Nedašov

 
 

Domov pro osoby se zdravotním postižením

 
 

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Lidé od 27 let se zdravotním postižením.

 

CO NABÍZÍME

Pobytovou službu s možností ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích s bezbariérovým vstupem, celodenní stravování skrze vlastní kuchyň a jídelnu, ošetřovatelskou a zdravotní péči, duchovní péči a ostatní zájmové aktivity v prostorách domova nebo mimo domov.

 

POSKYTOVANÉ ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
 • poskytnutí ubytování,

 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

POSKYTOVANÉ FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI
 • doprava služebním automobilem,
 • napojení vlastních elektrospotřebičů,
 • zprostředkování holičských, kadeřnických a pedikérských služeb, zprostředkování taxislužby,
 • vedení depozit klienta.

 

POSKYTOVANÁ KOMPLEXNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Rozsah a podmínky zabezpečení a hrazení zdravotní péče je zajišťován v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

 

SLUŽBU NEMŮŽEME POSKYTNOUT 

 • pro pomoc v nepříznivé sociální situaci není tento druh sociální služby vhodný,
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení,
 • zájemce má akutní infekční nemoc,
 • zájemce požaduje jiný druh sociální služby,
 • se zájemcem byla ukončena smlouva z důvodu porušování jeho povinností vyplývajících ze smlouvy a mezi ukončením první a vznikem druhé smlouvy neuplynula doba alespoň 6 měsíců,
 • kapacita služby je naplněná.

 

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Ceník služeb domova pro osoby se zdravotním postižením 

 

KOLIKA LIDEM MŮŽEME POMÁHAT

Kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením je 15 osob.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Informace pro zájemce před nástupem do domova

Žádost o poskytování sociálních služeb

Vyjádření lékaře

Domácí řád

Návštěvní řád

Smlouva o poskytování služby

Veřejný závazek

Informace o zpracování osobních údajů žadatelů