Praha

 
 

Ordinace lékařů

 

 

PROČ TU JSME 

Pomáháme lidem bez domova zlepšit jejich zdravotní stav.

 

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY 

Lidé bez domova ve věku od 18 let.

 

CO NABÍZÍME 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ poskytuje komplexní vyšetření, úkony související se zaměstnáním (např. vystavení zdravotního průkazu) jsou prováděny pouze na základě doporučení sociálního pracovníka Naděje. V případě zdravotního vyšetření pro ubytování ve službách pro lidi bez domova je nutná žádost potvrzená příslušným zařízením. Ordinace má uzavřenu smlouvu s VZP (111), VoZP (201), OZP (207), ČPZP (205), RBP (213).

 

GYNEKOLOŽKA poskytuje vyšetření a nezbytnou pomoc, pacientky neregistruje. Provádí preventivní gynekologické prohlídky, určování těhotenství, edukaci o antikoncepci, případně vyplnění žádosti na přerušení těhotenství. Nezajišťuje těhotenskou poradnu. Ordinace má uzavřenu smlouvu s VZP (111), VoZP (201), OZP (207), ČPZP (205), RBP (213).

 

STOMATOLOG poskytuje akutní péči, pacienty neregistruje. Ordinace má uzavřenu smlouvu s VZP (111), VoZP (201), RBP (213).

 

KOLIK SLUŽBY STOJÍ 

Ordinace mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami uvedenými výše u jednotlivých odborností. Pacientům, kteří nemají smluvní zdravotní pojišťovnu nebo průkazku pojištěnce, je péče poskytována dle možností jednotlivých ordinací. Některé specifikované výkony pacienti hradí dle ceníku (viz Dokumenty ke stažení).

 

KDY SLUŽBY VYUŽÍVAT 

Ordinace praktického lékaře: pondělí 8:30-18:00 / úterý 8:30-16:00
středa 13:00-15:00 / čtvrtek 8:30-15:00 / pátek 8:30-15:00

Ordinace gynekologie: středa 8:30-12:30
Zubní ordinace: pondělí 9:00-17:00

Platné ordinační hodiny jsou také vyvěšeny v čekárně ordinace nebo dostupné v sekci Dokumenty ke stažení.

  

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Leták ordinací lékařů

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů

Ceník lékařských výkonů nehrazených pojišťovnami

Ordinační hodiny - praktický lékař, gynekologie

Ordinační hodiny - stomatologie

 

 

KONTAKT 

Jarmila Urbani, vedoucí ordinace

jarmila.urbani@nadeje.cz

 

NADĚJE

ordinace lékařů

U Bulhara ev.č. 46

120 00 Praha 2

 

(pod Severojižní magistrálou - mapastreetview)

(fotogalerie)

 

+420 775 868 861

 

FINANČNÍ PODPORA

 

Zdravotní péče je spolufinancována z dotačního programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší II, projektu „Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641.

 

Projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Více informací o projektu...

 

 

DĚKUJEME

 

Ordinaci lékařů podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.