Litoměřice

 
 

Projekty

Podpora integrace příchozích ukrajinských občanů

Podpora integrace příchozích ukrajinských občanů

18.12.22

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve výši 20 tisíc korun jsme v letošním roce mohli využít služeb tlumočníků a dětské psychoterapeutky při integraci příchozích ukrajinských občanů.


Více...
 
Podpora integrace příchozích ukrajinských občanů

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve výši 20 tisíc korun jsme v letošním roce mohli využít služeb tlumočníků a dětské psychoterapeutky při integraci příchozích ukrajinských občanů.

 

V Litoměřicích a okolních obcích jsme spolupracovali s ukrajinskými rodinami, které se k nám průběžně přicházely. Pomáhali jsme se zajištěním lékařské pomoci, vyřízením škol a školek, hledáním zaměstnání, případně vhodnějšího ubytování, komunikací s úřady. Zajišťovali jsme základní materiální a potravinovou pomoc četně základního vybavení domácností. Pokud to bylo potřeba, ukrajinským dětem jsme ve spolupráci s psychoterapeutkou MUDr. Marií Štětinovou poskytli podporu se zpracováním traumatických zážitků.

 

O pomoc se na nás obrátilo okolo 300 osob, část těchto rodin bydlela hned od začátku v soukromí a obvykle jim stačila základní podpora. Větší část rodin, přibližně 180 osob, byla ubytována ve dvou kempech v Brozanech nad Ohří a Horní Vysoké. Do těchto lokalit jsme dojížděli pravidelně jednou týdně.

 

Příspěvek Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nám rovněž pomohl položit základy naší podpory ukrajinským občanům, kterou jsme následně rozvinuli ve zbytku roku.


Méně...
 
Nadace Komerční banky podpořila naše klientské rodiny samoživitelů

Nadace Komerční banky podpořila naše klientské rodiny samoživitelů

13.12.22

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi pobočky NADĚJE v Litoměřicích pomohla v rámci projektu podpořeného Nadací Komerční banky – Jistota zlepšit životní situaci třem rodinám samoživitelů, které dobře zná a dlouhodobě s nimi spolupracuje. 


Více...
 
Nadace Komerční banky podpořila naše klientské rodiny samoživitelů

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi pobočky NADĚJE v Litoměřicích pomohla v rámci projektu podpořeného Nadací Komerční banky – Jistota zlepšit životní situaci třem rodinám samoživitelů, které dobře zná a dlouhodobě s nimi spolupracuje. 

 

Díky příspěvku ve výši 75 tisíc korun jsme rodinám mohli pomoct v jejich snaze začít opět žít běžný život a zmírnit jejich nepříznivou situaci natolik, aby se staly méně závislé na naší službě.

 

Dvě samoživitelky se po uhrazení prvního nájmu a kauce přestěhovaly z nevyhovujících podmínek do nových a funkčních bytů, které splňují běžné standardy bydlení. Děti z rodin se navíc nově těší z vlastních pokojů.

 

Maminka samoživitelka třetí rodiny si po absolvování uhrazeného kurzu autoškoly a získání řidičského oprávnění zvýší svou kvalifikaci, což jí pomůže k nalezení lépe placeného zaměstnání.

 

Všechny tři rodiny přijaly nabídnutou pomoc s radostí. Velmi ocenily, že adresná a konkrétní podpora vyřešila jeden z jejich problémů.

 


Méně...
 
Rozvoj sociálních služeb NADĚJE

Rozvoj sociálních služeb NADĚJE

06.12.22

V rámci výzvy č. 14 Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel byl ze zdrojů Integrovaného regionálního operačního program (IROP) podpořen částkou 662 899 korun náš projekt Rozvoj sociálních služeb NADĚJE.


Více...
 
Rozvoj sociálních služeb NADĚJE

V rámci výzvy č. 14 Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel byl ze zdrojů Integrovaného regionálního operačního program (IROP) podpořen částkou 662 899 korun náš projekt Rozvoj sociálních služeb NADĚJE.

 

Cílem projektu byla inkluze sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob a zdravotně postižených osob v Litoměřicích, partnerských obcích a na území MAS České středohoří.

 

Během realizace jsme pořídili nový automobil Škoda Fabia Combi pro naše terénní služby a také zmodernizovali zázemí a rozšířili variabilitu kuchyně pro klienty sociálně terapeutické dílny NADĚJE.

 

Projekt číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016975

Realizace: 1.11.2021–30. 11. 2022

 


Méně...
 
Uspořádali jsme letní tábor pro klientské děti

Uspořádali jsme letní tábor pro klientské děti

24.10.22

Chceme, aby naše klientské děti mohly zažívat, co běžně nezažívají. Chceme, aby mohly změnit prostředí, rozvíjet své dovednosti, poznávat nové zážitky a smysluplně trávit volný čas.


Více...
 
Uspořádali jsme letní tábor pro klientské děti

Chceme, aby naše klientské děti mohly zažívat, co běžně nezažívají. Chceme, aby mohly změnit prostředí, rozvíjet své dovednosti, poznávat nové zážitky a smysluplně trávit volný čas.

 

Jsme proto nesmírně vděčni, že naše litoměřická sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi mohla uspořádat čtyřdenní „Letní tábor jinak“ v Mentaurově, během něhož si deset našich klientských dětí hravou formou osvojilo základy finanční gramotnosti, prohloubilo vztahy s pracovnicemi, mělo čas a prostor řešit intimnější problémy, našlo si nová přátelství a poznalo okolí Litoměřic.

 

Pevně věříme, že se tábor stane pro naše klientské rodiny velkou motivací pro pokračující spolupráci, a to i s ohledem na další plánované ročníky.

 

Projekt byl podpořen Ústeckou komunitní nadací z prostředků společnosti Greif Czech Republic a výtěžkem z vánoční aukce Základní školy Boženy Němcové v Litoměřicích. Srdečně děkujeme!

 


Méně...
 
Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

29.09.22

Vedoucí pracovníci naší litoměřické oblasti absolvovali v letošním roce vzdělávací program rozdělený do pěti modulů, který pomůže ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a zároveň přispěje k celkovému zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.


Více...
 
Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

Vedoucí pracovníci naší litoměřické oblasti absolvovali v letošním roce vzdělávací program rozdělený do pěti modulů, který pomůže ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a zároveň přispěje k celkovému zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.

 

Vzdělávací projekt podpořila částkou ve výši 100 tisíc korun Nadace ČEZ, jíž srdečně děkujeme za možnost profesionálně rozvíjet naši organizaci.

 


Méně...
 
Ženyulice.cz: Možná je nevidíte, ale jsou tady

Ženyulice.cz: Možná je nevidíte, ale jsou tady

23.09.22

V posledních týdnech jsme vedli apelovou kampaň Ženyulice.cz, která komunikovala problematiku žen bez přístřeší v Litoměřicích.


Více...
 
Ženyulice.cz: Možná je nevidíte, ale jsou tady

V posledních týdnech jsme vedli apelovou kampaň Ženyulice.cz, která komunikovala problematiku žen bez přístřeší v Litoměřicích.

 

Po městě jste si mohli všimnout speciálních křídových siluet, kamínků či plakátů, na našich sociálních sítích jsme zveřejňovali reálné příběhy žen bez přístřeší a s litoměřickými občany jsme osobně diskutovali na Mírovém náměstí.

 

Velmi nás potěšil zájem o kampaň, problematice žen bez přístřeší se rozhodně budeme věnovat i nadále.

 

Projekt vznikl ve spolupráci s agenturou Digitálka.cz, která nám pomáhala s ideou apelové kampaně, copywritingem a vytvořila pro bono webové stránky, a také díky financování z dotačního programu Zdravého města Litoměřice. Děkujeme!

 


Méně...