrdová, Daniel Svoboda