Česká Třebová - NZDM - Borek

 
 

Naše služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je služba, kterou NADĚJE pobočka Česká Třebová realizuje od roku 2011. Služba je poskytována na základě rozhodnutí Magistrátu Hlavního města Prahy o registraci  sociálních služeb   v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Druh služby - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež; identifikátor služby - 6897972.

 

Poskytované služby

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Sociálně - terapeutické činnosti

 • Pomoc při uplatňování práv

 

Zásady poskytovaných služeb

Hlavní principy poskytovaných služeb

 • Zařízení se nachází v prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny.

 • Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje klienta musí být vedena se souhlasem klienta a s možností do ní nahlížet. Zařízení získává pouze údaje nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb. 

 • Služba je poskytována na základě dobrovolnosti. Klienti mohou kdykoliv do zařízení přijít a kdykoliv zase odejít. 

 • Nízkoprahové zařízení funguje na principu ambulantní služby, kdy klienti dochází do zařízení sami. Oslovení klientů a navázání kontaktů s nimi probíhá i v terénu. 

 • Provozní doba služby odpovídá potřebám klientů. Je k dispozici v době, kdy klient má podmínky přijít do zařízení. Zároveň je doba stabilní a nedochází k jejím náhlým změnám pokud to není nutné např. z provozních důvodů.

 • Službu může využít každý z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby. 

 • Služba je poskytována bezplatně.