Zlín

 
 

Kontaktní místo ČALS

 

Poskytujeme sociální služby seniorům a lidem postiženým demencí v domově se zvláštním režimem a v denním stacionáři. V roce 2016 jsme po roční certifikační přípravě prošli auditem kvality a získali certifikát Vážka pro tyto služby. Certifikát uděluje Česká alzheimerovská společnost (dále jen ČALS) zařízením, které poskytují kvalitní sociální služby pro lidi s Alzheimerovou nemocí. 

 

PROČ TU JSME

Lidem žijícím s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám poskytujeme poradenství, podporu, doprovázení a informace, jak nemoc zvládat, jak zařídit praktický život, jak se připravit na zhoršování nemoci. Podrobnější informace najdete na webu www.alzheimerzlin.cz.

 

CO NABÍZÍME

  • odborné poradenství pro lidi žijící s demencí a jejich rodinné příslušníky
  • testování paměti pro zájemce od 50 let, kteří zaznamenávají potíže s pamětí
  • Čaje o čtvrté - pravidelná neformální setkávání rodinných pečujících 
  • zprostředkování materiálů České alzheimerovské společnosti pro pečující

 

PORADENSTVÍ

V současnosti máme od ČALS 4 odborně vyškolené poradkyně (Jitka Petlachová, Mgr. Lucie Kolaříková, Renata Lhotská a Ing. Ľubica Jurčíková). 

 

ČAJE O ČTVRTÉ - SKUPINA PEČUJÍCÍCH

Skupina pečujících se schází už několik let, pod vedením 3 pracovnic NADĚJE - psycholožky, nutriční terapeutky a vedoucí Domu pokojného stáří (PhDr. Mgr. Ivana Marášková, Michaela Hrbáčková, Mgr. Jana Chovancová).

 

TESTOVÁNÍ PAMĚTI

Na odborné testování paměti máme 2 vyškolené pracovnice (Ing. Ľubica Jurčíková, Mgr. Lucie Kolaříková). 

 

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Lidé, kteří žijí s Alzheimerovou nemocí, jejich rodiny, pečující nebo preventivně lidé nad 50 let, kteří zaznamenávají potíže s pamětí

 

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Všechny služby kontaktního místa jsou poskytovány bezplatně.

 

KONTAKT

K osobní i telefonické konzultaci s poradkyní a na testování paměti je potřeba se předem objednat. Setkávání rodinných pečujících "Čaje o čtvrté" jsou stále otevřená novým zájemcům, není potřeba se na ně objednávat. Nicméně před Vaší první účastí doporučujeme kontaktovat Janu Chovancovou. 

 

Telefon pro objednání - 575 758 131, 775 889 644 (denně 9 - 19)

E-mail: km.zlin@nadeje.cz

 

Kontaktní pracovník ČALS, Mgr. Jana Chovancová - 575 758 131, 603 281 676

 

 

Česká alzheimerovská společnost je odbornou společností sdružující odborníky i laiky, kteří se zabývají problematikou demence. Vznikla v roce 1997 a od roku 2014 je obecně prospěšnou společností. V současné době je Česká alzheimerovská společnost respektovaným členem významných mezinárodních organizací – Alzheimer Europe a Alzheimer's Disease International .

ČALS