POBOČKY

 


Přehled poboček  

AKTUÁLNĚ

Vážíme si stálosti v nejisté době

Vážíme si stálosti v nejisté době

LE&CO za vytrvalou pomoc děkujeme

09.04.21 | Praha

Rodinná firma le-co.cz nám své uzeniny daruje už od druhé poloviny 90. let.


Více...
 
Vážíme si stálosti v nejisté době

Rodinná firma le-co.cz nám své uzeniny daruje už od druhé poloviny 90. let. Tenkrát spolupráci navázala tehdejší oblastní ředitelka Petra Lakatošová. Začátkem každého měsíce se tak můžeme těšit z dodávky kvalitních uzenin, které ze skladu v Emauzích rozvezeme po našich službách lidem bez domova. Dlouhodobé podpory si moc vážíme a děkujeme za ni!


Méně...
 
Zlínský anděl opět ve zlínské NADĚJI

Zlínský anděl opět ve zlínské NADĚJI

Jana Chovancová získala ocenění za rok 2020

08.04.21 | Zlín

Ocenění Zlínský anděl si za rok 2020 odnesou čtyři ženy. Z nominovaných sedmi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách je vybrala Komise sociální a pro zdravotně postižené Rady města Zlína.

Zlínským andělem se tak stala: Michaela Stýblová, Jana Chovancová, Hana Božková a Pavlína Slouková.


Více...
 
Zlínský anděl opět ve zlínské NADĚJI

Ocenění Zlínský anděl si za rok 2020 odnesou čtyři ženy. Z nominovaných sedmi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách je vybrala Komise sociální a pro zdravotně postižené Rady města Zlína.

Zlínským andělem se tak stala: Michaela Stýblová, Jana Chovancová, Hana Božková a Pavlína Slouková.

 

„Obětavé sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách hledáme a oceňujeme pátým rokem. Jejich náročná práce pro ty nejohroženější z nás je často pro společnost bohužel neviditelná. Smysl ocenění proto není jenom o samotném poděkování konkrétním pracovníkům, ale také snahou o posílení prestiže těchto profesí v očích veřejnosti,“ uvedl náměstek primátora města Zlína pro sociální oblast Aleš Dufek. 

Jana Chovancová pracuje ve zlínské NADĚJI už 11 let. Dříve působila v pozici vedoucí Domu pokojného stáří, nyní je vedoucí dvou denních stacionářů pro lidi s demencí, které vznikly pod jejím vedením. Šíří moto „na život s demencí nemá nikdo zůstat sám“ a bourá mýty o demenci mezi občany města Zlína a okolí a v médiích. Pracuje také pro Českou alzheimerovskou společnost jako auditorka a koordinátorka. Ocenění s pamětním listem a dárkem bude vybraným pracovnicím předáno, jakmile to epidemiologická situace dovolí. Statut ocenění sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách Zlínský anděl Rada města Zlína schválila v roce 2016. 


Méně...
 
Již druhé Velikonoce vypadaly jinak. Přesto jsme prožili velké požehnání!

Již druhé Velikonoce vypadaly jinak. Přesto jsme prožili velké požehnání!

08.04.21 | Jablonec nad Nisou

Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem. Svátkem vzkříšení Ježíše Krista, svátkem nového života a zrození.


Více...
 
Již druhé Velikonoce vypadaly jinak. Přesto jsme prožili velké požehnání!

Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem. Svátkem vzkříšení Ježíše Krista, svátkem nového života a zrození. 

Tento čas byl v jablonecké NADĚJI vždy spojen s velikonoční bohoslužbou, vyzdobeným svátečním stolem, slovem kazatele, písněmi a modlitbami.

Již druhé Velikonoce jsme ale díky pandemii koronaviru museli s lidmi bez domova slavit jinak. Pekly se sice velikonoční mazance, ale společná bohoslužba a pocit zklidnění, na které jsme byli léta zvyklí, nebyly možné. 

A tak jsme se smířili s tím, že letošek bude jiný a pravá oslava přijde třeba napřesrok.

O to větší bylo naše překvapení, když na Zelený čtvrtek zazvonil na naše dveře "náš" kazatel Roman, který přivezl pro zaměstnance povzbuzení v podobě ručně pečených a zdobených perníčků, lineckého pečiva a jiných dobrot, které napekly dobrovolnice z místního sboru Církve adventistů. Tentokrát tedy nebyli obdarováni pouze klienti, ale především zaměstnanci, kteří se po dlouhé době pandemie a každodenní péči o potřebné cítí také unaveni.

Za nápad velmi děkujeme, překvapení bylo opravdu nečekané, a o to milejší.

Děkujeme všem, kteří nás podporují a myslí na nás v této těžké době! Uvědomujeme si, že to není vůbec samozřejmé.

 

Milena Havrdová, oblastní ředitelka NADĚJE


Méně...
 
Zavzpomínejte s námi na začátky NADĚJE v Praze

Zavzpomínejte s námi na začátky NADĚJE v Praze

07.04.21 | Praha

Časy, kdy ústředí NADĚJE sídlilo ve Varšavské ulici. Časy, kdy zásobování pražských středisek obstarával Daewoo Lublin. Časy, kdy se na vykládce zboží podíleli všichni zaměstnanc


Více...
 
Zavzpomínejte s námi na začátky NADĚJE v Praze

Časy, kdy ústředí NADĚJE sídlilo ve Varšavské ulici. Časy, kdy zásobování pražských středisek obstarával Daewoo Lublin. Časy, kdy se na vykládce zboží podíleli všichni zaměstnanci (ano, nechyběl ani Ilja Hradecký, tehdejší ústřední ředitel). Časy, kdy spolu zaměstnanci trávili i chvíle volna. Časy, kdy bylo potřeba zřídit oddělení fundraisingu, kde v 90. letech zasedla i Pavla Šešínová. Řeklo by se: "To byly časy"! Ale každý takový "čas" má něco do sebe. A právě "časy" píší historii - 30 let pražské pobočky NADĚJE, které si letos připomínáme!

 

Ústředí NADĚJE nyní sídlí ve Stodůlkách a po našich službách už nejezdí Lublin. Ale dobré zůstává. I když se služby za 30 let pražské pobočky rozrůstaly a stále rozrůstají, přátelské vazby mezi zaměstnanci pořád fungují. Jsou spolu v práci, ale mnohdy i mimo ni. Některá přátelství přerostla v dlouhodobý vztah a posléze v manželství a rodinu. Paní Šešínová už nepracuje jako vedoucí oddělení fundraisingu, ale je tu s námi pořád - nyní jako vedoucí skladu. Bez ní si zásobování našich středisek neumíme představit. A představte si, že například firma Danone, která s námi navázala spolupráci už v 90. letech, s námi spolupracuje dodnes. Děkujeme, že jste v tom s námi. Už 30 let!

 

Buďte v tom s námi i vy: https://www.darujme.cz/projekt/1060 

 

 

 

 

 


Méně...
 

Chci pomoci

NADĚJE se důrazně distancuje od kampaně Svědků Jehovových

NADĚJE se důrazně distancuje od kampaně Svědků Jehovových

18.05.15 | NADĚJE
V České republice se objevily poutače a časopis s tematikou bezdomovectví, které odkazují na web společnosti Svědkové Jehovovi. Je na nich
Více...
 
NADĚJE se důrazně distancuje od kampaně Svědků Jehovových

V České republice se objevily poutače a časopis s tematikou bezdomovectví, které odkazují na web společnosti Svědkové Jehovovi. Je na nich použita stejná grafika i slovo, které má ve svém logu nezisková organizace NADĚJE. Ta však jakékoliv spojení se Svědky Jehovovými zásadně odmítá.

„NADĚJE nemá se Svědky Jehovovými nic společného. Celou věc vnímáme jako parazitování na našem jménu. Tato propagační kampaň Svědků Jehovových může být pro mnoho lidí matoucí. Část veřejnosti by si mohla dát naši organizaci do souvislosti se Svědky Jehovovými, což by mohlo poškodit dobré jméno NADĚJE,“ uvedl ústřední ředitel NADĚJE Jan Vaněček. „NADĚJE provozuje síť služeb lidem v nouzi na křesťanských principech, ale není spojena s žádnou církví ani s žádnou náboženskou společností. Uvedenou kampaň považujeme za zneužití našeho jména. Tím spíš, že kampaň je zaměřena na stejnou cílovou skupinu, jakou máme my - tedy lidi bez domova.“

 

Nezisková organizace NADĚJE v současné době zkoumá možnosti, jak se bránit právní cestou.


Méně...
 
FEANTSA vyzývá EU k novým postupům v boji proti bezdomovství

FEANTSA vyzývá EU k novým postupům v boji proti bezdomovství

10.12.14 | NADĚJE

Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci (FEANTSA) uspořádala v říjnu 2014 v italském Bergamu konferenci


Více...
 
FEANTSA vyzývá EU k novým postupům v boji proti bezdomovství

Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci (FEANTSA) uspořádala v říjnu 2014 v italském Bergamu konferenci „Poznávat bezdomovství v EU“. Shromáždila 450 lidí, kteří se bezdomovstvím zabývají, aby jednali o problémech, jež se v boji proti tomuto jevu v Evropě vyskytují, a o existujících modelech řešení, včetně nových a inovativních.

 

FEANTSA tak reagovala na dramatický nárůst chudoby a s ní souvisejícím bezdomovstvím ve většině států EU. K tomuto stavu dochází přesto, že EU přijala v r. 2010 strategii Evropa 2020, v níž si stanovila cíl pozvednout 20 milionů lidí z chudoby. Bohužel se od tohoto cíle naopak vzdaluje. Dnes žije v EU v chudobě a sociálním vyloučení o 6 miliónů lidí více než v době přijetí strategie.

 

Nová Evropská komise a Evropský parlament znamená pro EU bod obratu. Komisařka pro sociální záležitosti, zaměstnanost a začleňování Marianne Thyssenová ve svém zahajovacím slyšení řekla, že bezdomovství je pro ni jasnou prioritou.

 

FEANTSA proto vyzývá EU k realizaci efektivních postupů v boji proti bezdomovství.  Svou výzvu zveřejnila pod názvem Bergamská deklarace. Její jednotlivé body najdete zde.


Méně...
 
Konference o bezdomovectví – první svého druhu v historii ČR

Konference o bezdomovectví – první svého druhu v historii ČR

25.11.14 | NADĚJE
Historicky první konsenzuální konference o bezdomovectví v České republice se koná 26. a 27. listopadu v Poslanecké sněmovně. Jejím
Více...
 
Konference o bezdomovectví – první svého druhu v historii ČR

Historicky první konsenzuální konference o bezdomovectví v České republice se koná 26. a 27. listopadu v Poslanecké sněmovně. Jejím cílem je nalézt shodu pro další směřování politiky v otázce řešení bezdomovectví u nás.

Konference se bude zabývat pěti klíčovými otázkami, podle nichž je celý program rozdělen do pěti bloků. V rámci každého z nich vystoupí experti na dané téma. Ti budou prezentovat svůj postoj porotě složené z veřejně známých osobností různého odborného i politického zaměření.

Porotci vyslechnou všechny argumenty, aby následně hledali konsenzus v klíčových otázkách – odtud termín „konsenzuální“ v názvu konference.

 

Jedním z iniciátorů projektu je emeritní ředitel NADĚJE Ilja Hradecký, který vystoupí jako expert v problematice bezdomovectví a chudoby.

 

Tiskovou zprávu, kterou k akci vydalo Ministerstva práce a sociálních věcí, naleznete zde.

Program konference, složení poroty, medailonky vystupujících expertů a další podrobnosti na www.bezdomovectvi.info

 


Méně...
 
NADĚJE součástí Národní potravinové sbírky ve 12 městech ČR

NADĚJE součástí Národní potravinové sbírky ve 12 městech ČR

20.11.14 | NADĚJE
22. listopadu 2014 se uskuteční druhý ročník Národní potravinové sbírky. NADĚJE se do projektu zapojuje v těchto městech: Chomutov,
Více...
 
NADĚJE součástí Národní potravinové sbírky ve 12 městech ČR

22. listopadu 2014 se uskuteční druhý ročník Národní potravinové sbírky. NADĚJE se do projektu zapojuje v těchto městech: Chomutov, Jablonec nad Nisou, Klášterec nad Ohří, Liberec, Litoměřice, Lovosice, Mladá Boleslav, Plzeň, Praha (na třech místech: Globus Zličín, Tesco Zličín, Kaufland u Plynárny), Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem, Zlín.

 

Sbírka se snaží reagovat na skutečnost, že v Česku je 15,4 % obyvatel ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. Darované potraviny podpoří lidi v nouzi, jako jsou rodiny v tísni, mentálně a tělesně postižení či lidé bez domova.

 

Národní potravinovou sbírku pořádá platforma Byznys pro společnost v rámci projektu Potraviny pomáhají spolu s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy.


Méně...
 
 

KONTAKTY

NADĚJE

K Brance 11/19e
155 00 Praha 5
IČO: 00570931
DIČ: CZ00570931
Datová schránka: eyi9aqn

 

Tel.: +420 222 521 110
Email: nadeje@nadeje.cz
Web: nadeje.cz