Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-20 z celkově 24 záznamů.

Pečovatelka - domov pro seniory - Řečkovice

Brno

Náplní práce je péče o klienty domova pro seniory. Domov je menšího typu, kapacita je 31 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Praktický lékař pro dospělé

Praha

NADĚJE, pobočka Praha přijme praktického lékaře pro dospělé do ordinace umístěné v prostorách nízkoprahového denního centra, které poskytuje služby lidem bez domova


Lékař v oboru psychiatrie

Praha

NADĚJE, pobočka Praha přijme lékaře v oboru psychiatrie do ordinace umístěné v prostorách denního centra, které poskytuje služby lidem bez domova


Pracovník v sociálních službách - terénní program

Česká Třebová
 • terénní práce ve vyloučené lokalitě v České Třebové - sídliště Borek 
 • Jednání ve prospěch klientů zejména v otázkách dluhové, zaměstnanosntí a bytové problematiky
 • Práce ve 12 hodinových směnách

Sociální pracovnice/ík + instruktor/ka terapie

Brno
 • Jednání se zájemci o sociální službu, provádění sociálního šetření.
 • Příjem a evidence žádostí o přijetí.
 • Správa a evidence administrativní agendy týkající se příspěvků na péči jednotlivých klientů.
 • Spolupráce se sociálními, státními a zdravotnickými institucemi.
 • Individuální plánování s klienty, vedení klíčových pracovníků v oblasti individuálního plánování.
 • Spolupráce při poskytování socioterapeutických činností klientům domova, organizování volnočasových a zájmových aktivit pro klienty.
 • Pomoc při udržení kontaktu klientů s přirozeným sociálním prostředím.
 • Doprovod klientů v případě konání aktivit mimo prostředí domova či v jiných potřebných případech.
 • V případě potřeby i pomoc při osobní péči o klienty (podávání stravy, použití toalety).

POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ

Zlín

Pomocné práce v kuchyni, mytí nádobí, úklid provozu a skladů, čištění zeleniny, výdej jídel.


Zdravotní sestra

Vysoké Mýto

Zdravotní úkony

Sociální práce se seniory


Pracovník/pracovnice v sociálních službách

Vysoké Mýto

-          práce v domově pro seniory 

-          pomoc seniorům při běžných úkonech péče o vlastní osobu a domácnost


Terénní pečovatelka v pečovatelské službě

Brno

Náplní práce je terénní péče o seniory v jejich domácnostech (na území města Brna). Práce zahrnuje např. hygienickou péči, výměnu inkontinenčních pomůcek, výpomoc při úklidu domácnosti, podávání stravy, zajištění nákupů pro klienty, doprovod na vycházky a další úkony.


Zástupová terénní pečovatelka

Brno

Náplní práce je terénní péče o seniory v jejich domácnostech (na území města Brna). Práce zahrnuje např. hygienickou péči, výměnu inkontinenčních pomůcek, výpomoc při úklidu domácnosti, podávání stravy, zajištění nákupů pro klienty, doprovod na vycházky a další úkony.


Pracovní asistent - úvazek 0,5 s možností navýšení.

Vsetín

Hledáme kolegu na pozici pracovního asistenta při zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Jedná se o podporu a pomoc při úklidových pracech zaměstnancům s lehkým mentálním handicapem, organizace práce, zajištění fungování provozu.


Pracovník v sociálních službách v sociálně terapeutické dílně, úvazek 1

Vsetín

Sociálně terapeutické dílna je ambulantní sociální služba (na adrese Vsetín, Rokytnice 327), kde lidé s mentálním postižením trénují pracovní dovednosti v těchto pracovních programech: výtvarník, hospodář, zahradník a řemeslník.

Aktivity v dílně s klienty služby:

* nakupujeme, vaříme, hospodaříme s financemi, uklízíme, pracujeme na zahradě, staráme se o zvířata,

* pracujeme se dřevem, renovujeme starý nábytek, čalouníme, učíme se pracovat s nářadím,

* učíme se nové výtvarné techniky, šijeme, tiskneme grafiku,

* chodíme na praxe do firem, sestavujeme životopis, hledáme brigádu/práci, připravujeme se na pracovní pohovor a placenou práci.


VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK PRO NOCLEHÁRNU A NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM

Klášterec nad Ohří

Všeobecná zdravotní sestra

Zlín

Zajišťování komplexní zdravotnické a ošetřovatelské péče v domově pro seniory. 


Zástupová zdravotní sestra (zdravotnický asistent) v domově se zvláštním režimem

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých zdravotních sester, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby. Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná pro zdravotní sestry v důchodu, nebo pro zdravotní sestry na rodičovské dovolené, které mají zajištěno hlídání dítěte.

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče klientům domova se zvláštním režimem, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Domov je menšího typu, kapacita je 30 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Uklízečka

Zlín

Kompletní úklid prostor Domu pokojného stáří, včetně pokojů a sociálních zařízení klientů, kanceláří a společných prostor, mytí oken, péče o zahradu a květinovou výzdobu. Provádění dezinfekcí včetně přípravy dezinfekčních prostředků, úklid venkovních prostor areálu.


PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH NEBO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK NA DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE

Vizovice
 • Výpomoc při terénní a ambulantní sociální práci s dětmi a mládeží ohroženými sociálně patologickými jevy
 • Volnočasové aktivity
 • Intervence ve prospěch cílové skupiny

 

 


SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI

Litoměřice

Všeobecná zdravotní sestra

Otrokovice

 

 • provádí zdravotní ošetřovatelskou a rehabilitační péči klientům s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením,
 • zajišťuje vedení zdravotnické dokumentace dle platných norem,
 • zajišťuje kontakt s lékaři a lékařskou pohotovostí.

 


Zástupová pečovatelka v domově se zvláštním režimem - Vinohrady

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých pečovatelek, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby. Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná i pro pečovatelky v důchodu, nebo pro pečovatelky na rodičovské dovolené, které mají zajištěno hlídání dítěte.

Náplní práce je péče o klienty domova se zvláštním režimem (klienti trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence). Domov je menšího typu, kapacita je 30 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).