Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-20 z celkově 28 záznamů.

Kaplan

Kadaň

·        Kaplan se podílí na naplňování poslání NADĚJE, kterým je praktické naplňování evangelia (viz. stanovy NADĚJE: https://www.nadeje.cz/img-content/6/files/us/doc/stanovy.pdf)

·        Služba kaplana v sociálních službách je pomocí konkrétnímu člověku (popř. rodině nebo skupině), který se dostal do obtížné životní situace a její řešení není schopen sám zvládnout. Takto chápaná duchovní péče se, při zachování veškeré kvalitně odvedené odborné sociální práce, především opírá o víru dotyčného člověka na jemu dostupné úrovni. Vycházíme z předpokladu, že každý člověk má svoji vlastní historii víry, jinak řečeno, každý má svoji jedinečnou linii vztahu s Bohem. Kaplan se důsledně vyhýbá vnucování či manipulaci.

·        Metodou je naslouchání, odhalování, vysvětlování, zmírňování problémů duchovní cestou.

·        Účelem této služby je pomoci klientům sociálních služeb vyrovnat se s nezměnitelnými problémy, omezit nebo odstranit problémy, které lze změnit nebo vyřešit, popřípadě přispět ke zlepšení situace tam, kde je možná úprava sociálních poměrů.

·        Kaplan by měl podpořit fungování klienta v jeho sociální situaci, ať už je jakákoliv.

·        Očekáváme povzbuzení, potěšení či nalezení správného postoje.

·        Cílem je samozřejmě posílit odvahu k věření.

·        Východiskem tohoto působení je samotné evangelium, dále prostředí některé z křesťanských církví, do které je ten, komu je pomáháno, nenásilně pozván.

Kaplan spolupracuje s pracovníky v jednotlivých sociálních službách. I těm může poskytnout duchovní podporu.


Kaplan

Litoměřice

·        Kaplan se podílí na naplňování poslání NADĚJE, kterým je praktické naplňování evangelia (viz. stanovy NADĚJE: https://www.nadeje.cz/img-content/6/files/us/doc/stanovy.pdf)

·        Služba kaplana v sociálních službách je pomocí konkrétnímu člověku (popř. rodině nebo skupině), který se dostal do obtížné životní situace a její řešení není schopen sám zvládnout. Takto chápaná duchovní péče se, při zachování veškeré kvalitně odvedené odborné sociální práce, především opírá o víru dotyčného člověka na jemu dostupné úrovni. Vycházíme z předpokladu, že každý člověk má svoji vlastní historii víry, jinak řečeno, každý má svoji jedinečnou linii vztahu s Bohem. Kaplan se důsledně vyhýbá vnucování či manipulaci.

·        Metodou je naslouchání, odhalování, vysvětlování, zmírňování problémů duchovní cestou.

·        Účelem této služby je pomoci klientům sociálních služeb vyrovnat se s nezměnitelnými problémy, omezit nebo odstranit problémy, které lze změnit nebo vyřešit, popřípadě přispět ke zlepšení situace tam, kde je možná úprava sociálních poměrů.

·        Kaplan by měl podpořit fungování klienta v jeho sociální situaci, ať už je jakákoliv.

·        Očekáváme povzbuzení, potěšení či nalezení správného postoje.

·        Cílem je samozřejmě posílit odvahu k věření.

·        Východiskem tohoto působení je samotné evangelium, dále prostředí některé z křesťanských církví, do které je ten, komu je pomáháno, nenásilně pozván.

·        Kaplan spolupracuje s pracovníky v jednotlivých sociálních službách. I těm může poskytnout duchovní podporu.


Sociální pracovnice/ík + instruktor/ka terapie

Brno
 • Jednání se zájemci o sociální službu, provádění sociálního šetření.
 • Příjem a evidence žádostí o přijetí.
 • Správa a evidence administrativní agendy týkající se příspěvků na péči jednotlivých klientů.
 • Spolupráce se sociálními, státními a zdravotnickými institucemi.
 • Individuální plánování s klienty, vedení klíčových pracovníků v oblasti individuálního plánování.
 • Spolupráce při poskytování socioterapeutických činností klientům domova, organizování volnočasových a zájmových aktivit pro klienty.
 • Pomoc při udržení kontaktu klientů s přirozeným sociálním prostředím.
 • Doprovod klientů v případě konání aktivit mimo prostředí domova či v jiných potřebných případech.
 • V případě potřeby i pomoc při osobní péči o klienty (podávání stravy, použití toalety).

Kuchař/ka

Zlín

Zajišťování celodenní stravy v objemu cca 100 porcí, příprava teplé a studené kuchyně v domově pro seniory. Výdej jídel, příprava surovin, hygiena kuchyně, vedení skladu potravin.


Pomocník do kuchyně

Zlín

Pomocné práce v kuchyni, mytí nádobí, úklid provozu a skladů, čištění zeleniny, výdej jídel. Praxe ve stravovacím provozu vítána.


Kaplan

Klášterec nad Ohří

· Kaplan se podílí na naplňování poslání NADĚJE, kterým je praktické naplňování evangelia (viz. stanovy NADĚJE: https://www.nadeje.cz/img-content/6/files/us/doc/stanovy.pdf)

· Služba kaplana v sociálních službách je pomocí konkrétnímu člověku (popř. rodině nebo skupině), který se dostal do obtížné životní situace a její řešení není schopen sám zvládnout. Takto chápaná duchovní péče se, při zachování veškeré kvalitně odvedené odborné sociální práce, především opírá o víru dotyčného člověka na jemu dostupné úrovni. Vycházíme z předpokladu, že každý člověk má svoji vlastní historii víry, jinak řečeno, každý má svoji jedinečnou linii vztahu s Bohem. Kaplan se důsledně vyhýbá vnucování či manipulaci.

· Metodou je naslouchání, odhalování, vysvětlování, zmírňování problémů duchovní cestou.

· Účelem této služby je pomoci klientům sociálních služeb vyrovnat se s nezměnitelnými problémy, omezit nebo odstranit problémy, které lze změnit nebo vyřešit, popřípadě přispět ke zlepšení situace tam, kde je možná úprava sociálních poměrů.

· Kaplan by měl podpořit fungování klienta v jeho sociální situaci, ať už je jakákoliv.

· Očekáváme povzbuzení, potěšení či nalezení správného postoje.

· Cílem je samozřejmě posílit odvahu k věření.

· Východiskem tohoto působení je samotné evangelium, dále prostředí některé z křesťanských církví, do které je ten, komu je pomáháno, nenásilně pozván.

· Kaplan spolupracuje s pracovníky v jednotlivých sociálních službách. I těm může poskytnout duchovní podporu.

 


Pracovní asistent - úvazek 0,5 s možností navýšení.

Vsetín

Hledáme kolegu na pozici pracovního asistenta při zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Jedná se o podporu a pomoc při úklidových pracech zaměstnancům s lehkým mentálním handicapem, organizace práce, zajištění fungování provozu.


Pracovník v sociálních službách nízkoprahového denního centra

Praha

Zajištění provozu nízkoprahového denního centra pomáhajícího lidem bez domova


Vedoucí sociální pracovník pro noclehárnu a nízkoprahové denní centrum

Klášterec nad Ohří

Fyzioterapeut/Rehabilitační pracovník

Brno

Náplní práce je poskytování odborné rehabilitační péče klientům domova pro seniory (domov se zvláštním režimem).


Všeobecná zdravotní sestra

Zlín

Zajišťování komplexní zdravotnické a ošetřovatelské péče v domově pro seniory. 


Pracovník v sociálních službách

Otrokovice

NADĚJE, pobočka Otrokovice přijme kolegu/kolegyni na pozici pracovník v sociálních službách pro práci s lidmi s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením.


Kuchař/ka

Brno

Náplní práce je příprava stravy ve stravovacím provozu v Brně-Bohunicích. Jedná se o kuchyni, která připravuje celodenní stravu pro domovy pro seniory a je spojena s jídelnou pro seniory.


Všeobecná zdravotní sestra / praktická sestra

Praha

Výkon pozice všeobecné zdravotní sestry / praktické sestry v ordinaci praktického lékaře a gynekologie pro lidi bez domova


Pečovatelka - Vinohrady

Brno

Náplní práce je péče o klienty domova se zvláštním režimem, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.


Nutriční terapeut

Otrokovice

Uchazeče hledáme pro externí spolupráci s domovem pro osoby se zdravotním postižením. Sociální služba je určena lidem s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením. Kapacita zařízení: 35 míst. Forma i výše odměňování vzájemnou dohodou.Rozsah cca 20 hodin /měsíc – dle potřeby, částečně je možný home office.


Sociální pracovník

Otrokovice

NADĚJE, pobočka Otrokovice přijme kolegu/kolegyni na pozici sociální pracovník pro práci s lidmi s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením.


Sociální pracovník v denním stacionáři, sociálně terapeutické dílně, osobní asistenci; úvazek 1 anebo zkrácený; nástup ihned.

Vsetín

Poskytuje sociální služby převážně dospělým lidem se zdravotním hendikepem – nejčastěji lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Sociální pracovník/ce:

* zajišťuje sociální práci pro ambulantní a terénní služby,

* zajišťuje základní sociální poradenství, jedná se zájemci o službu, provádí depistáž,

* zodpovídá za individuální plánování s klienty služeb, vede v této oblasti metodicky pracovníky v sociálních službách,

* pomáhá při uplatňování práv a oprávněných zájmů klienta,

* zajišťuje informovanost klientů související s poskytováním služby,

* spolupracuje s rodinnými příslušníky a opatrovníky klientů, s externími odborníky, návaznými službami a institucemi,

* vede sociální dokumentaci, shromažďuje data pro statistické analýzy související s poskytováním služby, zpracovává podklady pro úhrady za poskytnuté sociální služby klientům,

* participuje na vytváření metodik, koncepcí a analýz v oblasti realizace sociální služby.


Zástupová pečovatelka v domově se zvláštním režimem - Vinohrady

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých pečovatelek, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby. Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná i pro pečovatelky v důchodu, nebo pro pečovatelky na rodičovské dovolené, které mají zajištěno hlídání dítěte.

Náplní práce je péče o klienty domova se zvláštním režimem (klienti trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence). Domov je menšího typu, kapacita je 30 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Zdravotní sestra (zdravotnický asistent) v domově se zvláštním režimem

Brno

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče klientům domova se zvláštním režimem (domov pečující o klienty trpící Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence). Domov je menšího typu, kapacita domova je 30 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).