Vsetín

 
 

Projekty

 

Název projektu: Tréninkem k samostatnosti a soběstačnosti

Dárce: NF Tesco

Výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč

Realizace projektu: 2021

Účel využití příspěvku: pořízení spotřebičů do nové kuchyňské linky v tréninkové kuchyni sociálně terapeutické dílny