Brno

 
 
 
Velehrad 2015: Dny lidí dobré vůle podpoří projekt brněnské pobočky NADĚJE

Velehrad 2015: Dny lidí dobré vůle podpoří projekt brněnské pobočky NADĚJE

30.06.15
Dny lidí dobré vůle každoročně pomáhají neziskovým organizacím. Letošní 16. ročník pomůže shromáždit prostřednictvím dárcovských SMS finanční prostředky, které budou rozděleny mezi tři projekty.
Více...
 
Velehrad 2015: Dny lidí dobré vůle podpoří projekt brněnské pobočky NADĚJE

Dny lidí dobré vůle každoročně pomáhají neziskovým organizacím. Letošní 16. ročník pomůže shromáždit prostřednictvím dárcovských SMS na konto Velehrad finanční prostředky, které budou následně rozděleny mezi tři projekty.
Jedním z nich bude projekt Domu NADĚJE Brno-Vinohrady „Přístavba bezbariérové terasy a zateplení domova se zvláštním režimem pro klienty s Alzheimerovou chorobou“.

Od 1. července do 31. prosince 2015
můžete zasílat dárcovské SMS ve tvaru
DMS VELEHRAD
na číslo 87777

Bližší informace na www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/velka-velehradska-charitativni-sbirka-dms .


Méně...
 
Dlouholetý sponzor NADĚJE, společnost DELIKOMAT, slavila 20. narozeniny – byli jsme u toho!

Dlouholetý sponzor NADĚJE, společnost DELIKOMAT, slavila 20. narozeniny – byli jsme u toho!

17.06.15
DELIKOMAT s. r. o. podporuje od r. 2006 činnost brněnské pobočky NADĚJE finančními i věcnými dary.
Více...
 
Dlouholetý sponzor NADĚJE, společnost DELIKOMAT, slavila 20. narozeniny – byli jsme u toho!

V pátek 12. června 2015 slavila společnost DELIKOMAT s.r.o. 20. výročí svého vzniku. DELIKOMAT podporuje od r. 2006 činnost brněnské pobočky NADĚJE finančními i věcnými dary. Díky vstřícnosti společnosti DELIKOMAT s.r.o. jsme mohli zrealizovat velké i menší projekty, které přispěly ke zkvalitnění života seniorů a seniorů s Alzheimerovou chorobou, o které pečujeme v našich zařízeních v Brně. DELIKOMAT s.r.o. přispěl velkorysou pomocí k vybudování rozměrného altánu v Domě Naděje Brno-Vinohrady, k vytvoření zcela nové zahrady v Domě pokojného stáří Brno-Královo Pole a ve stejném zařízení vznikla s podporou tohoto dárce reminiscenční kavárna.  DELIKOMAT s.r.o. poskytuje našim klientům při různých příležitostech cukrovinky a zajišťuje nám nadstandardní podmínky na odběr kávy do automatů.

Při příležitosti velkolepé oslavy 20. narozenin DELIKOMATU s.r.o. vyjádřila srdečné poděkování za dlouhodobou velkorysou podporu paní Dana Zvonková, fundraiser brněnské pobočky NADĚJE. Jménem klientů vyslovila uznání a vděčnost paní Hedvika Uhýrková, klientka domova pro seniory v Domě Naděje Brno-Řečkovice.

Všichni přejeme DELIKOMATU mnoho úspěchů do dalších let!


Méně...
 
Návštěva paní Livie Klausové

Návštěva paní Livie Klausové

15.06.15
V pondělí 8. června 2015 zavítala do domova pro seniory v Domě NADĚJE Brno-Bohunice příjemná návštěva -  paní Livia Klausová.
Více...
 
Návštěva paní Livie Klausové

V pondělí 8. června 2015 zavítala do domova pro seniory v Domě NADĚJE Brno-Bohunice příjemná návštěva - paní Livia Klausová. Její návštěva byla soukromého charakteru. Paní Klausová navštívila klienta našeho domova pro seniory, pana Jaroslava Uhlíře, s nímž ji už několik let pojí přátelství a jehož vnuk je osobním řidičem paní Klausové. Paní Klausová byla velmi milá, sympatická a usměvavá a panu Uhlířovi přivezla velikou kytici růží. Velice ocenila péči, kterou klientům v našem domově poskytujeme. Nevýslovně nadšená byla naší zahradou. Protože bylo příjemné počasí, poseděla téměř dvě hodiny v družném rozhovoru s panem Uhlířem a vedoucí domova paní Milanou Novotnou v altánku. Přestože přijela za panem Uhlířem, nešetřila dobrým slovem a úsměvem ani pro ostatní klienty. Každému z personálu věnovala fotografii s vlastnoručním podpisem. I my jsme na paní Livii mysleli s drobným dárečkem zhotoveným našimi klienty. Při loučení podotkla, že by do našeho zařízení příležitostně ještě někdy ráda zavítala. Z návštěvy paní Klausové jsme byli velice potěšeni a kdykoliv příště ji opět rádi uvítáme.


Méně...
 
Zahradní slavnost v Domě Naděje na Vinohradech

Zahradní slavnost v Domě Naděje na Vinohradech

15.06.15
Ve čtvrtek 11. června 2015 proběhla v Domě Naděje na Vinohradech Bylinková  zahradní slavnost.
Více...
 
Zahradní slavnost v Domě Naděje na Vinohradech

Ve čtvrtek 11. června 2015 proběhla v Domě Naděje na Vinohradech Bylinková  zahradní slavnost. Během odpoledne vystoupil krojovaný soubor Stará Líšeň s pásmem lidových písniček, k tanci i poslechu potom hráli Václav Kovářík na vozembouch a Milan Kučera na harmoniku. Tančilo se, zpívalo, klienti domova a denního stacionáře předvedli ukázku tanců vsedě, ke kterým se někteří návštěvníci se zájmem přidali. Podávalo se bylinkové občerstvení v podobě bylinkových limonád, jednohubek, bylinkových koláčků, brambor v alobalu a nechyběly ani tradiční a oblíbené špekáčky. K seznámení s bylinkami byla pro návštěvníky připravena  bylinková naučná stezka. Slavnost se po všech stránkách vydařila.


Méně...
 
Zahradní slavnost v Domě Naděje v Řečkovicích

Zahradní slavnost v Domě Naděje v Řečkovicích

15.06.15
Radovali jsme se celé odpoledne za doprovodu muzikantů cimbálové muziky SYLVÁN a jejich melodických písní, které přímo vybízely ke zpěvu a tanci.
Více...
 
Zahradní slavnost v Domě Naděje v Řečkovicích

Kdo zavítal v úterý 9.6.2015 do řečkovického Domu Naděje, určitě nelitoval. Společně jsme si připomenuli, že každý nový den a každé nové nadechnutí je dar, z nějž se můžeme radovat a děkovat, protože tak si uvědomíme, že to není vůbec samozřejmé. A tak jsme se radovali celé odpoledne za doprovodu muzikantů cimbálové muziky SYLVÁN a jejich melodických písní, které přímo vybízely ke zpěvu a tanci. Během odpoledne jsme si užili mnoha dalších darů: chutných grilovaných špekáčků, voňavých jahod a borůvkových zákusků, takže jsme nasytili tělo. Pro nasycení duše jsme se pak obdarovali pozitivními citáty a byli vděčni i za dar slunného počasí, které nám umožnilo, aby celá akce proběhla pod modrým nebem. Děkujeme všem hostům, že společně s námi strávili příjemné odpoledne.


Méně...
 
Vzdělávací akce v Domě Naděje Brno-Vinohrady

Vzdělávací akce v Domě Naděje Brno-Vinohrady

27.05.15
V úterý 26. 5. 2015 uspořádala brněnská NADĚJE pro své zaměstnance akreditovanou vzdělávací akci na téma Úvod do psycho-socio-spirituální problematiky v paliativní péči.
Více...
 
Vzdělávací akce v Domě Naděje Brno-Vinohrady

V úterý 26. 5. 2015 uspořádala brněnská NADĚJE pro své zaměstnance akreditovanou vzdělávací akci na téma Úvod do psycho-socio-spirituální problematiky v paliativní péči. I s touto smutnou problematikou se bohužel při péči o naše klienty setkáváme. Doprovodit naše klienty v samém závěru jejich života, poskytnout jim v těchto okamžicích kvalitní péči, procítit bolest s blízkými a rodinnými příslušníky umírajících klientů, zajistit, aby poslední cesta klienta byla důstojná….  To vše jsou cíle, kterých se snažíme v paliativní péči dosáhnout. Lektorka Mgr. Michaela Kaňová, která se v rámci uvedené vzdělávací akce věnovala celkem 22 našim pracovnicím z řad pečovatelek, zdravotních sester, sociálních i vedoucích pracovnic, nám předala mnoho nových informací, cenných rad a podnětů, které při naší práci můžeme využít. Děkujeme!


Méně...