Vsetín

 
 

Osobní asistence

 
 
 

PROČ TU JSME

Pomáháme lidem se zdravotním postižením v jejich domácnosti a v terénu zvládat nároky každodenního života, ke kterým potřebují pomoc druhého člověka.

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Lidé s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 19 let. Služba je v případě potřeby dostupná nepřetržitě.

CO NABÍZÍME

Osobní asistence je terénní služba, která přichází za člověkem do jeho domácnosti, zaměstnání, na běžná místa. Je poskytována na území obce s rozšířenou působností Vsetín (bývalý okres Vsetín).

 

KDY NEMŮŽEME SLUŽBY POSKYTNOUT

Služby neposkytujeme lidem s duševním onemocněním vyžadujícím akutní psychiatrickou péči, lidem neslyšícím nebo hluchoslepým a lidem s agresivním chováním.

 

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Úhrada za úkony - platná od 1. 3. 2017:                                                      

sazba

Celkem za měsíc do 20 hod. asistence - 105,- Kč/hodina

 

Celkem za měsíc od 21 až do 165 hod. asistence - 85,- Kč/hodina

 

Celkem za měsíc nad 165 hod. asistence - 55,-Kč/hodina

 

Osobní asistence v placeném zaměstnání klienta služby - 55,- Kč/hodina

KOLIKA LIDEM MŮŽEME POMÁHAT

V jednu chvíli můžeme pomoci max. 5 lidem. Denně (včetně víkendů) jsou pracovníci služby schopni poskytnout v průměru 15 h osobní asistence.