Rožnov pod Radhoštěm

 
 

Projekty

Usilujeme o to, aby služby, které poskytujeme lidem s handicapem byly stále lepší a kvalitnější. V tom nám významně pomáhají nejrůznější nadace, nadační fondy, ale i další dárci prostřednictvím projektů. Všem za to patří velký dík, neboť díky jim můžeme našim klientům nabídnout něco navíc.

 

Název projektu: Prevence syndromu vyhoření pro pracovníky NADĚJE

Dárce: Nadace ČEZ

Výše nadačního příspěvku: 120 000 Kč

Realizace projektu: 2022

 

Účel využití příspěvku: zážitkový vzdělávací kurz pro pracovníky Naděje jako prevence syndromu vyhoření

 

Název projektu: Rožnov p. Radhoštěm - Dovybavení snoezelenu pro lidi s autismem

Dárce: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Výše nadačního příspěvku: 20 011 Kč

Realizace projektu: 2021

 

Účel využití příspěvku: pořízení speciálních pomůcek do snoezelenu v denním stacionáři pro lidi s autismem v Rožnově pod Radhoštěm.

Dárce: Siemens, s.r.o.

Výše nadačního příspěvku: 49 500 Kč

Realizace projektu: 2021

 

Účel využití příspěvku: nákup speciálních pomůcek do multisenzorické terapeutické místnosti snoezelenu pro denní stacionář v Rožnově pod Radhoštěm

 

Název projektu: Snoezelen pro lidi s autismem

Dárce: ČSOB pomáhá regionům

Výše příspěvku: 46 398 Kč

Realizace projektu: 2021

 

Účel využití příspěvku: nákup speciálních pomůcek do multisenzorické terapeutické místnosti snoezelenu pro denní stacionář v Rožnově pod Radhoštěm