Litoměřice

 
 

Projekty

Rozvoj sociálních služeb NADĚJE

Rozvoj sociálních služeb NADĚJE

06.12.22

V rámci výzvy č. 14 Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel byl ze zdrojů Integrovaného regionálního operačního program (IROP) podpořen částkou 662 899 korun náš projekt Rozvoj sociálních služeb NADĚJE.


Více...
 
Rozvoj sociálních služeb NADĚJE

V rámci výzvy č. 14 Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel byl ze zdrojů Integrovaného regionálního operačního program (IROP) podpořen částkou 662 899 korun náš projekt Rozvoj sociálních služeb NADĚJE.

 

Cílem projektu byla inkluze sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob a zdravotně postižených osob v Litoměřicích, partnerských obcích a na území MAS České středohoří.

 

Během realizace jsme pořídili nový automobil Škoda Fabia Combi pro naše terénní služby a také zmodernizovali zázemí a rozšířili variabilitu kuchyně pro klienty Sociálně terapeutické dílny NADĚJE.

 

Projekt číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016975

Realizace: 1.11.2021–30. 11. 2022

 


Méně...
 
Uspořádali jsme letní tábor pro klientské děti

Uspořádali jsme letní tábor pro klientské děti

24.10.22

Chceme, aby naše klientské děti mohly zažívat, co běžně nezažívají. Chceme, aby mohly změnit prostředí, rozvíjet své dovednosti, poznávat nové zážitky a smysluplně trávit volný čas.


Více...
 
Uspořádali jsme letní tábor pro klientské děti

Chceme, aby naše klientské děti mohly zažívat, co běžně nezažívají. Chceme, aby mohly změnit prostředí, rozvíjet své dovednosti, poznávat nové zážitky a smysluplně trávit volný čas.

 

Jsme proto nesmírně vděčni, že naše litoměřická Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi mohla uspořádat čtyřdenní „Letní tábor jinak“ v Mentaurově, během něhož si deset našich klientských dětí hravou formou osvojilo základy finanční gramotnosti, prohloubilo vztahy s pracovnicemi, mělo čas a prostor řešit intimnější problémy, našlo si nová přátelství a poznalo okolí Litoměřic.

 

Pevně věříme, že se tábor stane pro naše klientské rodiny velkou motivací pro pokračující spolupráci, a to i s ohledem na další plánované ročníky.

 

Projekt byl podpořen Ústeckou komunitní nadací z prostředků společnosti Greif Czech Republic a výtěžkem z vánoční aukce Základní školy Boženy Němcové v Litoměřicích. Srdečně děkujeme!

 


Méně...
 
Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

29.09.22

Vedoucí pracovníci naší litoměřické oblasti absolvovali v letošním roce vzdělávací program rozdělený do pěti modulů, který pomůže ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a zároveň přispěje k celkovému zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.


Více...
 
Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

Vedoucí pracovníci naší litoměřické oblasti absolvovali v letošním roce vzdělávací program rozdělený do pěti modulů, který pomůže ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a zároveň přispěje k celkovému zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.

 

Vzdělávací projekt podpořila částkou ve výši 100 tisíc korun Nadace ČEZ, jíž srdečně děkujeme za možnost profesionálně rozvíjet naši organizaci.

 


Méně...
 
Ženyulice.cz: Možná je nevidíte, ale jsou tady

Ženyulice.cz: Možná je nevidíte, ale jsou tady

23.09.22

V posledních týdnech jsme vedli apelovou kampaň Ženyulice.cz, která komunikovala problematiku žen bez přístřeší v Litoměřicích.


Více...
 
Ženyulice.cz: Možná je nevidíte, ale jsou tady

V posledních týdnech jsme vedli apelovou kampaň Ženyulice.cz, která komunikovala problematiku žen bez přístřeší v Litoměřicích.

 

Po městě jste si mohli všimnout speciálních křídových siluet, kamínků či plakátů, na našich sociálních sítích jsme zveřejňovali reálné příběhy žen bez přístřeší a s litoměřickými občany jsme osobně diskutovali na Mírovém náměstí.

 

Velmi nás potěšil zájem o kampaň, problematice žen bez přístřeší se rozhodně budeme věnovat i nadále.

 

Projekt vznikl ve spolupráci s agenturou Digitálka.cz, která nám pomáhala s ideou apelové kampaně, copywritingem a vytvořila pro bono webové stránky, a také díky financování z dotačního programu Zdravého města Litoměřice. Děkujeme!

 


Méně...
 
Osoby s handicapem se učí na nové baličce

Osoby s handicapem se učí na nové baličce

08.09.22

Jsme nesmírně vděční Nadaci VINCI, která nám přispěla částkou ve výši 57 315 korun na nákup balícího stroje do litoměřické Sociálně terapeutické dílny NADĚJE. Naši klienti tak mohou automatizovaně balit výrobky do teplem smrštitelné fólie, díky čemuž se naučí novou a cennou pracovní dovednost.


Více...
 
Osoby s handicapem se učí na nové baličce

Jsme nesmírně vděční Nadaci VINCI, která nám přispěla částkou ve výši 57 315 korun na nákup balícího stroje do litoměřické Sociálně terapeutické dílny NADĚJE. Naši klienti tak mohou automatizovaně balit výrobky do teplem smrštitelné fólie, díky čemuž se naučí novou a cennou pracovní dovednost.

 

V naší litoměřické dílně umožňujeme lidem s mentálním postižením získat nové dovednosti, učit se spolupráci, pomáháme posílit jejich sebedůvěru, vědomí odpovědnosti a podle možností je připravujeme na otevřený trh práce. Ročně naši službu využije 34 klientů.

 


Méně...
 
Sportovní vybavení klubu OÁZA pro děti a mládež

Sportovní vybavení klubu OÁZA pro děti a mládež

08.08.22

Společnost Mondi ze Štětí podpořila v rámci dotačního programu Patriot naše litoměřické Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OÁZA. Finanční příspěvek byl použit na nákup sportovního vybavení (boxovací pytel, rukavice na box, rotoped, žíněnka).


Více...
 
Sportovní vybavení klubu OÁZA pro děti a mládež

Společnost Mondi ze Štětí podpořila v rámci dotačního programu Patriot naše litoměřické Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OÁZA. Finanční příspěvek byl použit na nákup sportovního vybavení (boxovací pytel, rukavice na box, rotoped, žíněnka).

 

OÁZA se snaží dětem a mladistvým ohroženým společensky nežádoucími jevy ukazovat smysluplné trávení volného času, pomáhat jim s učením nebo zlepšovat jejich sociální začlenění. Ročně spolupracuje s více než 170 klienty.

 

Veškeré informace o dotačním programu Mondi se nachází na webové stránce Žít mě baví.


Méně...