Rožnov pod Radhoštěm

 
 

Denní stacionář

 

PROČ TU JSME

Mladým a dospělým lidem s autismem a kombinovaným zdravotním či mentálním postižením umožňujeme trávit čas v podnětném prostředí, zažívat nové aktivity i zkušenosti, setkávat se s vrstevníky. Rozvíjíme jejich dovednosti a podporujeme samostatnost.

Svou pomocí s fyzicky i psychicky velmi náročnou péčí, chceme rodičům poskytnout více prostoru na seberealizaci, zapojení se do pracovního procesu či chvíle nezbytného odpočinku.

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Lidé s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením v kombinaci s poruchou autistického spektra s projevy chování náročným na péči ve věku od 15 do 45 let.

CO NABÍZÍME

Denní stacionář je ambulantní služba (na adrese Ostravská 1389, Rožnov pod Radhoštěm), která mladým lidem vytváří podmínky srovnatelné s domácím prostředím, nabízí jim terapeutický program i důstojné aktivity s ohledem na potřeby a možnosti každého klienta.

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Lidé, využívající služby denního stacionáře platí čas, kdy potřebují pomoc od pracovníků - 130 Kč/1 hodinu přímé péče.

Pomoc využívaná kratší dobu se poměrně krátí (10,84 Kč/5 minut).

Pokud je dojednáno, platí za odebraný oběd od externího dodavatele (75 Kč/ oběd).

KOLIKA LIDEM MŮŽEME POMÁHAT

Kapacita denního stacionáře je stanovena na 6 osob v jeden okamžik, a to každý všední den od 7 do 15 hod.

 
 

KONTAKT

Naděje, středisko Rožnov

Ostravská 1389
756 61 Rožnov pod Radhoštěm


 +420 778 471 127
stacionar.roznov@nadeje.cz
účet: 1404621369/0300

 

Sociální pracovnice denního stacionáře

Bc. Dagmar Gábová

+420 778 704 338

dagmar.gabova@nadeje.cz