Vsetín

 
 

Osobní asistence

 
 
 

PROČ TU JSME

Pomáháme lidem se zdravotním postižením v jejich domácnosti a v terénu zvládat nároky každodenního života, ke kterým potřebují pomoc druhého člověka.

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Lidé s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 19 let. Služba je v případě potřeby dostupná nepřetržitě.

CO NABÍZÍME

Osobní asistence je terénní služba, která přichází za člověkem do jeho domácnosti, zaměstnání, na běžná místa. Je poskytována na území obce s rozšířenou působností Vsetín (bývalý okres Vsetín).

 

KDY NEMŮŽEME SLUŽBY POSKYTNOUT

Služby neposkytujeme lidem s duševním onemocněním vyžadujícím akutní psychiatrickou péči, lidem neslyšícím nebo hluchoslepým a lidem s agresivním chováním.

 

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

 

90 Kč za hodinu služby

KOLIKA LIDEM MŮŽEME POMÁHAT

V jednu chvíli můžeme pomoci max. 5 lidem. Denně (včetně víkendů) jsou pracovníci služby schopni poskytnout v průměru 15 h osobní asistence.