Vsetín

 
 

POSKYTUJEME SLUŽBY PRO LIDI S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Vsetínská pobočka poskytuje služby od roku 2002 přečtěte si více o její historii a současnosti.

Sledujte nás také na Facebooku.

Jaký byl rok 2018 ve vsetínské NADĚJI?

Jaký byl rok 2018 ve vsetínské NADĚJI?

09.01.19
Každý další rok, ve kterém poskytujeme služby lidem se zdravotním hendikepem, je pro nás přínosem. Ať už jsou to nabyté zkušenosti,
Více...
 
Jaký byl rok 2018 ve vsetínské NADĚJI?

Každý další rok, ve kterém poskytujeme služby lidem se zdravotním hendikepem, je pro nás přínosem. Ať už jsou to nabyté zkušenosti, nová poznání, ale i potvrzení, že to, co děláme, má smysl.


V průběhu roku 2018 jsme usilovali o všestranný rozvoj lidí s mentálním a kombinovaným postižením, o jejich plnohodnotný život a maximální podporu při jejich integraci do společnosti. Pomáhali jsme 49 lidem v rámci ambulantních služeb denního stacionáře na Sychrově a sociálně terapeutické dílny v Rokytnici a dvou terénních služeb, osobní asistence a podpory samostatného bydlení. Během uplynulého roku se nám podařilo nalézt a udržet uplatnění na pracovním trhu pro 8 lidí s postižením. Přitom rozsah celkově poskytované podpory v tomto roce dosáhl téměř 14,5 tis. hodin.

 

S pomocí Nadace J&T se počátkem roku podařilo zajistit pravidelnou muzikoterapii a canisterapii pro klienty denního stacionáře zdarma a dovybavit relaxační místnost vodním sloupcem a světelnou technikou.


Zapojili jsme se do vsetínských oslav Dne Země, kde klienti terapeutické dílny představili veřejnosti některé své výrobky, které vznikají v naší dílně v rámci recyklace.


S kampaní Dobrovolník volného času jsme oslovili návštěvníky křesťanského multižánrového festivalu UNITED.


Podařilo se nám uspořádat již tradiční akci Týden s Nadějí, jejímž smyslem bylo neotřelým způsobem dosáhnout osvěty v problematice integrace lidí se zdravotním postižením. Nechali jsme veřejnost nahlédnout do našich služeb, představili filmy o lidech s hendikepem, uspořádali řadu workshopů, koncertů, divadelních představení a pokřtili nový krátký dokument o poskytovaných službách vsetínské NADĚJE.


S pomocí mobilní aplikace EPP - Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ jsme během 5 dnů získali 70 % prostředků na pořízení osobního automobilu Citroën Berlingo s bezbariérovou úpravou, které bude sloužit pro přepravu klientů NADĚJE upoutaných na invalidní vozík.


Díky podpoře vsetínských borců z Be and Beast, kteří se rozhodli věnovat výtěžek z historicky prvního extrémního závodu Jasenická klikovačka, jsme mohli zafinancovat další canisterapie pro klienty denního stacionáře na Sychrově.


Na zahradě terapeutické dílny v Rokytnici jsme úspěšně dokončili druhou etapu projektu relaxační zóny a komunitního prostoru pro setkávání lidí napříč generacemi, lidí s hendikepem i bez něj. Cílem tohoto projektu je odstranění možných psychických bariér, které vnímáme jako důležitý krok k integraci lidí s hendikepem. Prvními pravidelnými návštěvníky terapeutické dílny, kteří se zapojují do společných aktivit s klienty NADĚJE, se staly děti z rokytnické mateřské školy.


Listopadové číslo Pravého domácího časopisu, který „píše o všem, co je skutečné“, představilo službu a činnosti terapeutické dílny NADĚJE v Rokytnici.


Velmi rádi jsme se zapojili do celostátní kampaně #hlasujemepro, která podpořila navrhované zvýšení příspěvků na péči pro lidi s postižením ve III. a IV. stupni závislosti.


S blížícím se adventem jsme se setkali s klienty denního stacionáře, jejich rodinami a přáteli, abychom se společně ohlédli za proběhlými aktivitami a naplánovali další.


Pro klienty, jejich rodinné příslušníky a pracovníky NADĚJE jsme uspořádali tradiční slavnostní Galavečer, který měl být odměnou pro klienty za úsilí v nabytí nových dovedností a zdokonalování a zároveň oceněním zaměstnancům a dobrovolníkům NADĚJE za jejich náročnou a smysluplnou práci. Díky sponzorům se podařilo přichystat chutné občerstvení i bohatou tombolu, která potěšila všechny zúčastněné.


Výtěžek ze sbírkových pokladniček a benefiční dražba v Radegastovně U Lva podpořily všechny služby poskytované vsetínskou pobočkou NADĚJE.

 

Rok 2018 byl pestrý stejně, jako je škála lidí, kterým pomáháme a s nimiž pracujeme. Naším posláním je nejen znevýhodněným lidem pomáhat, ale také upozorňovat na fakt, že lidé s mentálním, kombinovaným a tělesným postižením jsou nedílnou součástí našeho života a nepotřebují náš soucit nebo lhostejnost, ale respekt a přijetí.


Nesmírně si vážíme podpory všech, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a prostředky na pomoc potřebným, protože si myslíme, že skutečná hodnota člověka a jeho činů není v tom, co říká, ale v tom, co skutečně dělá.

 

 

 Méně...
 
 
 
Nadační fond TESCO pomohl zajistit canisterapii pro klienty denního stacionáře na Sychrově.

Nadační fond TESCO pomohl zajistit canisterapii pro klienty denního stacionáře na Sychrově.

16.03.19
V pátek 15. 3. jsme převzali od Nadačního fondu Tesco finanční dar ve výši 16.000,-, který použijeme na zajištění canisterapie pro
Více...
 
Nadační fond TESCO pomohl zajistit canisterapii pro klienty denního stacionáře na Sychrově.

V pátek 15. 3. jsme převzali od Nadačního fondu TESCO finanční dar ve výši 16.000,-, který použijeme na zajištění canisterapie pro klienty denního stacionáře Naděje Vsetín.

 

V 5. kole  programu  "Vy rozhodujete, my pomáháme", se v naší lokalitě sešly projekty, které se zabývají pomocí druhým lidem, a to Auxilium, Diakonie a Naděje. Pomoc těchto organizací směřuje k dětem s hendikepem, seniorům a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. 

Jsme velmi rádi, že obchodní domy TESCO Valašské Meziříčí a TESCO Zubří vytvořily výborné podmínky pro prezentaci  a napomohly tak ke zvýšení povědomí veřejnosti o činnosti všech zapojených organizací.
Mimořádný  dík patří zaměstnancům TESCO, kteří svým přístupem a osobním zájmem dali jasně najevo, že jim osudy lidí, kteří jsou závislí na pomoci druhých, nejsou lhostejné. 

A vězte, že tento pocit hřeje stejně tak, jako radost ze získané podpory.

 

Věříme, že každá pomoc pomáhajícím organizacím má smysl. Děkujeme tedy Nadačnímu fondu TESCO za podporu lokálních organizací a samozřejmě vám všem, kteří jste hlasovali!

 


Méně...
 
PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

06.02.19
Velmi rádi bychom poděkovali Městu Vsetín, jež se podílí na dofinancování sociálních služeb, které poskytujeme občanům také tohoto
Více...
 
PODĚKOVÁNÍ

Velmi rádi bychom poděkovali Městu Vsetín, jež se podílí na dofinancování sociálních služeb, které poskytujeme občanům také tohoto města.

Děkujeme za podporu.


Méně...
 
Terapie pomáhají

Terapie pomáhají

21.01.19
Vsetínská Naděje uspěla v programu Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“  a stala se jednou ze tří organizací,
Více...
 
Terapie pomáhají

Vsetínská Naděje uspěla v programu Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“  a stala se jednou ze tří organizací, které můžete během svého nákupu v TESCO  Valašské Meziříčí a TESCO Zubří, podpořit. Za každý nákup dostanete hlasovací žeton, který můžete vhodit, dle vašeho výběru, do hlasovacího boxu. 

Hlasování probíhá od 21.1. do 17.2. 2019. Díky finanční podpoře mohou klienti denního stacionáře využívat soubor terapií  – muzikoterapii a canisterapii. Pokud se nám podaří oslovit největší počet zákazníků, terapie budou poskytnuty zdarma v průběhu půl roku celkem 14 lidem.

Všechny tyto aktivity umožňují klientům Naděje projevit jejich osobnost, naučit se novým věcem a naplit den smysluplnými aktivitami.

Děkujeme za vaše rozhodnutí.Méně...
 
Benefiční dražba vynesla neuvěřitelných 73 000 Kč

Benefiční dražba vynesla neuvěřitelných 73 000 Kč

28.12.18
V Radegastovně U Lva se již druhým rokem konala benefice ve prospěch znevýhodněných lidí.
Více...
 
Benefiční dražba vynesla neuvěřitelných 73 000 Kč

Ve vsetínské Radegastovně U Lva se již druhým rokem pořádala benefice ve prospěch znevýhodněných lidí.

Letos se benefice nesla v duchu osobní asistence, kterou poskytuje vsetínská pobočka NADĚJE od roku 2010.

Do dražby byly vybrány výrobky klientů terapeutické dílny v Rokytnici a limitovaná série sportovních čepic. Role licitátora a autora hudebního doprovodu se ujal známý vsetínský umělec Bolek Vjaclovský. Všichni zúčastnění přispěli k jedinečné atmosféře večera, na kterém se díky velkorysé podpoře dražitelů podařilo vydražit neuvěřitelných 73 000 Kč.

Celý výtěžek poputuje na dofinancování služby osobní asistence, v rámci které za klienty jezdíme do jejich domácností, kde jim pomáháme s hygienou, chodem domácnosti, zajišťujeme jim doprovod k lékaři, na úřady, do zaměstnání atd. Díky této nepřetržité službě mohou lidé s hendikepem zůstat v domácím prostředí a žít plnohodnotný a důstojný život s možností běžných činností, přátelství i osobního růstu. Velké uznání patří Radegastovně U Lva, která umožnila konání benefiční dražby a která se na ní i výrazně podílela.

 

 

 


Méně...
 
Galavečer NADĚJE

Galavečer NADĚJE

28.11.18
23. října proběhl tradiční Galavečer NADĚJE, byť v tomto roce pod jiným názvem.
Více...
 
Galavečer NADĚJE

23. listopadu proběhl tradiční Galavečer NADĚJE Vsetín, byť v tomto roce pod jiným názvem. Letos byl tento večer určen zejména lidem využívajícím služeb NADĚJE Vsetín jako odměna za jejich úsilí a pokroky i jejich blízkým, kteří je podporují. Stejně patřil i všem pracovníkům a dobrovolníkům vsetínské NADĚJE jako ocenění za jejich celoroční práci.

Na pestrém programu slavnostního večera se podíleli například Be a Beast, kteří již v tomto roce NADĚJI podpořili výtěžkem z jejich extrémního závodu Jasenická klikovačka. Sympatická street workoutová skupina ze Vsetína předvedla dynamickou exhibici lahodící nejen ženskému oku. Zážitkem byl i motýlí tanec ShantiDance, kouzelnou atmosféru při něm dokreslovala led světla na kostýmech tanečnic. Ke stálicím na slavnostních večerech NADĚJE patří Tancklub Vsetín, který předvedl nejen skvělé vystoupení, ale zároveň přispěl i výukou tance, do níž se mnozí s radostí zapojili. O hudbu se postaral Jiří Kura, který známými hity roztančil celý sál Zámku Vsetín. Milou vzpomínkou na tento večer budou vtipné fotky z foto koutku pana Partika.

Pro mnohé z nás proběhl jeden z řady příjemných slavnostních večerů, pro jiné nezapomenutelný zážitek. Právě to je často rozdíl mezi životy zdravých lidí a lidí se zdravotním hendikepem. Možnost bavit se, zatančit si, shlédnout program není samozřejmostí, jak se může zdát.

Díky materiálním darům od téměř padesáti různých společností, firem a soukromých osob byla pro návštěvníky přichystána bohatá tombola. Ti, co se rozhodli tento slavnostní večer NADĚJE podpořit, nám dali najevo, že jim život zdravotně znevýhodněných osob není lhostejný.

Od srdce všem děkujeme za podporu:

 

HB real, Vsetín

COLEMAN S.I., Vsetín

Holendr – pivovar, Valašské Meziříčí

Knedlovo řeznictví, Valašské Meziříčí

Pekárna Střelná, Vsetín

Machač, řeznictví a uzenářství, Hodslavice

Pekárna Anežka, Nový Jičín

Řeznictví a uzenářství Jan Černocký, Vsetín

Josef Filák, řeznictví a uzenářství, Horní Lideč

Květinářství Speciál ve Vsacanu, Vsetín

HM Ogaři, Malá Bystřice

Knihovna Vsetín

Elipse, Vsetín

Večerka v Uličce, Valašské Meziříčí

DK Vsetín

L´aroma, Vsetín

Photo By Džejna, Valašské Meziříčí

Cyrilovo pekařství, Hrachovec

Klenoty Morion, Vsetín

Keramika Dub, Valašské Meziříčí

Železářství Kumbár, Vsetín

Obchůdek U Jany, Valašské Meziříčí

Knihy a učebnice, Pavel Kalouš, Vsetín

Pohodové svíčky, Vsetín

Vinopolis, Valašské Meziříčí

Lagoon Foto, Vsetín

Block, Valašské Meziříčí

Dareband, Vsetín

Agentura Aura, Valašské Meziříčí

Fashion H textil, Vsetín

Robe, Valašské Meziříčí

Elipse, Vsetín

Schwarz trade, Valašské Meziříčí

Denní bar Na Pančave, Vsetín

MVDr. Zdeněk Lysý

Vše pro dům a zahradu, Poličná

Aeroteam, Vsetín

Lucie Redlová, Valašské Meziříčí

Živý krámek, Vsetín

Caffe Tucan, Valašské Meziříčí

Papírnictví Stanislav Olšák, Vsetín

Domácí potřeby, Valašské Meziříčí

Zuzana Valová, Kadeřnictví Sen, Vsetín

Bistro Krmítko, Valašské Meziříčí

Nehtové studio Zuzi, Vsetín

Pavla Hrušková, masáže, Vsetín


Méně...
 
Zahrada Naděje v Rokytnici - další etapa ukončena!

Zahrada Naděje v Rokytnici - další etapa ukončena!

17.11.18
Posledním říjnovým dnem byla uzavřena jedna etapa projektu, který si vzal za cíl vytvořit v okrajové části Vsetína relaxační zónu
Více...
 
Zahrada Naděje v Rokytnici - další etapa ukončena!

Posledním říjnovým dnem byla uzavřena jedna etapa projektu, který si vzal za cíl vytvořit v okrajové části Vsetína relaxační zónu a komunitní prostor pro setkávání lidí napříč generacemi, lidí s hendikepem i bez něj.  

Na zahradě terapeutické dílny v Rokytnici postupně vznikly pastviny pro ovce a zeleninové záhony na permakulturních principech, které slouží k tréninku pracovních programů našich klientů. Od letošního jara jsme zapracovali na opravě a vybudování nového oplocení, výstavbě příbytků pro zvířata, skladovacích prostor a zpevnění břehů. Jde zde vidět kus práce, na které se podílíme společně s klienty, ale i dobrovolníky.

Na zahradě terapeutické dílny v Rokytnici jsme přivítali milou návštěvu z již spřátelené mateřské školy a zástupce organizací, díky kterým se nám to vše podařilo zrealizovat.

Dětem i sponzorům jsme přiblížili činnost sociální služby, zapojili je do péče o zvířata i podzimní výzdoby rokytnické zahrady. Počasí nemohlo být v tomto ročním období lepší a my si budeme přát, aby se nám i nadále dařilo plnit sen o místu pro všechny, kteří se snaží porozumět si navzájem a hledat společné cesty.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám s další etapou našeho projektu Zahrady Naděje pomohli:

DM drogerie

Austin Detonator s.r.o.

Město Vsetín


Méně...