Klášterec nad Ohří

 
 

Aktuality

Finanční gramotnost pro děti: Umíš šetřit?

Finanční gramotnost pro děti: Umíš šetřit?

25.05.22 | Klášterec nad Ohří

V polovině května proběhla v klášterecké loděnici beseda o finanční gramotnosti na téma „Umíš šetřit?“, kterou si pro klienty Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež připravila sociální pracovnice naší Dluhové poradny Jana Ullmannová.


Více...
 
Finanční gramotnost pro děti: Umíš šetřit?

V polovině května proběhla v klášterecké loděnici beseda o finanční gramotnosti na téma „Umíš šetřit?“, kterou si pro klienty Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež připravila sociální pracovnice naší Dluhové poradny Jana Ullmannová.

 

Na připraveném plakátu děti umně rozdělovaly různé situace (mám topení naplno a je mi vedro, svítím v celém bytě, větrám krátce) do sloupců „Šetřím“ a „Nešetřím“. Posléze si s pracovnicí Janou povídaly o tom, jak se doma snaží pomáhat rodičům s uklízením či nákupy.

 

Po besedě si dětí zadováděly na trampolínách, opekly si buřty a za aktivní účast na besedě dostaly diplom.


Méně...
 
Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

24.05.22 | Klášterec nad Ohří

Na začátku května se naše oblast podílela na organizaci historicky první konference kaplanské služby NADĚJE. S kolegy jsme se potkali v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze, abychom sdíleli zkušenosti s poskytováním duchovní péče v našich sociálních službách.


Více...
 
Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

Na začátku května se naše oblast podílela na organizaci historicky první konference kaplanské služby NADĚJE. S kolegy jsme se potkali v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze, abychom sdíleli zkušenosti s poskytováním duchovní péče v našich sociálních službách.

 

Kaplan v naší organizaci vykonává podobnou práci jako v nemocnicích, v armádě, u policie nebo ve vězeňství. Poskytuje duchovní péči našim klientům, ale i zaměstnancům. Pomáhá jim při řešení osobních, existenciálních, spirituálních či morálních otázek a potřeb. Tato služba uplatňuje empatický přístup ke každému člověku, přistupuje s úctou k jeho důstojnosti a respektuje jeho osobní přesvědčení.

 

Konkrétně lidem kaplan nabízí osobní setkání, rozhovor, blízkost v náročné životní situaci, hledání cest, jak vše důstojně zvládnout, překonat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Osobám, které o to projeví zájem, také nabízí četbu Bible či jiné duchovní literatury, duchovní rozhovor či modlitbu.

 

Se zapojením kaplanské služby jsme začali v roce 2016. Nyní v naší oblasti pracuje pět kaplanů. Každý jen několik hodin měsíčně, ale je to důležitý a pevný bod v našich sociálních službách, protože kaplan může poskytnout člověku jinou formu podpory, než nabízejí ostatní běžné nástroje sociální práce.


Méně...
 
Pálení čarodějnic s Nízkoprahem

Pálení čarodějnic s Nízkoprahem

12.05.22 | Klášterec nad Ohří

Na konci dubna proběhlo pálení čarodějnic v klášterecké loděnici, které pro své klienty zorganizovaly pracovnice našeho místního Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NADĚJE.


Více...
 
Pálení čarodějnic s Nízkoprahem

Na konci dubna proběhlo pálení čarodějnic v klášterecké loděnici, které pro své klienty zorganizovaly pracovnice našeho místního Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NADĚJE.

 

V rámci bohatého programu se opékali buřty, malovalo se na obličej, povídalo se o celé tradici a samozřejmě se zapálila čarodějnice, kterou klienti dříve vyrobili v klubu.


Méně...
 
Pálení čarodějnic v Azylovém domě

Pálení čarodějnic v Azylovém domě

09.05.22 | Klášterec nad Ohří

Klienti kláštereckého Azylového domu NADĚJE zorganizovali pro své děti zábavné odpoledne spojené s pálením čarodějnic.


Více...
 
Pálení čarodějnic v Azylovém domě

Klienti kláštereckého Azylového domu NADĚJE zorganizovali pro své děti zábavné odpoledne spojené s pálením čarodějnic.

 

Společně vytvořili čarodějnici, která dohlížela na řádné plnění sportovních disciplín a závěrečné disco. 

 

Děkujeme dospělým za povedenou akci, kterou připravili pro děti.


Méně...
 
Víkendy v Chráněném bydlení

Víkendy v Chráněném bydlení

05.05.22 | Klášterec nad Ohří

Klienti Chráněného bydlení NADĚJE v Klášterci nad Ohří a Kadani nelení a využívají teplé jarní dny k poznávání okolí.


Více...
 
Víkendy v Chráněném bydlení

Klienti Chráněného bydlení NADĚJE v Klášterci nad Ohří a Kadani nelení a využívají teplé jarní dny k poznávání okolí.


V minulém týdnu se část kláštereckých vydala s asistentkou na výšlap na zříceninu nedalekého Šumburku. Po úspěšném zdolání hradu si všichni opekli zasloužené buřty.

 

Pozadu ale nezůstali ani v Kadani. Klienti vyrazili s pracovnicí Monikou na rozhlednu na Svatém vrchu vypínající se nad městem.

 

Další výlety plánují pracovnice Chráněného bydlení spolu s klienty. Bohužel někteří z nich mají nízké příjmy, které pokryjí pouze běžné náklady na živobytí, a tak se podobných akcí nemohou účastnit.


Na uhrazení jízdného, ale i dalších výdajů pro klienty, jako je například materiál na výrobu předmětů, poputuje výtěžek z oblíbeného Kabelkového veletrhu, jenž se bude konat 4. října od 14 hodin v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří.

 

Pokud chcete pomoct našim klientům, přineste nám starou kabelkou, kterou posléze prodáme na veletrhu. Děkujeme!

 


Méně...
 
Sbíráme kabelky na říjnový veletrh

Sbíráme kabelky na říjnový veletrh

02.05.22 | Klášterec nad Ohří

Už tradiční charitativní Kabelkový veletrh se v Klášterci nad Ohří uskuteční v úterý 4. října, pořádat ho budeme v nově zrekonstruovaném kulturním centru města.


Více...
 
Sbíráme kabelky na říjnový veletrh

Už tradiční charitativní Kabelkový veletrh se v Klášterci nad Ohří uskuteční v úterý 4. října, pořádat ho budeme v nově zrekonstruovaném kulturním centru města.

 

I když veletrh proběhne až za půl roku, už nyní je možné pomáhat. Zájemkyně mohou až do 23. září darovat kabelky, které vyčistíme a posléze budeme nabízet k prodeji na veletrhu.

 

Sběrná místa jsou následující:

  • Sociální služby NADĚJE Chomutovská 206, Klášterec nad Ohří
  • Chráněné bydlení NADĚJE Jana Švermy 569, Kadaň
  • Recepce Kulturního centra, Chomutovská 465, Klášterec nad Ohří
  • Infocentrum, nám. Dr. E. Beneše 85 Klášterec nad Ohří
  • Papírna Perštejn spol. s r.o., Hlavní 20, Perštejn
  • Galanterie, Polní 681, Klášterec nad Ohří

 

Výtěžek z Kabelkového veletrhu bude využit na úhradu nákladů spojených s aktivizací klientů Chráněného bydlení s duševním onemocněním a mentálním postižením, konkrétně se jedná o výlety, pohybové aktivity a materiál na výrobky klientů.


Méně...