Zlín

 
 

Podporují nás

 

Poděkování za finanční podporu 

Děkujeme Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové za finanční podporu  na vzdělávání pracovníků Domu pokojného stáří na téma Validace podle Naomi Feil a za finanční podporu na rekonstrukci koupelny pro klienty chráněného bydlení.

 

V roce 2015 činnost zlínské NADĚJE podporují tito dárci:

 

 

 

                               

            

  

                          


        

       

  

Děkujeme za podporu při realizaci benefiční akce Kabelkový veletrh 2014 

                                              Zlínskému deníku                                                

                                                               

                                            

                                                               Městskému divadlu Zlín

         


 

V roce 2014 práci Naděje, pobočky Zlín, podporují:

Projekt "Dům pokojného stáří Zlín - domov pro seniory" je v roce 2014 podporován statutárním městem Zlín

 

Projekt "Dům pokojného stáří Zlín - domov se zvláštním režimem" je v roce 2014 podporován statutárním městem Zlín

 

Projekt "Středisko Naděje Zlín - Jižní Svahy, denní stacionář pro osoby s demencí" je v roce 2014 podporován statutárním městem Zlín

 

Projekt "Dům Naděje Zlín - sociálně terapeutické dílny pro občany s mentálním postižení" je v roce 2014 podporován statutárním městem Zlín

 

Projekt "Středisko Naděje Zlín - sociálně terapeutické dílny pro občany s mentálním postižením" je v roce 2014 podporován statutárním městem Zlín

 

Projekt "Dům Naděje Zlín - chráněné bydlení pro občany s mentálním postižení" je v roce 2014 podporován statutárním městem Zlín

 

 


 

V roce 2014 činnost zlínské NADĚJE významně

podpořila firma SPUR a.s.


 

 

V roce 2014 činnost zlínské NADĚJE podporují tito dárci:

 

Nadace a nadační fondy: 

 

Nadační fond JUDr. Martina Růžičky


 

Firemní dárci:

 

                      

 

          

 

          

 

 

           

       

 

 

 

 

  

V roce 2013 práci Naděje, pobočky Zlín, podpořili:

VZP ČR - děkujeme za podporu 4. dobročinného bazaru jehož celkový výtěžek činí 83 000 Kč a bude využit  v rámci sociálně terapeutických dílen Naděje Zlín

  

  

Projekt "Sociálně terapeutické dílny" byl pro rok 2013 spolufinancován 
z prostředků Zlínského kraje

 

Projekt "Domovy pro seniory" byl pro rok 2013 spolufinancován z prostředků Zlínského kraje

Projekt "Dům pokojného stáří Zlín - domov pro seniory" byl v roce 2013 podporován statutárním městem Zlín

 

Projekt "Dům pokojného stáří Zlín - domov se zvláštním režimem" byl v roce 2013 podporován statutárním městem Zlín

 

Projekt "Středisko Naděje Zlín - Jižní Svahy, denní stacionář pro osoby s demencí" byl v roce 2013 podporován statutárním městem Zlín

 

Projekt "Dům Naděje Zlín - sociálně terapeutické dílny pro občany s mentálním postižení" byl v roce 2013 podporován statutárním městem Zlín

 

Projekt "Středisko Naděje Zlín - sociálně terapeutické dílny pro občany s mentálním postižením" byl v roce 2013 podporován statutárním městem Zlín

 

Projekt "Dům Naděje Zlín - chráněné bydlení pro občany s mentálním postižení" byl v roce 2013 podporován statutárním městem Zlín

 

 

 

Děkujeme za účinnou spolupráci a významnou podporu v roce 2013

MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN

ZLÍNSKÝ DENÍK

POTRAVINOVÁ BANKA OSTRAVA

SVAZ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽOPY

 

V roce 2013 činnost zlínské NADĚJE podpořili tito dárci:

 

Nadace a nadační fondy:

Nadace Divoké husy zdvojnásobila výtěžek benefičního večera zlínské NADĚJE, který se konal 18. 10. 2013. Výtěžek je určen na nákup vybavení pro denní stacionář pro lidi s demencí

 

 

Nadační fond JUDr. Martina Růžičky

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové


Firemní dárci:

Barum Continental, spol. s.r.o.

Dicona a.s.

EMP Music, s.r.o.

ETA, a.s.

Eurogalaxie, s.r.o.

GE Money Bank, a.s.

KONY ZLÍN, s.r.o.

Kovárna VIVA, a.s.

Lékárna Slunce, s.r.o.

MARTEK MEDICAL, a.s.

MePro Trading, s.r.o.

Monet+, a.s.

Myslivna Fany Zlín, s.r.o.

NOVAK´S International, s.r.o.

Oberbank AG, pobočka Česká republika

RTT, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Ski Centrum Kohútka

Rapos s.r.o

Rádio Čas, s.r.o.

ROVENIKA. s.r.o.

Toma, a.s.

Vraník, s.r.o.

 Whirpool ČR, spol. s.r.o.

 

 

Soukromé osoby:

Čáp Pavel

Čevora Otakar

Dittmanová Naďa

Endrys Břetislav

Ferák Miroslav

Javorová Eva

Kaliszová Eliška

Klemšová Ludmila

Ing. Kotík Petr

Lhotská Renata

Matulík Radomír

Ing. Vanská Leona

Vašut Jaroslav

Vinterová Alena

Ing. Vlček Petr

Vyskočilová Hana