Uherské Hradiště

 
 

Sociálně terapeutická dílna

 
 

PROČ TU JSME

Posláním „sociálně terapeutické dílny“ je lidem s mentálním a kombinovaným postižením poskytovat pravidelnou podporu při získání, zvládání a rozvíjení pracovních dovedností a návyků. Rozvíjíme schopnosti a samostatnost každého člověka, přičemž dbáme na jeho individuální potřeby a důstojnost.

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Služby poskytujeme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 15 do 72 let.

Součástí cílové skupiny jsou i lidé, u kterých došlo v průběhu života k omezení mentálních schopností (mentálnímu postižení) v důsledku úrazu, mozkové příhody, infekčního nebo onkologického onemocnění.

CO NABÍZÍME

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

KDY NEMŮŽEME SLUŽBY POSKYTNOUT

Nemůžeme poskytnout služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří vyžadují vysokou míru potřeby péče a jsou z tohoto důvodu závislí na jiné osobě. 

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Služba je poskytována zdarma

 

Úhrada za stravu (účtována pouze za skutečně odebranou stravu)

Svačina 13 Kč

Oběd 68 Kč