Vizovice

 
 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 
 

 

PROČ TU JSME

Vytváříme dětem a mládeži z Vizovic a okolí přátelský prostor pro porozumění sobě a svému okolí, posilujeme silné stránky jejich osobnosti, provázíme je při řešení obtížných situací, podporujeme je při začleňování do společnosti a poskytujeme místo pro smysluplné trávení volného času.

 

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Děti a mládež ve věku 7 - 21 let, které jsou ohroženy sociálně patologickými jevy nebo se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, které nejsou schopni čelit vlastními silami nebo v rodině.

 

CO NABÍZÍME

Poskytujeme prostor pro setkávání vrstevníků a bezpečné trávení volného času, poradenství a podporu ve složitých situacích, pomoc s přípravou na školu, doprovod na příslušné instituce.

V zařízení je možné tvořivě pracovat v hudební dílně, dílně žonglování a vaření, je zde volný přístup na internet.

 

Fotbal na hřišti u horní školy

Pravidelné tréninky fotbalu s Martinem na hřišti u horní školy - každý pátek od 14.00 do 16.00 hodin. Pro všechny od 6 do 21 let.

Přiďte natrénovat na Turnaj nízkoprahových zařízení, který bude v dubnu! 

 

KOMU NEMŮŽEME SLUŽBY POSKYTNOUT

Jedincům, kteří nespadají věkem do cílové skupiny, dětem a mládeži závislým na alkoholu nebo psychotropních látkách, dětem a mládeži, jejichž postižení vyžaduje bezbariérový vstup (technicko – stavební důvody).

 

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně.

  

KDY SLUŽBY VYUŽÍVAT 

Pondělí 13 - 19 (Martin a Květa)

Úterý    zavřeno

Středa  13 - 19 (Martin a Květa)

Čtvrtek 13 - 19 (Martin a Květa)

Pátek   13 - 18 (Martin a Květa)

 

KOLIKA LIDEM MŮŽEME POMÁHAT

 V klubu může být  jeden okamžik 30 lidí.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Veřejný závazek

 

KONTAKT

Vedoucí sociální pracovnice 

Mgr. Květa Smrčková

tel. 732 143 346

e-mail: kveta.smrckova@nadeje.cz

 

 

Pracovník v sociálních službách

Ing. Martin Stašek

tel. 777 468 963

e-mail: vizovice@nadeje.cz

 

 

Oblastní ředitelka

Mgr. Kateřina Pivoňková

katerina.pivonkova@nadeje.cz

+420 739 227 875

 

Pobočka Vizovice

Masarykovo nám. 418

763 12 Vizovice

Tel.: +420 732 143 346 

Email: vizovice@nadeje.cz

Účet: 1400880339/0300