Vysoké Mýto

 
 

Aktuality

Slavnostní vyhlášení výsledků DOBRÁ DUŠE 2014

Slavnostní vyhlášení výsledků DOBRÁ DUŠE 2014

Klášter minoritů sv. Jakuba, Praha 3.7.2014 v 11 hodin

30.06.14 | Vysoké Mýto
 
Více...
 
Slavnostní vyhlášení výsledků DOBRÁ DUŠE 2014

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci ke slavnostnímu 

vyhlášení výsledků 2. ročníku projektu DOBRÁ DUŠE.

Klášter minoritů sv. Jakuba, Malá Štupartská 6, 110 00 Praha 1 

3. 7. 2014 od 11 hodin

Projekt DOBRÁ DUŠE podporuje instituce a jednotlivce, 

kteří pomáhají rozvíjet dobrovolnictví v České republice. 

Na tiskové konferenci budou vyhlášeni vítězové z kategorií 

instituce a jednotlivec. Zároveň všichni přihlášení obdrží 

certifikát DOBRÉ DUŠE.

Slavnostní vyhlášení proběhne za účasti:

● Mgr. Jany Hanzlíkové, Ministerstvo práce a sociálních věcí

● Ing. Jiřího Horeckého, MBA, Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

 České republiky 

● Doc. MUDr. Ivy Holmerové, Ph.D., Gerontologické centrum v Praze 8

● Aleše Cibulky a Vladimíra Hrona, patronů projektu DOBRÁ DUŠE

● Ing. Věry Husákové, společnost HARTMANN-RICO a.s.

 


Méně...
 
Zkoušíme nové věci!

Zkoušíme nové věci!

24.06.14 | Vysoké Mýto
Tentokrát jsme si při kreativních dílnách ve středu dne 18.června vyzkoušeli výrobu gelových svíček. Dopoledne byla účast rekordní - 16
Více...
 
Zkoušíme nové věci!

Tentokrát jsme si při kreativních dílnách ve středu dne 18.června vyzkoušeli výrobu gelových svíček. Dopoledne byla účast rekordní - 16 účastníků, odpoledne pak polovina. Asistovaly dvě naše milé praktikantky  - slečna Doležalová a slečna Černá. Tato technika není tak známá, samotný proces je zajímavý. Záleží na výběru sklenice, rozpouštěném gelu ve vodní lázni, vybraných ozdůbkách a dobarvování. Vlastnoručně vyrobené svíčky sklidily velký úspěch a jejich autorky si je mohly odnést s sebou.

 

Aktivita je součástí projektu "Aktivizační programy pro klienty Domova pokojného stáří Naděje 2014 - 2015". Projekt podpořila společnost Isolit Bravo spol.s.r.o. Jablonné nad Orlicí. 

 

Projektový záměr

Snažíme se podporovat a rozvíjet schopnosti klienta a poskytujeme asistenci při činnostech, které sám nezvládne. I klienti, kteří jsou v důsledku své nemoci odkázáni na lůžko, tráví co možná nejvíce času mimo něj. Jsou citlivě, podle svých schopností, chuti a možností, zapojováni do nejrůznějších aktivit a sportovních  a společenských akcí. I ve vyšším věku lze objevit radost z něčeho pěkného, nového, nebo naopak připomenout si něco oblíbeného, celý život důvěrně známého.

 

Kreativní dílna je aktivita zaměřená na výrobu předmětů z různých materiálů, při které klienti nenásilně a přirozeně procvičují především funkce ruky (úchopy, hybnost prstů apod.). Program dílny je vhodný zejména pro klienty se zájmem o tvořivé a manuální činnosti. Činnost v kreativní dílně je často spjatá s aktuální roční dobou, připomíná různé tradice a zvyky.

 

 

napsala: Martina Soukupová 


Méně...
 
Kdo je Dobrá duše?

Kdo je Dobrá duše?

29.05.14 | Vysoké Mýto

Ačkoliv jde o název projektu, Dobrými dušemi jsou všichni jeho účastníci. Senioři, kteří se rozhodli věnovat svůj čas a dovednosti ve


Více...
 
Kdo je Dobrá duše?

Ačkoliv jde o název projektu, Dobrými dušemi jsou všichni jeho účastníci. Senioři, kteří se rozhodli věnovat svůj čas a dovednosti ve prospěch svých vrstevníků. Ti leckdy bojují se zdravotními omezeními, samotou, chudobou.

 

"Mou motivací bylo, aby se tady, v NADĚJI, cítili lidé dobře, nejlépe jako doma. A aby měli možnost, pokud to sami chtějí, se něčemu smysluplně věnovat" říká paní Eva Vajrauchová z Vysokého Mýta. Spolu s manželem byli na ocenění Dobrá duše 2014 nominováni za dlouhodobý přínos ve prospěch klientů Domu pokojného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě. 

 

Projekt „Dobrá duše“ vznikl v roce 2012 za podpory společnosti HARTMANN - RICO a.s., která přišla s myšlenkou zapojení seniorů do aktivního života. Starší lidé se cítí osamoceni, většinou si nemají s kým povídat, nebo ztratili chuť do života. Cílem tohoto projektu je vyhledat aktivní seniory, kteří rádi poskytují pomoc těm, jež jsou sami, nebo nemají dostatečné rodinné zázemí.  Další kategorií je cena pro zařízení, které si váží aktivních seniorů a vytváří pro ně podmínky. 

 

Vyhodnocení nominací a slavnostní předání cen se bude konat dne 3.července 2014  v 11 hodin v Klášteře minoritů sv. Jakuba (Malá Štuparská, Praha 1). Pozvánka zde.


Méně...
 
Seznamte se...

Seznamte se...

12.05.14 | Vysoké Mýto

dnes s Mgr. Marcelou Boštíkovou. V našem Domově plní roli duchovní a pastorační pracovnice. O její práci více někdy příště, teď


Více...
 
Seznamte se...

dnes s Mgr. Marcelou Boštíkovou. V našem Domově plní roli duchovní a pastorační pracovnice. O její práci více někdy příště, teď hlavně o ní a věcech, kterých si všímá, má ráda a zabývá se jimi. Jsem zvědavá, Marcela dokáže zajímavě rozvinout leckteré téma, rozhovor s ní obohacuje. Navíc má odvahu si sama sobě kolikrát položit i nepříjemnout otázku - jak to mám v životě já? Tak se ptám: "Marcelo, co se ti vybaví, když řeknu "A"? A na písmeno "B"? 

 

 

A jako ARISTOKRACIE DUCHA, vznešenost, kultivace, prosazování určitých hodnot. Ale taky ANTIHMOTA, počátek vesmíru a z toho plynoucí další otázky: JAK a PROČ

B je jednoznačně BYDLENÍ. Způsob života, zázemí, hrad, východisko. Také přirozenost, svoboda, bezprostřednost, bezpečí, důvěra, teplo, přijetí, obrazy, květiny, krása, radost, těšení se domů

C – CÍL, CÍLEVĚDOMOST. Když vím, co chci a jak toho dosáhnout, těžko mě někdo zastaví.

D jsou DĚTI. Radost, smích, veselí, rodina. Požehnání, dar!

E – ELITA. Ano, Bůh ví o mně. Mě zná, všechny moje myšlenky, city, pohnutí, úvahy… Právě takovou mě stvořil, takovou mě chtěl mít. Moje kombinace charakteru a temperamentu je potřebná, taková mám své místo na zemi. Stojí o mě. Jsem jeho. Toto vědomí mi dává cítit se výjimečně.

F – bájný pták FÉNIX vstávající z popela. Jiná verze vzkříšení. Po smrti iluzí znovu povstává k životu…

G – GALAXIE, vesmír, nekonečno. Nepředstavitelná vzdálenost, neuchopitelnost, strach, malost. Zároveň zdroj energie - velké povzbuzení, že nemusím řešit hloupost, s níž se člověk čas od času ostře potýká.

H – HODINA. Čas někdy nekonečně dlouhý, jindy nekonečně krátký. Může být rozhodující, ale také zcela promarněný. Jedna bude poslední a nevím, která… Dostojevskij omilostněn těsně před popravou…

 CH je CHTĚNÍ, touha, aktivita. Také chvíle bolestného uvědomění, že nic nechtít může být těžší než chtít umřít.

I – INTELIGENCE, schopnost třídit a zpracovávat informace. Respekt k těm, kdo jí jsou obdarováni a využívají ji k dobrému. Zároveň jistý soucit a porozumění, že to v životě nemusí mít jednoduché, převyšují 98% veškeré populace…

J – JINAKOST, SVATOST Boha jako toho, kdo je zcela jiný a zároveň pro nás.

K je KOMUNIKACE. Snaha, vůle se dohovořit, vyslyšet jeden druhého. Porozumění.

L jako LÁSKA, život, energie. Druhá strana PRAVDY. Jsou vzájemně neoddělitelné, neodlučitelné.

M – MILOST, Boží přízeň, pohlazení. Většinou velmi dobře zřetelná, když je člověk na pokraji svých sil.

N – NÁROD. Že jsem se narodila do Evropy, její střední části, kde se mluví českým jazykem, kde se prolíná křesťanství v jeho katolické, jako první i pravoslavné a posléze protestantské podobě, obohacené o osobnosti typu Jana Husa, J.A. Komenského, T.G. Masaryka, …do ocelového srdce republiky, …jako druhé dítě, první dcera atd. atd., mělo nějaký svůj smysl. Že jsem se narodila právě do těchto podmínek a do této situace a ne jiných… chci nejprve poznat tyto.

O – OCHLOKRAT, oblíbená (vtipná) nadávka mého manžela. (Ochlokracie je jedna z forem státního zřízení, pervertovaná demokracie, vláda lůzy)

P – POMOC. Její samozřejmost tam, kde je to třeba a umění rozeznat hranice, kdy jde ještě o nutné opatření, a kdy už nevhodně přebírám cizí odpovědnost.

R – REFLEXE, ROZUM. Velký pomocník. Jediný nástroj, který dovede na sebe sama rezignovat. (Soren Kierkegaard).

Ř – ŘÁD, orientace, základní lidská potřeba. Prevence vzniku chaosu. A zároveň potřeba všechna schémata, systémy a pravidla čas od času narušit a „upgradovat“.

S – SAMOTA. Eliminace vnějších podnětů. Ticho, klid, pokoj, aby mysl měla čas a prostor na zpracování neseřazených obsahů. Nezastupitelná práce na sobě. Naslouchání si, pozorování, nespěchání

T – TRÁM (v oku). Omezenost, hloupost, pýcha. „Moje“ představy, „moje“ předsudky. Zkostnatělost, strach.

U – ÚZEMÍ, prostor, mantinely. UMĚNÍ pracovat s tím, co mám. Schopnost maximálně využívat daných možností. Snaha najít podstatu věci a umět ji vnímat v součinnosti, souvislosti a kontextu okolí.

V – VÍTĚZSTVÍ, VOLBA, VŮLE, svoboda.

Z – ZÁKON. Boží, lidský. ÚSTAVA a Listina základních práv a svobod člověka a občana. Takřka poezie. Povinné vybavení každé domácnosti.

Ž – ŽENA. Fenomén. Úcta a zároveň obžaloba špatného nastavení společnosti (včetně církevních společenství), obžaloba mužů. Teologický i společenský problém. Muži (naší kultury) neobstarávají chléb v potu tváře jako dřív, ne více než ženy. Ty se svého údělu (mateřství) nezříkají. Co bude, až i ony budou nacházet své naplnění v práci, a rodina a děti nebudou pro ně nadále potřebnou hodnotou? Bože, moc Tě potřebujeme!

 

Moc Tě potřebujeme, Pane…

 

Dovětek: 

Tak to byla moje abeceda. „Na první dobrou“ se člověku vybaví hlouposti. Dívá se na knihovnu a už je tu „K“ – KNIHA! Řidič před ním udělá myšku a už je tu „O“ – OSEL! Nebo znáte písničku ŽIVOT JE JAK ABECEDA, kde každé písmeno na sebe váže právě jeden pojem a už jste zacyklení v tom opakovat si ji i proti své vůli. A v těch nejhorších případech si vzpomenete, jak jste v osmi letech sotva věděli něco o Xenofontovi, ale jeho jméno jste si hrdě vyťukávali v Morseově abecedě u písmena „X“. Tady je veškerá „snaha o spontaneitu“ (už i to je protimluv!) pryč. Snažila jsem se být poctivá. Soustředěně jsem zaznamenávala, co mi přicházelo na mysl a kolikrát byla překvapená. Zhruba v polovině (u písmene „J“) jsem si musela dát pauzu – byla jsem unavená! Zde předkládám výsledek. Někdy se mi vybavilo slovo a zůstalo jen u tohoto jednoho významu. Někdy přicházely celé vlny asociací. Někdy se o přízeň hádaly pojmy spolu naprosto nesouvisející, ale měly společné právě jen to první písmenko a oba mi připadaly důležité. Těžko z toho tvořit nějaký smysluplný obraz. Samotná abeceda ostatně taky nemá větší smysl než seznámení se s možnostmi (jazyka). Dává základ. Jaká ovšem bude kvalita využití, na písmenech samotných nezáleží. Záleží na jejich kombinaci, na shlucích slov a jejich použití v daném kontextu. Tento kontext zde pochopitelně nebude odhalen, přesto bych si přála, aby alespoň tyto mé základní kameny byly použitelné…

 

Marcelko, moc ti děkuji, že sis našla čas. Těším se na příště. 

Martina Soukupová

 


Méně...
 
Prales v Domově

Prales v Domově

06.05.14 | Vysoké Mýto

Pasoucí se ovečky, Klíčící jarní cibulky, Prales. Pod těmito názvy najdete teď u nás v Domě pokojného stáří pestré malby studentů


Více...
 
Prales v Domově

Pasoucí se ovečky, Klíčící jarní cibulky, Prales. Pod těmito názvy najdete teď u nás v Domě pokojného stáří pestré malby studentů výtvarného oboru ZUŠ Vysoké Mýto. A že je na co se dívat, posuďte sami v této fotogalerii. Výstava potrvá do 30.5.2015

 

 

Děkujeme paní Monice Jakoubkové, vedoucí výtvarného oboru Základní umělecké školy ve Vysokém Mýtě za všechen její čas a trpělivost, který věnovala návštěvám u nás. Za střízlivé plánování této dlouhodobé výstavy, výběru samotných prací i dohledu na jejich instalacemi. Spolupracovat s tebou Moniko, byla radost! Děkujeme !

 

 

Martina Soukupová


Méně...
 
Májová dílna 21.května 2014

Májová dílna 21.května 2014

05.05.14 | Vysoké Mýto

Petra Kličková připravila další příjemnou možnost společného posezení tentokrát při „Májové dílně“. Proběhla ve středu dne


Více...
 
Májová dílna 21.května 2014

Petra Kličková připravila další příjemnou možnost společného posezení tentokrát při „Májové dílně“. Proběhla ve středu dne 21.května 2014 od 10 hodin a od 14,30 hodin. Fotogalerie tady.

 

Děkujeme paní Petře Kličkové a její Anežce za společně strávený čas, trpělivost a radost, kterou k nám do Domova obě přinesly. Těšíme se na příště!

 

Aktivita je součástí projektu "Aktivizační programy pro klienty Domova pokojného stáří Naděje 2014 - 2015". Projekt podpořila společnost Isolit Bravo spol.s.r.o. Jablonné nad Orlicí. 

 

Projektový záměr

Snažíme se podporovat a rozvíjet schopnosti klienta a poskytujeme asistenci při činnostech, které sám nezvládne. I klienti, kteří jsou v důsledku své nemoci odkázáni na lůžko, tráví co možná nejvíce času mimo něj. Jsou citlivě, podle svých schopností, chuti a možností, zapojováni do nejrůznějších aktivit a sportovních  a společenských akcí. I ve vyšším věku lze objevit radost z něčeho pěkného, nového, nebo naopak připomenout si něco oblíbeného, celý život důvěrně známého.

 

Kreativní dílna je aktivita zaměřená na výrobu předmětů z různých materiálů, při které klienti nenásilně a přirozeně procvičují především funkce ruky (úchopy, hybnost prstů apod.). Program dílny je vhodný zejména pro klienty se zájmem o tvořivé a manuální činnosti. Činnost v kreativní dílně je často spjatá s aktuální roční dobou, připomíná různé tradice a zvyky.

 

napsala: Martina Soukupová 


Méně...