Jablonec nad Nisou

 
 

Obecné

Terénní programy ve Štětí jsou podpořeny dotací Evropské únie z Operačního programu Zaměstnanost

 

Projekt s názvem NADĚJE pro Štětí 2016 má za cíl snížit sociální vyloučení osob pomocí poskytnutí terénního programu a odborného (dluhového) sociálního poradenství ve Štětí. 

 

Projekt podpoří národnostní menšiny a osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách.

 

Projekt naplňuje cíle Strategického plánu sociálního začleňování města Štětí 2015-2018 v oblastech zaměstnanosti a bydlení. Zahrnuje dvě klíčové aktivity:

 

1/ terénní program ve Štětí a městských částech - okolních vesnicích Chcebuz, Radouň a Počeplice. Jedná se o depistáž osob cílové skupiny, identifikace jejich nepříznivé sociální situace a následnou pomoc dle individuální dohody na spolupráci a plánu poskytnutím sociálního poradenství a dalších činností. V případě závažnějšího typu situace je součástí nasměrování na další služby, které ji řeší. Forma je terénní a individuální. Službu poskytují 2 pracovníci.

 

2/ odborné sociální poradenství – odborné sociální poradenství zaměřené na řešení dluhové problematiky. S klienty služby se v rámci individuální dohody na spolupráci a plánu poskytují činnosti vedoucí ke stabilizaci jejich situace v oblasti osobních financí, zaměstnání a bydlení. Forma je ambulantní (v poradně) a individuální. Službu poskytuje 1 pracovník na celý a 1 na částečný úvazek.

 

Projekt podpoří celkově 270 osob, u kterých se monitoruje naplnění účelu a monitorovací ukazatele plynoucí ze Strategického plánu sociálního začleňování města Štětí 2015-2018.

 

Celkové způsobilé výdaje tříletého projektu činí 5 846 532,50 Kč.