Praha

 
 

Pomáhejte s námi

 

FINANČNÍ DARY

1. K přímému darování můžete použít zelený formulář.

2. Dar můžete zaslat na účet u ČSOB 8002-0316012163/0300.

3. Hotovost můžete darovat v našich střediscích (viz menu).

4. Podpořit NADĚJI můžete odesláním DMS.

 

VĚCNÉ DARY

Zobrazte si seznam věcných darů, které jsme schopni účelně využít. Při konkrétní nabídce či pro další upřesnění (např. místo předání) se prosíme spojte s Evou Krůtovou (kontakt viz níže).

 

DAŇOVÁ UZNATELNOST DARŮ

Na vyžádání vystavíme na poskytnutý dar potvrzení pro daňové účely podle zákona o dani z příjmu.

 

KONTAKT

Eva Krůtová

podpora.praha@nadeje.cz

+420 222 521 110, 775 868 843