Vysoké Mýto

 
 

 
 
PŘEDNÁŠKA O PĚTI JAZYCÍCH LÁSKY

PŘEDNÁŠKA O PĚTI JAZYCÍCH LÁSKY

28.05.18
Dnes odpoledne nás navštívila paní Mgr. Martina Macková PhD., která si pro klienty připravila povídání na téma "Jazyky lásky". Nejprve klientům pověděla pořekadla, která se
Více...
 
PŘEDNÁŠKA O PĚTI JAZYCÍCH LÁSKY

Dnes odpoledne nás navštívila paní Mgr. Martina Macková PhD., která si pro klienty připravila povídání na téma "Jazyky lásky". Nejprve klientům pověděla pořekadla, která se vztahují k lásce – máj, lásky čas, stará láska nerezaví, láska hory přenáší a další. Poté klientům vysvětlila, co znamenají jednotlivá slova – jazyk a láska. Dále pověděla, jaké podoby lásky můžou být, např. láska mezi lidmi, ke zvířatům, k hudbě, ke sportu. Také zdůraznila, že je potřeba mít rád sám sebe = sebeláska. Zmínila se i o bezpodmínečné lásce – láska za podmínek (např. matka bude mít ráda dítě, když bude hodné, nebo bude nosit samé jedničky). Na závěr paní Macková pověděla klientům pět základních jazyků lásky: 1. slova ujištění – lásku k druhému dáváme najevo tím, že ho chválíme a oceňujeme. 2. pozornost – vyjádření blízkosti, někdo nám věnuje čas (zájem). 3. dary – maličkosti, kterými druhé potěšíme. 4. skutky služby – péče, kterou druhému věnujeme. 5. fyzický kontakt – nejsilnější z jazyků lásky, projev něhy, doteky. Na závěr měli klienti prostor na dotazy.

 


Méně...
 
BERUŠKOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

BERUŠKOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

23.04.18
Na dnešní výtvarné dílně se sešlo méně klientů, a to především proto, že odpoledním volnočasovým programům v našem zařízení, začalo "konkurovat" hezké a slunečné počasí.
Více...
 
BERUŠKOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

Na dnešní výtvarné dílně se sešlo méně klientů, a to především proto, že odpoledním volnočasovým programům v našem zařízení, začalo "konkurovat" hezké a slunečné počasí.

Klienti, kteří na výtvarnou dílnu přišli, si vytvořili "živočicha" ze série výrobků z papírových talířků, a to červenou "berušku". Výtvarná práce nebyla náročná – obkreslovali jsme součásti berušky podle šablony a nalepovali na předlohu. Klientům se berušky moc povedly a většina z nich si je odnesla domů pro radost.


Méně...
 
PŘEDNÁŠKA - ZVUKY KOLEM NÁS

PŘEDNÁŠKA - ZVUKY KOLEM NÁS

19.04.18
V našem zařízení jsme opět s radostí přivítali paní Mgr. Martinu Mackovou Ph.D., která vede soukromé poradenství, a to nejen v sociální oblasti. Dnešní přednáška se konala
Více...
 
PŘEDNÁŠKA - ZVUKY KOLEM NÁS

V našem zařízení jsme opět s radostí přivítali paní Mgr. Martinu Mackovou Ph.D., která vede soukromé poradenství, a to nejen v sociální oblasti. Dnešní přednáška se konala na téma, které nebylo pro naše klienty složité a bylo představitelné z běžného života. Vyprávělo se o zvucích, které jsou zřejmé ze života, ať už jsou přirozené (z přírody), a nebo umělé (vytvořené technikou, jež vznikly v dobách vzniku elektřiny). Rovněž se povídalo o zvucích pro člověka příjemných, nepříjemných, o ztrátě sluchu, závislosti na hluku a o blahodárnosti ticha v dnešní době. Přednáška paní Mackové byla velice interaktivní. Klienti se živě zapojovali do debaty svými připomínkami a názory. Rovněž si zazpívali a zahráli několik českých lidových písní za doprovodu hry na hudební nástroje, které náš host přinesl. Program pro tento den byl veselý, oživený aktivitou klientů a nabitý pozitivní energií.


Méně...
 
TOMÁŠ KLUS A JEHO TÝM JAKO JEŽÍŠKOVA VNOUČATA

TOMÁŠ KLUS A JEHO TÝM JAKO JEŽÍŠKOVA VNOUČATA

18.04.18
Minulý týden navštívila naše klientka koncert Tomáše Kluse v MC Kotelna v Litomyšli. Klientka se zapojila do projektu Ježíškova vnoučata a byla jednou z těch, kterým se přání
Více...
 
TOMÁŠ KLUS A JEHO TÝM JAKO JEŽÍŠKOVA VNOUČATA

Minulý týden navštívila naše klientka koncert Tomáše Kluse v MC Kotelna v Litomyšli. Klientka se na sklonku loňského roku zapojila do projektu Ježíškova vnoučata a byla jednou z těch, kterým se přání nevyplnilo do konce roku, ale až nyní. S manažerem zpěváka, který nás kontaktoval, že přání je předem splněné, jsme se dohodli, že se ozveme, až bude vystupovat v blízkém okolí. Dohoda tedy padla na nedalekou Litomyšl a Klusův pondělní koncert. Klientka jela s pečovatelkou Pájou a celý koncert si obě náramně užily – klientka si se zpěvákem notovala, zatančila a nakonec se s ním dokonce setkala, vyfotila a popovídala. Tomáš klientku pozval i na svůj další koncert konaný v Litomyšli hned následující den a klientka i její doprovod rády souhlasily a opět se na něj vydaly. Tomáš obě na koncertě přivítal jako své známé a opět do svého výkonu dal vše, co zvládl.

 

Všichni z Naděje i klientka zpěvákovi i manažerovi, který koncerty a setkání zprostředkoval, ze srdce děkujeme a přejeme mnoho úspěchů ve všech oblastech života jim oběma.

 


Méně...
 
KOČIČKOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

KOČIČKOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

10.04.18
Na čtvrteční výtvarné dílně mohli klienti vytvářet "kočičky" z papírových talířků. Podle předem připravených šablon si obkreslili a vystřihli z barevných papírů jednotlivé
Více...
 
KOČIČKOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

 

Na čtvrteční výtvarné dílně mohli klienti vytvářet "kočičky" z papírových talířků. Podle předem připravených šablon si obkreslili a vystřihli z barevných papírů jednotlivé části obličeje "kočky" a poté si z barevných drátků vytvořili a přilepili vousky. Každý z klientů si během dnešní dílny stačil vytvořit jednu veselou papírovou kočičku. Ze svých výtvorů měli klienti radost. A s potěšením se prý zúčastní dalšího tvoření.


Méně...
 
PŘEDNÁŠKA O PSANÍ DENÍKU

PŘEDNÁŠKA O PSANÍ DENÍKU

04.04.18
Minulý týden do našeho zařízení zavítala paní Mgr. Martina Macková Ph.D., která si pro naše klienty připravila povídání o psaní deníku. Klienty nejdříve seznámila s
Více...
 
PŘEDNÁŠKA O PSANÍ DENÍKU

Minulý týden do našeho zařízení zavítala paní Mgr. Martina Macková Ph.D., která si pro naše klienty připravila povídání o psaní deníku. Klienty nejdříve seznámila s tím, co to deník vůbec je, k čemu je dobré si ho psát. Dále se zaměřila na to, jaký je důvod psaní deníku, co lidé vede k tomu, že si deník píší. Klientům také pověděla, jak deník psát, jaké jsou formy deníku (např. psaný text, fotografie, pohledy, obrázky) a zmínila se také o druzích deníku (např. prázdninový, povinný deník v rámci výcviku, při terapiích a další). Paní Macková také hovořila o tom, že deník nemusíme psát jen pro sebe, ale i pro ostatní. Jako ukázku klientům přečetla úryvek z knížky "Poselství" od americké lékařky, která popisuje, co prožívala na cestách v Austrálii. Na závěr měli klienti prostor na dotazy. Klienti si přednášku užili a těší se na další návštěvu paní Mackové.


Méně...