Praha

 
 

Konference Člověk bez domova pacientem

Konference Člověk bez domova pacientem

26.05.22 | Praha

Zdravotní péče o lidi bez domova je pro nás velmi důležité téma, protože jsme v roce 1994 jako první začali provozovat ordinaci pro lidi bez domova. Aktuálně zde nabízíme ordinaci praktického lékaře, gynekologa a stomatologa. Děkujeme Armádě Spásy za pozvání na konferenci Člověk bez domova pacientem, kde vystoupili čtyři naši kolegové.


Více...
 
Konference Člověk bez domova pacientem

Zdravotní péče o lidi bez domova je pro nás velmi důležité téma, protože jsme v roce 1994 jako první začali provozovat ordinaci pro lidi bez domova. Aktuálně zde nabízíme ordinaci praktického lékaře, gynekologa a stomatologa. Děkujeme Armádě Spásy za pozvání na konferenci Člověk bez domova pacientem, kde vystoupili čtyři naši kolegové. 

 

Prvním z nich byl zakladatel NADĚJE a emeritní ředitel Ilja Hradecký, který promluvil o počátcích ordinace v Praze. Jakub Dutka, náš hlavní metodik, vystoupil s problematikou Koncepce zdravotní péče pro lidi bez domova. Luboš Turzík, pražský metodik sociální práce, se zabýval tématem Zdravotní péče o cizince. Pavlína Zoubková, poradenská psycholožka z denního centra, měla velký úspěch se svoji přednáškou Duševní zdraví lidí bez domova pohledem poradenské psycholožky pro osoby bez přístřeší.

 

O konferenci a zdravotní péči pro lidi bez domova je i reportáž z Událostí ČT24 od Ley Surovcové, kde se objevuje naše ordinace. Odkaz na reportáž zde.

 


Méně...
 

Kde budou bydlet lidé z humanitárních hotelů?

Otevřený dopis radním a primátorovi hlavního města Prahy

23.05.22 | Praha

Společně s kolegy z Armády spásy a Jako doma zveřejňujeme otevřený dopis radním hlavního města Prahy a primátorovi Zdeňku Hřibovi. Někteří klienti z humanitárních hotelů nemají od 30. července 2022 zajištěné stabilní bydlení.


Více...
 

Společně s kolegy z Armády spásy a Jako doma zveřejňujeme otevřený dopis radním hlavního města Prahy a primátorovi Zdeňku Hřibovi. Někteří klienti z humanitárních hotelů nemají od 30. července 2022 zajištěné stabilní bydlení. Věříme, že právo na důstojný život má každý náš klient a každá naše klientka, a doufáme, že se podaří najít vhodné řešení.

 

 

Vážení a vážené radní hlavního města Prahy, vážený pane primátore,

 

oslovujeme vás v tomto otevřeném dopise jako zástupci neziskových organizací pracujících s lidmi bez přístřeší na území hlavního města Prahy. V posledních dvou letech jsme s městem navázali spolupráci na provozu humanitárních hostelů, které byly nabídnuté lidem bez přístřeší jako možnost ochrany sebe a okolí před onemocněním COVID-19.

 

Tato spolupráce byla pro mnoho lidí v sociální tísni velmi prospěšná, desítkám ubytovaných se podařilo najít si standardní bydlení, se stovkami našich klientů a klientek jsme úspěšně spolupracovali na zařízení občanských průkazů, zdravotní péči, pohovorům k zaměstnání, začlenění do sociálního systému či obnovování rodinných vazeb.

 

V tuto chvíli jsme ale v situaci, kdy nezanedbatelné části lidí, se kterými na humanitárních hostelech spolupracujeme, hrozí návrat na ulici a všechna rizika s ním spojená.

 

Skupina lidí, kterých se to týká, je velmi široká. Spolupracujeme s lidmi v důchodovém věku, s lidmi s diagnostikovanými i nediagnostikovanými duševními onemocněními, s lidmi s fyzickými handicapy, s příslušníky národnostních, etnických, sexuálních i genderových menšin.

 

Městské ubytovny, kterými se město chystá přirozené potřeby těchto lidí sanovat, jsou kapacitně zcela nedostatečné, a navíc je to jen dočasné řešení. Z dlouhodobé zkušenosti s ukončováním bezdomovectví víme, že jeho řešením je podpora dostupného, plnohodnotného bydlení s nabídkou podpory sociální služby.

 

V tomto kontextu je důležité zmínit, že si vážíme práce, kterou v tomto ohledu město udělalo v uplynulých čtyřech letech. Řadě našich klientů a klientek byla nabídnuta šance využití městského bytu ke stabilizaci své situace a naprostá většina z nich tuto šanci využila. Je zároveň pochopitelné, že MHMP nedisponuje v tuto chvíli dostatečnou kapacitou vlastních městských bytů, které by mohl použít k systematickému ukončení bezdomovectví. Městské ubytovny proto mohou být dobrou dočasnou záplatou. Ne však ve chvíli, kdy desítkám lidí v humanitárních hostelech nebude nabídnuta možnost je využít z kapacitních důvodů.

 

Připomínáme v tomto ohledu usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1131 ze dne 17.5.2021, kdy byli obyvatelé humanitárních hostelů označeni za nejzranitelnější lidi bez domova a součástí plánu řešení jejich situace bylo například nalezení minimálně sta míst na městských ubytovnách, stejně jako řada dalších nástrojů řešení jejich situace. Ve výsledku byla lidem z humanitárních hostelů nabídnuta nižší kapacita, než byla avizována, dohromady odhadujeme množství akutně ohrožených lidí na humanitárních hostelech okolo šedesáti.

 

Návrat těchto lidí na ulici může znamenat značné ohrožení jejich zdravotního stavu, u některých z nich i života. Také tím bude mimo jiné do značné míry znehodnocena hodnota sociálního poradenství, která byla těmto lidem v uplynulých měsících a letech poskytnuta. Naše práce umožnila ubytovaným vyřešit mnoho svých problémů, ale potřebujeme podporu města v oblasti zajištění bydlení a sociální služby od července 2022.

 

Žádáme Vás proto o spolupráci na zajištění dostatečné kapacity ubytování a sociální služby pro všechny ubytované na humanitárních hostelech, kteří budou tuto pomoc potřebovat.

 

Dne 23. 5. 2022 v Praze

 

 

Armáda Spásy v ČR, z.s. – Tým hostelwork

 

NADĚJE – Tým hotelu Harfa

 

Jako Doma – Homelike, o.p.s. – Tým hotelu Neklanova 

 

 

Kontakt pro média: ubytovani@jakodoma.org, 774 855 546


Méně...
 
Jak pomáhali naši terénní pracovníci v minulém roce?

Jak pomáhali naši terénní pracovníci v minulém roce?

19.05.22 | Praha

Před několika dny jsme si připomněli 25 leté výročí terénního programu. A jak pomáhali naši terénní sociální pracovníci v minulém roce?


Více...
 
Jak pomáhali naši terénní pracovníci v minulém roce?

Před několika dny jsme si připomněli 25 leté výročí terénního programu. A jak pomáhali naši terénní sociální pracovníci v minulém roce?

Denně průměrně uskutečnili 105 kontaktů s lidmi bez domova, a to prostřednictvím pěší terénní sociální práce a mobilní sociální služby. Během roku navštěvovali 22 pražských městských částí a celkem 410 míst, kde lidé bez domova přespávají.

 

Foto: Tomáš Kozohorský


Méně...
 
Do zubní ordinace se vrací MDDr. Daniela Šebestová

Do zubní ordinace se vrací MDDr. Daniela Šebestová

17.05.22 | Praha

MDDr. Daniela Šebestová, stomatoložka, která na jaře v roce 2016 zakládala zubní ordinaci v našem denním centru U Bulhara, se k nám po čtyřech letech vrací.


Více...
 
Do zubní ordinace se vrací MDDr. Daniela Šebestová

MDDr. Daniela Šebestová, stomatoložka, která na jaře v roce 2016 zakládala zubní ordinaci v našem denním centru U Bulhara, se k nám po čtyřech letech vrací. V ordinaci bude vypomáhat společně se svou sestřičkou jednou měsíčně vždy v pondělí od 10 do 14 hodin. Děkujeme za její milá slova a moc se těšíme na spolupráci.

 

"V pondělí jsem se po mateřské dovolené vrátila do zubní ordinace ve zdravotním centru U Bulhara v centru Prahy, kterou jsem pomáhala zakládat v roce 2016. Ordinace byla zřízena neziskovou organizací Naděje a díky této odbornosti může poskytovat komplexní primární péči lidem v nouzi- od praktického lékařství přes gynekologii až po stomatologii. 

 

Po domluvě s vedoucí denního centra budu se svou sestřičkou jezdit vypomáhat jednou za měsíc vždy pondělí 10-14 hodin. Rozsah výkonů je omezen pouze na první pomoc od extrakce zubů přes ošetření abscesů a jiných základních výkonů. 

 

Těším se na spolupráci s kolegy z tohoto centra a jsem ráda, že se najdou lékaři, kteří jsou ochotni pro Naději a její klienty pracovat."

 

Text a foto: MDDr. Daniela ŠebestováMéně...
 
Slavíme čtvrt stolení terénního programu

Slavíme čtvrt stolení terénního programu

16.05.22 | Praha

V květnu si připomínáme další krásné výročí, a to čtvrt století fungování našeho terénního programu jako samostatné sociální služby.


Více...
 
Slavíme čtvrt stolení terénního programu

V květnu si připomínáme další krásné výročí, a to čtvrt století fungování našeho terénního programu jako samostatné sociální služby.

 

Za tuto dobu se v našem týmu vystřídala řada pracovníků a pracovnic, kteří měli srdce na správném místě, věděli proč a pro koho nabízenou pomoc a podporu poskytují. Za tuto dobu jsme se setkali se stovkami smutných příběhů a tíživých situací – vždy jsme se však snažili být potřebným lidem na blízku a co možná nejlépe jim poskytnout adekvátní pomoc, radu, naši blízkost. Zároveň jsme však zažili spoustu krásných a neopakovatelných chvil, v některých případech až zázraků! Je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Náš terénní program zůstává a nadále se bude snažit podporovat potřebné lidi bez domova.

 

Všem současným i bývalým kolegům a kolegyním mnohokrát děkuji, lidem bez domova přeji mnoho sil, odhodlání a energie s cílem brzkého návratu zpět do „svého“ bydlení.

 

Text a foto: Aleš Strnad, vedoucí terénního programu


Méně...
 
Dnes slavíme Mezinárodní den sester

Dnes slavíme Mezinárodní den sester

12.05.22 | Praha

12. května si připomínáme Mezinárodní den ošetřovatelek a zdravotních sester. Od roku 1965 je tento svátek zasvěcen vzpomínce na zakladatelku našeho oboru Florence Nightingale


Více...
 
Dnes slavíme Mezinárodní den sester

12. května si připomínáme Mezinárodní den ošetřovatelek a zdravotních sester. Od roku 1965 je tento svátek zasvěcen vzpomínce na zakladatelku našeho oboru Florence Nightingale (12. 5. 1820 - 13. 8. 1910), anglickou ošetřovatelku a zakladatelku první zdravotnické školy v Anglii. Vytvořila základy ošetřovatelského modelu a principy péče o pacienty, které platí dodnes.

 

Naše ordinace praktika, zubaře a gynekologa pomáhá lidem bez domova bezplatnou péčí lékařů, nicméně bez každodenní obětavé práce a empatie zdravotních sester vůčk k pacientům by nebyl provoz ordinací vůbec myslitelný. Jde o psychicky náročnou práci, kterou nevydrží každý. Každá sestra si musí najít vztah k dané skupině lidí. V ordinaci máme nyní na této pozici čerstvou posilu, zdravotní sestřičku, která cílovou skupinu velmi rychle vzala za svou. Doufám, že jí počáteční zápal a nadšení vydrží i do budoucna. 

 

Jako vedoucí ordinací jsem hrdá na náš zdravotnický tým lékařů a sester, srdcařů, kteří s našimi pacienty umí pracovat, a nelehká práce je baví. Děkuji všem za skvělou službu, kterou odvádí.

 

Jarmila Urbani, vedoucí ordinace


Méně...