Vsetín

 
 

Projekty

Usilujeme o to, aby služby, které poskytujeme lidem s handicapem byly stále lepší a kvalitnější. V tom nám významně pomáhají nejrůznější nadace, nadační fondy, ale i další dárci prostřednictvím projektů. Všem za to patří velký dík, neboť díky jim můžeme našim klientům nabídnout něco navíc.

 

 

Název projektu: Naděje pro lidi s autismem

Dárce: MONETA Money Bank, a. s.

Výše nadačního příspěvku: 100 000 Kč

Realizace projektu: 2023

 

Účel využití příspěvku: nákup vybavení a pomůcek do nově vzniklého denního stacionáře Rybníky ve Vsetíně

 

Název projektu: Daruj asistenci a naději na neobyčejně obyčejný život!

Dárce: NF Tesco

Výše nadačního příspěvku: 45 000 Kč

Realizace projektu: 2022

 

Účel využití příspěvku: nadační příspěvek pomůže uhradit 333 hodin osobní asistence klientům NADĚJE a podpoří je tak v jejich každodenním životě při zachování nejvyšší možné soběstačnosti.

 

 

Název projektu: Prevence syndromu vyhoření pro pracovníky NADĚJE

Dárce: Nadace ČEZ

Výše nadačního příspěvku: 120 000 Kč

Realizace projektu: 2022

 

Účel využití příspěvku: zážitkový vzdělávací kurz pro pracovníky Naděje jako prevence syndromu vyhoření.

 

Název projektu: Tréninková kuchyň pro lidi s handicapem

Dárce: Nadace ČEZ

Výše nadačního příspěvku: 81 000 Kč

Realizace projektu: 2021 - 2022

 

Účel využití příspěvku: pořízení kuchyňské linky pro tréninkovou kuchyň v sociálně terapeutické dílně ve Vsetíně - Rokytnici.

Název projektu: Vzděláváním ke kvalitnější péči o lidi s těžkým handicapem

Dárce: Nadace ČEZ

Výše nadačního příspěvku: 94 000 Kč

Realizace projektu: 2021 - 2022

 

Účel využití příspěvku: realizace vzdělávacích kurzů alternativní a augmentativní komunikace a bazální stimulace pro pracovníky NADĚJE, pobočky Otrokovice a Vsetín.

 

 

Název projektu: Hudba jako terapie pro lidi s postižením

Dárce:  Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme

Výše nadačního příspěvku: 10 000 Kč 

Realizace projektu: 2021/2022 

 

Účel využití příspěvku: pořízení hudebních nástrojů pro činnosti s prvky muzikoterapie klientů denního stacionáře.

Název projektu: Tréninkem k samostatnosti a soběstačnosti

Dárce: NF Tesco

Výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč

Realizace projektu: 2021

 

Účel využití příspěvku: pořízení spotřebičů do nové kuchyňské linky v tréninkové kuchyni sociálně terapeutické dílny.