Praha

 
 

Ubytování pro muže

 

Mužům bez domova nabízíme přenocování v noclehárnách nebo celodenní pobyt v azylových domech.

 

NOCLEHÁRNA HUSITSKÁ 70, PRAHA 3-ŽIŽKOV

(mapa)

Přenocování ve dvacetilůžkovém pokoji.

Cena: 30 Kč/noc.

Přespání si můžete rezervovat u sociálního pracovníka denního centra

+420 222 783 957, 775 868 862

Více informací...

 

NOCLEHÁRNA NA SLUPI 12, PRAHA 2

(mapa)

Přenocování ve vícelůžkových pokojích.

Cena: 30 Kč/noc.

Přespání si můžete rezervovat u sociálního pracovníka denního centra

+420 775 889 601

Více informací...

 

AZYLOVÝ DŮM HUSITSKÁ 70, PRAHA 3-ŽIŽKOV

(mapa)

Celodenní ubytování ve vícelůžkových pokojích.

Cena: 120 Kč/den.

Pokud se chcete ubytovat, zavolejte nám nebo se zastavte v pracovních dnech.

+420 222 783 957, 775 868 862

Více informací...

 

AZYLOVÝ DŮM OTÍNSKÁ 43, PRAHA 5-RADOTÍN

(mapa)

Celodenní ubytování ve vícelůžkových pokojích.

Cena: 120 Kč/den.

Pokud se chcete ubytovat, zavolejte nám nebo se zastavte v pracovních dnech.

+420 257 910 292, 775 868 857

Více informací...

 

AZYLOVÝ DŮM K PRÁDELNĚ 2, PRAHA 10-ZÁBĚHLICE

(mapa)

Pro muže a ženy v důchodovém věku nebo se zdravotním znevýhodněním.

Celodenní ubytování v jedno a vícelůžkových pokojích.

Cena: 120 Kč/den ve vícelůžkovém pokoji, 130 Kč/den v jednolůžkovém pokoji.

Pokud se chcete ubytovat, zavolejte nám nebo se zastavte v pracovních dnech.

+420 272 660 460, 775 868 864

Více informací...

Provoz azylových domů je spolufinancován Evropskou unií v rámci projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085. Více infomací...

Logo OPZ