Klášterec nad Ohří

 
 

Projekty

Kampaň na podporu dluhových poraden

Kampaň na podporu dluhových poraden

23.11.22

Kreativní agentura AZN kru, s níž nás propojila organizace HERO CLAN, vytvořila letáky pro naše dluhové poradny v Klášterci nad Ohří, Kadani a Štětí.


Více...
 
Kampaň na podporu dluhových poraden

Kreativní agentura AZN kru, s níž nás propojila organizace HERO CLAN, vytvořila letáky pro naše dluhové poradny v Klášterci nad Ohří, Kadani a Štětí.

 

AZN kru perfektně vystihla poslání našich dluhových poraden a připravila verzi letáků pro donátory a klienty. 

 

Organizace HERO CLAN spojuje neziskovky s expertními dobrovolníky za účelem společných projektů.

 

„Každá z našich pomůže týdně 10 klientům řešit jejich nepříznivou finanční situaci. Služba je ale státem dlouhodobě podfinancovaná. Jenom letos nám chybí půl milionu korun na zajištění jejího provozu. V současné ekonomicky náročné době tak hrozí, že budeme nuceni omezit pomoc, na niž lidé v místech našeho působení dlouhodobě spoléhají. Oslovili jsme proto HERO CLAN, kteří nás propojili s AZN kru. Výsledkem spolupráce vznikla kampaň na finanční podporu a oslovení nových klientů poraden,“ prozradil PR pracovník a asistent oblastní ředitelky Richard Brejša.

 


Méně...
 
Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

29.09.22

Vedoucí pracovníci naší litoměřické oblasti absolvovali v letošním roce vzdělávací program rozdělený do pěti modulů, který pomůže ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a zároveň přispěje k celkovému zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.


Více...
 
Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

Vedoucí pracovníci naší litoměřické oblasti absolvovali v letošním roce vzdělávací program rozdělený do pěti modulů, který pomůže ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a zároveň přispěje k celkovému zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.

 

Vzdělávací projekt podpořila částkou ve výši 100 tisíc korun Nadace ČEZ, jíž srdečně děkujeme za možnost profesionálně rozvíjet naši organizaci.

 


Méně...
 
Komunitní lednice má omezit plýtvání potravinami a pomáhat potřebným

Komunitní lednice má omezit plýtvání potravinami a pomáhat potřebným

02.05.22

V Klášterci nad Ohří jsme začali provozovat komunitní lednici, která si klade za cíl spojit lidi, jimž není obrovské plýtvání lhostejné, a povzbudit ostatní, aby jednali stejně. Nejedná se primárně o sociální projekt pomáhající lidem bez domova.


Více...
 
Komunitní lednice má omezit plýtvání potravinami a pomáhat potřebným

V Klášterci nad Ohří jsme začali provozovat komunitní lednici, která si klade za cíl spojit lidi, jimž není obrovské plýtvání lhostejné, a povzbudit ostatní, aby jednali stejně. Nejedná se primárně o sociální projekt pomáhající lidem bez domova.

 

Každý, kdo v dané komunitě žije, pracuje, podniká, nebo se v ní pravidelně pohybuje, může do lednice vložit cokoliv, co nespotřebuje a co je zároveň před datem spotřeby. A kdokoliv další, kdo z finančních důvodů má nedostatek jídla, si z lednice zase může vzít, co potřebuje nebo chce.

 

Není pravidlem, že musí člověk něco přinést, aby si mohl nějakou jinou potravinu odnést.

 

Do ledničky nepatří prošlé potraviny, alkohol, shnilé ovoce a zelenina a z hygienických důvodů také domácí výrobky. Doporučujeme vždy zkontrolovat, v jakém stavu se jídlo do ledničky vkládá a v jakém stavu se jídlo z ledničky bere.

 

Projekt „sdílené jídlo“ (tzv. foodsharing) běžně funguje v různých zemích Evropy. V České republice jsou veřejné lednice umístěny již ve více městech, a to například v Praze, Českých Budějovicích, Ostravě a Plzni. Na veřejně přístupném místě a ve vhodné lokalitě je umístěna lednic zabezpečená proti vandalismu a povětrnostním podmínkám.

 

Komunitní lednice se nachází v 1. patře Střediska NADĚJE na adrese Chomutovská 206, Klášterec nad Ohří a je přístupná každý pracovní den od 7:00 do 15:30.

 

Aktualizace: Na podzim 2022 jsme po půlroce provozu ukončili projekt komunitní lednice z důvodu nepatřičného chování některých osob.

 


Méně...
 
Ochrana klientů před onemocněním covid-19

Ochrana klientů před onemocněním covid-19

12.04.22

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nám během posledních měsíců notně pomohl chránit naše klienty před stále přítomným onemocněním covid-19.


Více...
 
Ochrana klientů před onemocněním covid-19

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nám během posledních měsíců notně pomohl chránit naše klienty před stále přítomným onemocněním covid-19.

 

Díky příspěvku ve výši 40 tisíc korun z jeho "Fondu podpory sociálních služeb během pandemie" jsme mohli pořídit rychlé antigenními testy a respirátory pro osoby bez přístřeší a osoby ohrožené ztrátou bydlení.

 

Srdečně děkujeme za podporu, moc si ji vážíme.

V Ústeckém kraji pomáháme osobám ohroženým ztrátou bydlení prostřednictvím sítě azylových domů (2), denních center (3), krizové pomoci (1), nocleháren (4), terénních programů (4) a aktivizační služby (1). Působíme v šesti městech: Klášterec nad Ohří, Kadaň, Roudnice nad Labem, Štětí, Litoměřice a Lovosice.

 


Méně...
 
Potravinová pomoc pro seniory ve finanční tísni

Potravinová pomoc pro seniory ve finanční tísni

31.01.22

V rámci projektu podpořeného Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme jsme v uplynulém půlroce pomohli v Klášterci nad Ohří seniorům ve finanční tísni, kterým měsíčně zbývá na útratu pouze 1000 až 1500 korun.


Více...
 
Potravinová pomoc pro seniory ve finanční tísni

V rámci projektu podpořeného Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme jsme v uplynulém půlroce pomohli v Klášterci nad Ohří seniorům ve finanční tísni, kterým měsíčně zbývá na útratu pouze 1000 až 1500 korun.

 

V průběhu projektu jsme díky příspěvku ve výši 16 tisíc korun opakovaně podpořili až 27 klientů kláštereckého terénního programu NADĚJE nákupem kvalitních a čerstvých potravin.

 

Cílenou potravinovou pomoc konkrétním seniorům ve finanční tísni vnímáme jako velmi účinnou a okamžitou formu podpory. Naši klienti mohli navíc ušetřené peníze za potraviny použít na jiné nezbytné výdaje, na něž před projektem neměli prostředky. Jednalo se například o nákup brýlí a léků, úhrada poplatků za hospitalizaci nebo plnění finančního závazku.

 

 


Méně...
 
Potravinová a materiální pomoc II

Potravinová a materiální pomoc II

16.09.21

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2021 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.


Více...
 
Potravinová a materiální pomoc II

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2021 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.

 

Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.

 

Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. Aktuálně jsou poskytovány dodávky potravin s dlouhodobou trvanlivostí, sortiment hygienických potřeb, textilních výrobků, základních domácích potřeb, spacáků, karimatek, stanů a školních pomůcek. Nově v pandemii byly z projektu financovány a poskytnuty roušky.

 

V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

 

Sociální pracovníci NADĚJE předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, a to ve městech Litoměřice, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Praha, Jablonec nad Nisou, Liberec a Mladá Boleslav.

 

Plakát projektu: Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

 

 


Méně...