Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-20 z celkově 28 záznamů.

Zdravotní sestra domácí ošetřovatelské péče

Brno

Nabízíme pozici zdravotní sestry domácí péče. Náplní práce je poskytování ošetřovatelské péče dospělým lidem převážně seniorského věku v jejich bytech (přesuny prostřednictvím MHD). Práce je v jednosměnném provozu - klasická pracovní doba v pondělí až pátek 8 hodin denně + 1x měsíčně během víkendu.


Praktický lékař pro dospělé

Praha

NADĚJE, pobočka Praha přijme praktického lékaře pro dospělé do ordinace umístěné v prostorách nízkoprahového denního centra, které poskytuje služby lidem bez domova


Lékař v oboru psychiatrie

Praha

NADĚJE, pobočka Praha přijme lékaře v oboru psychiatrie do ordinace umístěné v prostorách denního centra, které poskytuje služby lidem bez domova


Pracovník v sociálních službách - terénní program

Česká Třebová
 • terénní práce ve vyloučené lokalitě v České Třebové - sídliště Borek 
 • Jednání ve prospěch klientů zejména v otázkách dluhové, zaměstnanosntí a bytové problematiky
 • Práce ve 12 hodinových směnách

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK PRO NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM

Klášterec nad Ohří

Zdravotní sestra

Vysoké Mýto

Zdravotní úkony

Sociální práce se seniory


Vedoucí přímé péče (vrchni sestra) v domově pro seniory - Bohunice

Brno

Náplní práce je vedení kolektivu zdravotních sester a pečovatelek v domově pro seniory menšího typu (domov má 27 lůžek).


Pracovník/pracovnice v sociálních službách

Vysoké Mýto

-          práce v domově pro seniory 

-          pomoc seniorům při běžných úkonech péče o vlastní osobu a domácnost


Pracovník v sociálních službách v chráněném bydlení

Otrokovice

 

 • Podpora klienta při získávání dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
 • pomoc a podpora při běžných denních činnostech,
 • podpora soběstačnosti klienta,
 • podpora v orientaci v čase, místě,
 • vytváření a rozvíjení prac. návyků,
 • podpora při vytváření sociálních a společenských kontaktů klienta,
 • vedení volnočasových aktivit,
 • vedení sociální dokumentace;

 


Brigáda - Prádelská v domově pro seniory (Bohunice)

Brno

Náplní práce jsou prádelenské úkony v domově pro seniory (tj. praní prádla klientů i personálu, mandlování a žehlení prádla, opravy prádla, roznášení a event. ukládání vypraného prádla do skříní klientů).


Pečovatelka - Vinohrady

Brno

Náplní práce je péče o klienty domova se zvláštním režimem, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.


Kuchař

Otrokovice

 

 • výroba běžných i technologicky náročných druhů jídel teplé i studené kuchyně,
 • sestavuje jídelní lístek s vedoucím kuchyně, vedoucím zdravotníkem a pracovníkem oddělení,
 • důsledně dodržuje Provozní řád kuchyně a Sanitační řád stravovacího provozu,
 • vede záznamy o teplotách ve skladu potravin a mrazících zařízeních

 


Uklízeč/ka

Otrokovice

 

 • provádí kompletní úklid společných prostor, jídelny, sociálních zařízení, ubytovacích prostor jednotlivých uživatelů služeb,
 • provádí desinfekci,
 • třídí odpad

 


PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ KADAŇ

Kadaň

Zástupová pečovatelka v domově se zvláštním režimem - Vinohrady

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých pečovatelek, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby. Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná i pro pečovatelky v důchodu, nebo pro pečovatelky na rodičovské dovolené, které mají zajištěno hlídání dítěte.

Náplní práce je péče o klienty domova se zvláštním režimem (klienti trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence). Domov je menšího typu, kapacita je 30 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Pracovník v sociálních službách

Mladá Boleslav

Zajištění provozu nízkoprahového denního centra a noclehárny lidem bez domova.


KUCHAŘ - KUCHAŘKA NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR

Zlín

-      Zajištění celodenní stravy v objemu cca 80 porcí pro klienty a zaměstnance

-      Příprava studené a teplé kuchyně

-      Výdej stravy dle norem, servírování a roznos jídel

-      Úklid kuchyně a skladu, mytí a desinfekce

-      Dodržování hygienických zásad v souladu s platnými předpisy

-      Dodržování zásad správné výživy, diet a jiných úprav pokrmů


SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ - Pobočka Klášterec nad Ohří

Klášterec nad Ohří

Pracovník v sociálních službách - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Česká Třebová

Práce s dětmi v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

 • Volnočasové aktivity
 • Pomoc při přípravě do školy
 • Pomoc při orientaci ve společnosti a vztazích
 • Pomoc při zařizování běžných záležitostí

Sociální pracovník - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Česká Třebová

Práce s dětmi v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

 • Volnočasové aktivity
 • Pomoc při přípravě do školy
 • Pomoc při orientaci ve společnosti a vztazích
 • Pomoc při zařizování běžných záležitostí