Uherské Hradiště

 
 

Sociálně terapeutická dílna

 
 

PROČ TU JSME

Posláním „sociálně terapeutické dílny“ je lidem s mentálním a kombinovaným postižením poskytovat pravidelnou podporu při získání, zvládání a rozvíjení pracovních dovedností a návyků. Rozvíjíme schopnosti a samostatnost každého člověka, přičemž dbáme na jeho individuální potřeby a důstojnost.

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Služby poskytujeme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 15 do 72 let.

Součástí cílové skupiny jsou i lidé, u kterých došlo v průběhu života k omezení mentálních schopností (mentálnímu postižení) v důsledku úrazu, mozkové příhody, infekčního nebo onkologického onemocnění.

CO NABÍZÍME

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

KDY NEMŮŽEME SLUŽBY POSKYTNOUT

Nemůžeme poskytnout služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří vyžadují vysokou míru potřeby péče a jsou z tohoto důvodu závislí na jiné osobě. 

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Služba je poskytována zdarma

 

Úhrada za stravu (účtována pouze za skutečně odebranou stravu)

Svačina 13 Kč

Oběd 68 Kč

KOLIKA LIDEM MŮŽEME POMÁHAT

Okamžitá kapacita služby je 15 lidí.