Praha

 
 

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

28.04.22 | Praha

Dnes je Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vyhlásila ho roku 2003 Mezinárodní organizace práce


Více...
 
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Dnes je Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vyhlásila ho roku 2003 Mezinárodní organizace práce, specializovaná organizace OSN.

 

V NADĚJI také myslíme na bezpečné pracovní prostředí a postupy, prevenci rizik a požární ochranu, proto se pravidelně povinně školíme. V Praze jsme výuku s danou tématikou absolvovali zrovna nedávno. Náš OZO (Odborně způsobilá osoba) Tomáš Rejman nám mj. připomněl důležitá nařízení a opatření, sdělil novinky nejen z legislativy a ukázal použití hasicího přístroje. Jsme připraveni předcházet nepříjemným událostem a v případě potřeby je řešit.

 


Méně...
 
Sbírka potravin se povedla

Sbírka potravin se povedla

27.04.22 | Praha

Jarní kolo Sbírky potravin je úspěšně za námi. Ptáte se, s jakým výsledkem?


Více...
 
Sbírka potravin se povedla

Jarní kolo Sbírky potravin je úspěšně za námi. Ptáte se, s jakým výsledkem? V Globusu na Zličíně se podařilo vybrat celkem 3 359 kg zboží, z toho 2 792 kg potravin a 567 kg drogerie. Považujeme to za skvělý výsledek. Štědrosti vás všech si v této ne příliš snadné době velmi vážíme.

 

Velké díky patří našim báječným dobrovolníkům i zaměstnancům. Zapojilo se 43 lidí, z toho dokonce dvě děti. Děkujeme také vedení a zaměstnancům Globusu za jejich podporu, trpělivost a také za občerstvení. Bez spolupráce vás všech by to nešlo.

  

A ještě jednou připomínáme, že do 1. května můžete přispět online:

Košík.cz: https://www.kosik.cz/stranky/charita

rohlik.cz: https://www.rohlik.cz/tema/potravinova-sbirka

Tesco Česko Online nákupy: https://itesco.cz/sbirka-potravin/

 

Děkujeme.


Méně...
 
Ukončení provozu zimní noclehárny

Ukončení provozu zimní noclehárny

22.04.22 | Praha

V neděli 10. dubna jsme ukončili provoz zimní humanitární noclehárny na Smíchově. Noclehárna poskytla od 1. 12. 2021 do 10. 4. 2022 celkem 7 765 noclehů


Více...
 
Ukončení provozu zimní noclehárny

V neděli 10. dubna jsme ukončili provoz zimní humanitární noclehárny na Smíchově. Noclehárna poskytla od 1. 12. 2021 do 10. 4. 2022 celkem 7 765 noclehů při kapacitě 60 lůžek, přičemž 10 lůžek bylo vyhrazeno pro ženy. Celkově 495 lidí bez domova zde našlo útočiště před nočními mrazy. Ubytovaným jsme každý den podali něco k jídlu, teplý nápoj, hygienické prostředky a v případě nutnosti i kompletní oblečení včetně obuvi. Obsazenost noclehárny činila 92 %, čímž se opětovně ukázala potřebnost podobných zařízení v zimním období.

 

Velké díky patří vedení Tesco Nový Smíchov, které nám denně poskytovalo pečivo, případně i zeleninu. Děkujeme i Centru sociálních služeb Praha za veškerou podporu a v neposlední řadě i společnosti Bad Boys, bez jejíchž zaměstnanců by nebylo v našich personálních silách toto náročné období zvládnout. Všem zainteresovaným děkujeme za příkladnou spolupráci, obětavost a součinnost při péči o lidi bez domova.

 

Radek Urbánek, koordinátor Humanitárního zařízení NADĚJE - noclehárny Smíchov


Méně...
 
Velikonoční přání

Velikonoční přání

13.04.22 | Praha

Naši milí přátelé, dárci, podporovatelé, ze srdce vám přejeme krásné a radostné jarní dny a Velikonoce!

 
Velikonoční přání

Naši milí přátelé, dárci, podporovatelé, ze srdce vám přejeme krásné a radostné jarní dny a Velikonoce!

 
Každý z vašich darů je pro nás důležitý!

Každý z vašich darů je pro nás důležitý!

06.04.22 | Praha

Jak jsme s dary hospodařili v loňském roce? 


Více...
 
Každý z vašich darů je pro nás důležitý!

 

Jak jsme s dary hospodařili v loňském roce? Zaměřili jsme na nutnou údržbu v našich střediscích, opravovali jsme elektro i vodoinstalace, kanalizace a podlahy. V denním centru U Bulhara jsme měli větší výdaje s bojlerem a mřížemi, které chrání objekt na exponovaném místě. V záběhlickém azylovém domě pro staré a hůře pohyblivé lidi zase potřeboval servis nepostradatelný výtah. V azylovém domě pro ženy prošla stavební úpravou terasa, na které obyvatelky relaxují, suší prádlo a v truhlících pěstují bylinky a drobnou zeleninu či ovoce. Také jsme prováděli kontroly přístrojů v naší ordinaci praktického lékaře, gynekologa a zubaře a na dofinancování zdravotní péče jsme vynaložili další prostředky. V uplynulém období jsme tedy spíš než rozvoji a inovacím věnovali pozornost a peníze stabilitě našich služeb.

 

Prostřednictvím vaší finanční podpory https://www.darujme.cz/projekt/1060

jsme všechno tohle mohli uskutečnit. Děkujeme!

 

 

 


Méně...
 
Skončila zimní opatření – přinášíme výsledky noční terénní služby

Skončila zimní opatření – přinášíme výsledky noční terénní služby

04.04.22 | Praha

Od začátku prosince do konce března jsme už tradičně realizovali spolu s dalšími organizacemi projekt Humanitární pomoc lidem bez domova v rámci zimních opatření Hlavního města Prahy, jehož nedílnou součástí je už po řadu let i noční terénní program


Více...
 
Skončila zimní opatření – přinášíme výsledky noční terénní služby

Od začátku prosince do konce března jsme už tradičně realizovali spolu s dalšími organizacemi projekt Humanitární pomoc lidem bez domova v rámci zimních opatření Hlavního města Prahy, jehož nedílnou součástí je už po řadu let i noční terénní program - v rozsahu těchto činností:

 

- vyhledávání lidí bez domova na veřejných prostranstvích Hl. m. Prahy, zejména v centru Prahy, dále pak na konečných zastávkách tramvajových linek, ale také v okrajových částech Prahy,

- sociální intervence směrem k lidem bez domova s důrazem na zajištění ubytovacích služeb poskytovaných v rámci zimních opatření MHMP,

- v případě zhoršeného zdravotního stavu, snížené schopnosti pohybu či zhoršené orientace zajištění převozu klienta na krizovou zimní noclehárnu či do zdravotnického zařízení,

- v případě pokynu ze strany centrálního dispečinku či jiných organizací zapojených do zimních opatření poskytnutí součinnosti, tzn. výjezd na předem určené místo a klientovi poskytnout okamžitou pomoc, resp. zprostředkovat službu v rámci zimních opatření

 

Náš terénní tým každou noc kontaktoval průměrně 28 lidí bez domova, to je pro představu celkově 3 348 kontaktů, z toho se téměř v 500 případech jednalo o ženy.

Do projektu byli zapojeni sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, jeden pracovník kvalifikovaný jako zdravotnický záchranář a jedna pracovnice s kvalifikací zdravotní sestra. 

 

 


Méně...