Zlín

 
 
 
 
 
 
Krásné Vánoce a šťastný nový rok

Krásné Vánoce a šťastný nový rok

21.12.23

Vánoce veselé, krásné a šťastné, ať nad nimi každý jen žasne. Jiskřičky do očí malých i velkých a do nového roku jen radost a štěstí.


Více...
 
Krásné Vánoce a šťastný nový rok

Vánoce veselé, krásné a šťastné, ať nad nimi každý jen žasne. Jiskřičky do očí malých i velkých a do nového roku jen radost a štěstí.


Milí přátelé, přejeme vám požehnané vánoční svátky. Užijte si je v klidu, radosti a s těmi, které máte rádi. Děkujeme vám za přízeň a podporu v roce 2023. Těší nás, že to byl rok plný radosti, úsměvů, společných akcí a setkávání. Doufáme, že příští rok bude minimálně stejně dobrý a hezký.


Krásné Vánoce, šťastný nový rok 2024 a pevné zdraví přeje kolektiv pracovníků NADĚJE.


Méně...
 
Jitka Zaoralová je Zlínský anděl pro rok 2023

Jitka Zaoralová je Zlínský anděl pro rok 2023

13.12.23

S radostí oznamujeme, že titul Zlínský anděl za rok 2023 získala paní Jitka Zaoralová, aktivizační pracovnice Domu pokojného stáří Naděje Zlín. Toto ocenění uděluje každoročně statutární město Zlín pracovníkům v sociálních službách za jejich příkladný výkon profese, obětavou práci a přínos pro společnost.


Více...
 
Jitka Zaoralová je Zlínský anděl pro rok 2023

 Paní Jitka Zaoralová pracuje v sociálních službách již více než 19 let, z toho více než 10 let v Domu pokojného stáří Naděje Zlín.  Devět let pracovala na domově se zvláštním režimem v přímé péči jako pečovatelka u osob s demencí a poslední rok jako aktivizační pracovnice domova a koordinátorka dobrovolníků. Je to člověk se srdcem na pravém místě, je velmi pracovitá, usměvavá, spolehlivá a obětavá. Její přístup ke klientům je laskavý, citlivý, empatický a respektující. Je organizačně zdatná, naslouchá klientům a jejich potřebám a snaží se ze všech sil přinášet prostřednictvím připravovaných akcí v domově klientům radost. Jitka nejenže organizuje, ale i sama aktivně vytváří program pro klienty jako např. trénování paměti, aktivní cvičení, výlety, tvoření a mnohé jiné.

 

Žádná oslava narozenin klientů se neobejde bez jejího zpěvu, nadšené klienty zase aktivně zapojuje do péče o venkovní květiny v domově. Fyzickou zdatnost zase využije při cvičení s klienty a také při každodenním obíhání klientů s nabídkou programu. 

 

Během své dlouholeté praxe absolvovala řadu kurzů, ve kterých se zdokonalovala ve své odbornosti při péči o klienty. Nyní se zaměřuje na kurzy určené pro oblast aktivizace klientů. Při své práci nezapomíná ani na rodiny našich klientů.

 

Uvědomuje si důležitost rodinných vazeb a také to, že nejen klienti, ale i rodiny potřebují podporu, povzbuzení, sdílení a pochopení v pro ně nelehkých a nových situacích nemoci jejich blízkého.

 

Dle slov jejích kolegyň a kolegů se s ní moc dobře spolupracuje. Také vždy ochotně přiloží ruku k dílu tam, kde je třeba. Nečeká až ji někdo požádá o pomoc, ale sama ji aktivně nabídne. Je velmi pracovitá, praktická a zastává přístup „zdravého selského rozumu“.

 

Jitka (my jí neřekneme jinak než Jíťo) je prostě a jednoduše profesionál, který i po letech praxe nezapomíná, že klient je především člověk – se svou jedinečnou hodnotou, důstojností, potřebami, schopnostmi a rodinnými vazbami, smyslem pro humor a dalšími individuálními specifiky.

 

Jitka považuje své povolání spíše za poslání a zcela jistě tuto práci nedělá pro žádné ocenění. Když se vracela po delší pauze (kvůli nemoci Covid) do práce, sdělovala, že je šťastná, že je zpět a je si zcela jistá, že její místo je v sociálních službách. My jsme o tom také přesvědčeni a jsme moc rádi, že ji máme ve svém týmu, protože se na ni můžeme za všech okolností spolehnout.

 

Titul Zlínský anděl 2023 jí právem náleží! Gratulujeme!

 

 


Méně...
 
Vánoční setkání v Domě pokojného stáří

Vánoční setkání v Domě pokojného stáří

08.12.23

Srdečně vás zveme na vánoční setkání v Domě pokojného stáří, které se bude konat 19. prosince od 13 do 18 hodin. Těšit se můžete na příjemnou atmosféru, výborný punč, zdobení perníčků, prodej výrobků ze sociálně terapeutických dílen a hudební vystoupení.


Více...
 
Vánoční setkání v Domě pokojného stáří

Srdečně vás zveme k nám na vánoční setkání v Domě pokojného stáří, které se bude konat 19. prosince od 13 do 18 hodin. Těšit se můžete na příjemnou atmosféru, výborný punč, zdobení perníčků, prodej výrobků ze sociálně terapeutických dílen a hudební vystoupení.

 

Přijďte se pobavit, zastavit v hektické době a užít si kouzlo přicházejících Vánoc. Vezměte s sebou rodinu, kamarády a užijte si společně s námi krásné adventní odpoledne.

 

Moc se na vás těšíme.


Méně...
 
Mezinárodní den dobrovolníků

Mezinárodní den dobrovolníků

05.12.23

Mezinárodní den dobrovolníků je svátek připomínaný vždy 5. prosince. Slaví se od roku 1985, kdy jej vyhlásila Organizace spojených národů. 


Více...
 
Mezinárodní den dobrovolníků

Mít si s kým popovídat, zasmát se, podělit o to, co nás tíží… Pro někoho samozřejmost, pro jiné vzácnost – např. pro osamělé seniory a seniorky, dlouhodobě nemocné či lidi se zdravotním a mentálním postižením. Prostřednictvím dobrovolnických center jako je Dobrovolnické centrum ADRA Zlín se propojují lidé ochotní pomáhat s těmi, kteří pomoc a kontakt potřebují. Dobrovolník je člověk, který ze své vlastní vůle a ve svém volném čase bez nároku na odměnu pomáhá lidem kolem sebe. Dobrovolnictví není omezeno věkem – mladický elán i zkušenosti pokročilejšího věku se cení!
Touto cestou děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se věnují potřebným, třeba i v našem Domě pokojného stáří.


Méně...
 
Mezinárodní den osob se zdravotním postižením

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením

03.12.23

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981, kdy byl poprvé vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů.


Více...
 
Mezinárodní den osob se zdravotním postižením

Pojítkem našich služeb, sociálně terapeutických dílen, chráněného bydlení a sociální rehabilitace, jsou osoby s mentálním hendikepem a zájem o zkvalitňování jejich života.

 

To nás přivádí i k náročným tématům, která je však důležité otevírat. Letošní rok je Rokem důstojnosti, kdy je snahou sociálních služeb upozorňovat mimo jiné na důležitost rovnosti práv osob s mentálním hendikepem.

 

Klademe si za cíl klienty seznamovat s jejich právy, která mají stejná jako všichni ostatní, a podporovat je v jejich aktivním uplatňování. Informovat je o hranicích a úskalích, která s sebou jejich práva nesou.

 

Za tímto účelem vznikl tým složený z pracovníků všech tří služeb, který se zaměřuje na vzdělávání klientů v těchto tématech. Srozumitelnou a interaktivní formou jsou jim předkládány důležité a často složité informace. Zároveň chceme být v různých formách oporou rodinám, pečujícím i opatrovníkům.

 

 

 


Méně...
 
Tichá aukce laskavosti přinesla spoustu radosti a štědrosti

Tichá aukce laskavosti přinesla spoustu radosti a štědrosti

29.11.23

Včerejší den patřil světovému dnu štědrosti a dobrých skutků. Že byl opravdu štědrý nám ukázali návštěvníci Tiché aukce laskavosti, což je benefiční akce, na které se dražili nevšední zážitky a věci. Pro sociálně terapeutické dílny se nám podařilo získat krásný výtěžek 51 050 Kč.


Více...
 
Tichá aukce laskavosti přinesla spoustu radosti a štědrosti

Včerejší den patřil světovému dnu štědrosti a dobrých skutků. Že byl opravdu štědrý nám ukázali návštěvníci Tiché aukce laskavosti, což je benefiční akce, na které se dražili nevšední zážitky a věci.Pro sociálně terapeutické dílny se nám podařilo získat krásný výtěžek 51 050 Kč.

 

Z celého srdce děkujeme všem, kteří se do této aukce zapojili jako dárci, dražitelé a podporovatelé.

 

Po dvou letech v online prostředí facebookové události jsme se vrátili v plné síle do reálného prostředí a mohli jsme se potkat tváří v tvář . Jsme moc rádi, že jsme Tichou aukci laskavosti mohli uspořádat v překrásné Baťově vile, za což velmi děkujeme Nadaci Tomáše Bati. Děkujeme Markétě Macháčkové za laskavá slova při moderování celé akce, kapele Few Flowers za hudební vystoupení, které krásně doprovodilo celou naši akci. Poděkování míří i panu Diatkovi z Podravky za výborné občerstvení a Rotaract klubu Zlín za pomoc při organizaci a přípravě drobného občerstvení. Za skvěle zachycenou atmosféru a krásné fotky děkujeme Michalu Křižkovi.

 

Děkujeme, že jste v tom s námi a pomáháte těm, co to potřebují. Pro letošní rok se s benefičními akcemi rozloučíme, ale těšíme se zase na květen, kdy nás bude čekat Kabelkový veletrh.

 

 

 


Méně...