Klášterec nad Ohří

 
 

Projekty

Komunitní lednice má omezit plýtvání potravinami a pomáhat potřebným

Komunitní lednice má omezit plýtvání potravinami a pomáhat potřebným

02.05.22

V Klášterci nad Ohří jsme začali provozovat komunitní lednici, která si klade za cíl spojit lidi, jimž není obrovské plýtvání lhostejné, a povzbudit ostatní, aby jednali stejně. Nejedná se primárně o sociální projekt pomáhající lidem bez domova.


Více...
 
Komunitní lednice má omezit plýtvání potravinami a pomáhat potřebným

V Klášterci nad Ohří jsme začali provozovat komunitní lednici, která si klade za cíl spojit lidi, jimž není obrovské plýtvání lhostejné, a povzbudit ostatní, aby jednali stejně. Nejedná se primárně o sociální projekt pomáhající lidem bez domova.

 

Každý, kdo v dané komunitě žije, pracuje, podniká, nebo se v ní pravidelně pohybuje, může do lednice vložit cokoliv, co nespotřebuje a co je zároveň před datem spotřeby. A kdokoliv další, kdo z finančních důvodů má nedostatek jídla, si z lednice zase může vzít, co potřebuje nebo chce.

 

Není pravidlem, že musí člověk něco přinést, aby si mohl nějakou jinou potravinu odnést.

 

Do ledničky nepatří prošlé potraviny, alkohol, shnilé ovoce a zelenina a z hygienických důvodů také domácí výrobky. Doporučujeme vždy zkontrolovat, v jakém stavu se jídlo do ledničky vkládá a v jakém stavu se jídlo z ledničky bere.

 

Projekt „sdílené jídlo“ (tzv. foodsharing) běžně funguje v různých zemích Evropy. V České republice jsou veřejné lednice umístěny již ve více městech, a to například v Praze, Českých Budějovicích, Ostravě a Plzni. Na veřejně přístupném místě a ve vhodné lokalitě je umístěna lednic zabezpečená proti vandalismu a povětrnostním podmínkám.

 

Komunitní lednice se nachází v 1. patře Střediska NADĚJE na adrese Chomutovská 206, Klášterec nad Ohří a je přístupná každý pracovní den od 7:00 do 15:30.

 


Méně...
 
Ochrana klientů před onemocněním covid-19

Ochrana klientů před onemocněním covid-19

12.04.22

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nám během posledních měsíců notně pomohl chránit naše klienty před stále přítomným onemocněním covid-19.


Více...
 
Ochrana klientů před onemocněním covid-19

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nám během posledních měsíců notně pomohl chránit naše klienty před stále přítomným onemocněním covid-19.

 

Díky příspěvku ve výši 40 tisíc korun z jeho "Fondu podpory sociálních služeb během pandemie" jsme mohli pořídit rychlé antigenními testy a respirátory pro osoby bez přístřeší a osoby ohrožené ztrátou bydlení.

 

Srdečně děkujeme za podporu, moc si ji vážíme.

V Ústeckém kraji pomáháme osobám ohroženým ztrátou bydlení prostřednictvím sítě azylových domů (2), denních center (3), krizové pomoci (1), nocleháren (4), terénních programů (4) a aktivizační služby (1). Působíme v šesti městech: Klášterec nad Ohří, Kadaň, Roudnice nad Labem, Štětí, Litoměřice a Lovosice.

 


Méně...
 
Potravinová pomoc pro seniory ve finanční tísni

Potravinová pomoc pro seniory ve finanční tísni

31.01.22

V rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme od Nadačního fondu Tesco jsme v uplynulých měsících realizovali v Klášterci nad Ohří projekt na podporu seniorů ve finanční tísni, kterým měsíčně zbývá na útratu pouze 1000 až 1500 korun.


Více...
 
Potravinová pomoc pro seniory ve finanční tísni

V rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme od Nadačního fondu Tesco jsme v uplynulých měsících realizovali v Klášterci nad Ohří projekt na podporu seniorů ve finanční tísni, kterým měsíčně zbývá na útratu pouze 1000 až 1500 korun.

 

V průběhu projektu jsme díky příspěvku ve výši 16 tisíc korun opakovaně podpořili až 27 klientů kláštereckého Terénního programu NADĚJE nákupem kvalitních a čerstvých potravin.

 

Cílenou potravinovou pomoc konkrétním seniorům ve finanční tísni vnímáme jako velmi účinnou a okamžitou formu podpory. Naši klienti mohli navíc ušetřené peníze za potraviny použít na jiné nezbytné výdaje, na něž před projektem neměli prostředky. Jednalo se například o nákup brýlí a léků, úhrada poplatků za hospitalizaci nebo plnění finančního závazku.

 

 


Méně...
 
Potravinová a materiální pomoc II

Potravinová a materiální pomoc II

16.09.21

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2021 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.


Více...
 
Potravinová a materiální pomoc II

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2021 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.

 

Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.

 

Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. Aktuálně jsou poskytovány dodávky potravin s dlouhodobou trvanlivostí, sortiment hygienických potřeb, textilních výrobků, základních domácích potřeb, spacáků, karimatek, stanů a školních pomůcek. Nově v pandemii byly z projektu financovány a poskytnuty roušky.

 

V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

 

Sociální pracovníci NADĚJE předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, a to ve městech Litoměřice, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Praha, Jablonec nad Nisou, Liberec a Mladá Boleslav.

 

Plakát projektu: Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

 

 


Méně...
 
Naděje na radostnější dětství

Naděje na radostnější dětství

19.08.21

Chceme, aby děti z našich azylových domů mohly zažít, co běžně nezažívají, chceme, aby mohly změnit prostředí, rozvíjet své dovednosti, poznávat nové zážitky a vůbec smysluplně trávit volný čas.


Více...
 
Naděje na radostnější dětství

Chceme, aby děti z našich azylových domů mohly zažít, co běžně nezažívají, chceme, aby mohly změnit prostředí, rozvíjet své dovednosti, poznávat nové zážitky a vůbec smysluplně trávit volný čas.

 

Jsme proto nesmírně vděčni grantovému programu Vy rozhodujete, my pomáháme od Nadačního fondu Tesco, díky jehož příspěvku v hodnotě 20 tisíc korun jsme mohli realizovat projekt „Naděje na radostnější dětství“ pro děti z Azylového domu NADĚJE v Klášterci nad Ohří.

 

Zorganizovali jsme výlety do ZOO, jump areny, pohádkového zámku či návštěvu kina, na kterých si navíc děti mohly vybrat občerstvení dle vlastního uvážení, a tak nebyly limitovány finanční situací rodiny. V neposlední řadě jsme pomocí nakoupených didaktických a společenských her rozvíjeli psychomotorické a společenské dovednosti dětí.

 

Děkujeme za zážitky, NF Tesco!


Méně...
 
Notebooky pro naše pracovníky

Notebooky pro naše pracovníky

17.02.21

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové ve výši 62 800 korun v rámci výzvy „Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru“ jsme mohli pořídit čtyři notebooky do našich služeb v celé oblasti Litoměřice (Ústecký kraj), a tak flexibilněji a efektivněji reagovat na potřeby on-line komunikace našich zaměstnanců a on-line odborného poradentství a sociální prevence s našimi klienty.


Více...
 
Notebooky pro naše pracovníky

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové ve výši 62 800 korun v rámci výzvy „Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru“ jsme mohli pořídit čtyři notebooky do našich služeb v celé oblasti Litoměřice (Ústecký kraj), a tak flexibilněji a efektivněji reagovat na potřeby on-line komunikace našich zaměstnanců a on-line odborného poradentství a sociální prevence s našimi klienty.

 

Srdečně děkujeme za pomoc v nynější náročné situaci.


Méně...