Jablonec nad Nisou

 
 

Pomozte rodinám v nouzi a darujte školní potřeby!

Pomozte rodinám v nouzi a darujte školní potřeby!

25.09.18 | Jablonec nad Nisou
Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly potřebné vybavení do škol a školek.
Více...
 
Jablonec nad Nisou Pomozte rodinám v nouzi a darujte školní potřeby!

Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly potřebné vybavení do škol a školek.

Případné dary přijímá středisko Naděje v Dlouhé 25a Jablonec nad Nisou - viz leták.


Méně...
 
Představy veřejnosti vs. realita života v azylovém domě

Představy veřejnosti vs. realita života v azylovém domě

Předtavitel Libereckého kraje navštívil azylový dům NADĚJE

05.08.18 | Jablonec nad Nisou
Před několika dny jsme pozvali zástupce Libereckého kraje na návštěvu našeho azylového domu. Chtěli jsme ukázat, v jak dobrém stavu celé
Více...
 
Jablonec nad Nisou Představy veřejnosti vs. realita života v azylovém domě

Pozvali jsme zástupce Libereckého kraje na návštěvu našeho azylového domu. Chtěli jsme ukázat, v jak dobrém stavu celé zařízení dva a půl roku od otevření stále je a jak se nám daří plnit poslání naší organizace.

Obavy o stavu vědomí většiny společnosti o životě bezdomovců v azylových domech se naplnily. Náměstek hejtmana pro řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek nevycházel po celou dobu z údivu nad čistotou v budově, nad službami NADĚJE, byl "mile překvapen" vzájemnými vztahy mezi zaměstnanci a klienty. Pochopil, že naše zařízení je v mnoha případech poslední místo, kde se s bezdomovcem slušně zachází, nikdo ho nezavrhuje a kde má možnost zkusit začít nový život. A to je pro člověka, ale samozřejmě i pro společnost, to nejdůležitější.

Pan náměstek se zájmem poslouchal příběhy klientů a stále se velice divil příjemné atmosféře v celém zařízení. Slíbil tuto zkušenost tlumočit ostatním představitelům kraje a předat jim pozvání k osobní návštěvě NADĚJE.

Věříme, že návštěva měla smysl. Vždyť politici na předních místech by měli mít povědomí o všech svých spoluobčanech a v rámci svých pravomocí pomáhat při zajištění co nejlepšího fungování zařízení jako jsou azylové domy. Jde přece o člověka! To jsme také panu náměstkovi několikrát zdůraznili. 

Na závěr cituji z textu, který napsal sám pan náměstek na svůj profil na sociální síti: „Dnes jsem navštívil Azylový dům Naděje v Jablonci nad Nisou, velké díky patří všem lidem, kteří se starají o lidi bez domova. Bylo těžké poslouchat lidské příběhy, pravidla pro poskytování služeb i trable, které zde vznikají. Vážím si pracovníků co poskytují velikou pomoc lidem, kteří již nemají jinou možnost přežívání a jsem rád za příběhy se šťastným koncem."

 

 

Jiří Hána, sociální pracovník

Dům NADĚJE Jablonec nad Nisou


Méně...
 
Canisterapie léčí!!!

Canisterapie léčí!!!

23.07.18 | Jablonec nad Nisou
Canisterapie léčí!!!   Vše to začalo v s novým rokem 2018.  S vedoucím azylového domu jsme se rozhodli klientům v azylovém
Více...
 
Jablonec nad Nisou Canisterapie léčí!!!

Canisterapie léčí!!!
   Vše to začalo  s novým rokem 2018.  S vedoucím azylového domu jsme se rozhodli klientům v azylovém zařízení Za Plynárnou 13, Jablonec n/Nisou, zpříjemnit dny pobytu a obohatit je právě canisterapií. Je to  léčba psem, léčba za pomocí psí lásky.
   Zaměstnanec, teréňák Karel, přiveze do zařízení 1x za 14 dní svého pejska Demíka (kluka 7 let – plemeno Šeltie ) zhruba  na hodinku. Praktikujeme individuální a  skupinovou terapii na nízkoprahovém denním centru a na azylovém domě -  ženy. V praxi to znamená léčba psem  v psychosociální oblasti. Cílem je nasměrovat klienty do smysluplnosti běžného života, podpořit jejich seberealizaci, podnítit jejich motivaci, žít naplno kvalitní život. Zvíře pro klienta může znamenat mnoho. Zprostředkovává komunikaci se zbytkem světa a rozveselí jej ve smutných chvílích.
     V čem tyto jednotlivé skupinové návštěvy spočívají? Je to  bezprostřední kontakt člověka a zvířete. Praktikují se tyto úkony : hlazení, krmení, česání povídání si s klienty o všem možném, zejména o domácích mazlíčcích. V neposlední  řadě je to reminiscence, zejména u starších lidí, kde si společně připomeneme, že měli nějaké zvířátko ve společné domácnosti a pomáhá jim to v rozvoji socializace. Pes je důvěrníkem a zároveň společníkem, který má vždy čas. Vše trpělivě vyslechne až do konce, nekritizuje, neodsuzuje, nemoralizuje, dovede se vcítit.
   V závěru můžeme konstatovat, že klienti se na tato setkání opětovně těší. Samozřejmě pejsek musí být klidný, očkovaný a k tomuto účelu vycvičený. Zejména ze  strany  klientů – seniorů je zpětná vazba velice pozitivní. Sami se připomínají, kdy opět přijede to chlupaté stvořeníčko je potěšit. Slouží k radosti nejen páníčkovi, ale i dalším lidem a o tom to je. V tomto trendu chceme i nadále pokračovat.


Méně...
 
Výzvy budoucnosti pro bezdomovectví v Evropě - konference FEANTSA 2018

Výzvy budoucnosti pro bezdomovectví v Evropě - konference FEANTSA 2018

26.06.18 | Jablonec nad Nisou
Zaměstnanci NADĚJE se zúčastnili evropské konference v Berlíně.
Více...
 
Jablonec nad Nisou Výzvy budoucnosti pro bezdomovectví v Evropě - konference FEANTSA 2018

FEANTSA je Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci. Ve dnech 14. - 15. 6. 2018 pořádala konferenci v Berlíně, které jsme měli možnost se zúčastnit spolu s kolegou Pavlem Matějkou. První den se konaly prohlídky zařízení - především sociálních služeb pro lidi bez domova.

Pavel navštívil zařízení „Betrieb Berlin Südwest Krisenhaus Schönberg“. Jedná se o službu, která poskytuje nouzové bydlení pro muže a ženy, kteří jsou buď ohroženi ztrátou bydlení, nebo se nachází v akutní krizi. Služba také poskytuje vzdělávací podporu. Nabízí ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.

Já jsem si prohlédla zařízení „Ambulanz der Berliner Stadtmission“, které od roku 2013 nabízí flexibilní službu. Bezdomovectví a špatný zdravotní stav spolu úzce souvisí, proto služba poskytuje nízkoprahovou, bezplatnou a anonymní lékařskou péči především pro lidi, kteří ke standardní lékařské péči přístup nemají, často nemají zdravotní pojištění. V rámci služby mohou využít nouzové ubytování a lékařskou pomoc. Nouzové pokoje jsou určeny pro muže a ženy, ale mají také speciální místnost pro lidi se psem nebo kočkou. V neposlední řadě vyjíždí do ulic mobilní lékařská služba s lékařem, řidičem a překladatelem. Tuto ambulanci financuje nadace Deutsche Bahn Stiftung. Ambulanci tvoří patnáctičlenný tým. Jeho součástí je i psycholog. V loňském roce v Berlíně pomohli zhruba 2 500 lidem. Jednalo se často o lidi z Rumunska, Maďarska, Ruska apod. Denní místnost je otevřena pro lidi bez přístřeší podle počasí od října či listopadu do března nebo dubna. Zajímavý je přístup k lidem, kteří hledají úkryt před zimou, i to, jaká kritéria musí splnit, aby mohli využít služeb.

 

 

Konference se zúčastnilo přes dvě stě lidí, kteří se zabývají bezdomovectvím a sociálním vyloučením. Samotnou konferenci zahájil prezident FEANTSY Ian Tilling. Prof. Eoin O´Sullivan hovořil o tom, zda se dá chudoba a bezdomovectví v Evropě ukončit do roku 2030. Na toto téma proběhla diskuze.

V dalších blocích jsme se zúčastnili zajímavých přednášek a workshopů. V přednášce na téma „Trénink a zaměstnanost: Pohled do praxe - lidi, kteří zažívají bezdomovectví“ byly představeny dva programy, které lidem bez domova nabízejí vzdělávání a zaměstnání. První byla francouzská organizace TAPAJ, která se zabývá především mladými bezdomovci a nabízí třístupňový program. Druhý program, německé organizace Bereichsleitung Arbeit und Integration, se zaměřuje na propojení sociální integrace s trhem práce.

Další přednášky byly o odstraňování a předcházení bezdomovectví i o peer programu pro bezdomovce. Programy s náhledem do praxe představila Francie a Velká Británie. Hovořilo se také o kriminalitě a veřejných prostranstvích. V rámci konference se představila i ČR, konkrétně Brno, které prezentovalo koncept Housing First pro rodiny.

V roce 2017 oslavil Evropský sociální fond (ESF) 60. výročí. FEANTSA na připomínku udělila zvláštní cenu pro projekty financované ESF, které bojují proti bezdomovectví. Jednu z cen získalo právě Brno. Byla to velice obohacující zkušenost.

 

Lucie Kretschmerová

terénní sociální pracovnice, Jablonec nad Nisou


Méně...