Česká Třebová - Terénní program

 
 
 
 

Sociální služba Terénní program je v letech 2014 - 2015 spolufinancovaná z individuálního projektu Pardubického kraje "Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji II", podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.