Litoměřice

 
 

Aktuality

Fotbalové odpoledne pro děti a jejich rodiče

Fotbalové odpoledne pro děti a jejich rodiče

15.10.14 | Litoměřice

V rámci projektu „Litoměřice - Zdravé město“ v říjnové kampani „Dny zdraví 2014“ pracovníci SAS uspořádali akci „Fotbalové odpoledne pro děti a jejich rodiče“.


Více...
 
Fotbalové odpoledne pro děti a jejich rodiče

Akce probíhala na školním hřišti ZŠ Boženy Němcové. Děkujeme řediteli školy za spolupráci a bezplatné využití školního hřiště.


I přes nepříznivé klimatické podmínky se akce zúčastnilo úctyhodných 16 osob z toho 10 dětí. Charakterem této akce bylo utužit vnitřní rodinné vazby a též posílit spolupráci a komunikaci mezi dětmi, dále také snaha rozvinout vztah ke sportu a smysluplnému pohybu. Akci vedl sociální pracovník SAS Bc. Jan Veselý, dlouholetý aktivní hráč TJ Chlumec. Utkání se hrálo na 2x20 minut, tým čítal osm hráčů. V prvé řadě šlo o zábavu a společně strávený čas. Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným, že přišli a určitě bychom v budoucnu plánovali akci zopakovat.

 

 Připravila: Bc. Veronika Schejbalová

 


Méně...
 
Začátek školních dnů v klubu ARCHA v ADR NADĚJE LITOMĚŘICE

Začátek školních dnů v klubu ARCHA v ADR NADĚJE LITOMĚŘICE

26.09.14 | Litoměřice

A je to tady zase! Začala škola… Někteří se těšili, někteří již méně. A proto jsme toto období dětem chtěli trošku zpříjemnit.


Více...
 
Začátek školních dnů v klubu ARCHA v ADR NADĚJE LITOMĚŘICE

 

V pátek 29. 8. jsme společně navštívili akci Města čtou, kam jsme vyrazili se 6 dětmi. Děti si akci pořádanou Knihovnou K. H. Máchy užily. Moc se jim líbily relaxační sedací vaky, ve kterých jsme si společně přečetli ukázky z několika pohádek a zúčastnili jsme se literární soutěže. Díky příjemnému prostředí parku Václava Havla jsme zažili opravdu příjemné a relaxační odpoledne. Největší radost měly děti z výhry v literární soutěži v podobě knížek, pexes a časopisů.

 

Rozloučení s prázdninami jsme uskutečnili v okolí Ohře v pátek 5. 9. Děti si zahrály hry, pobavily se a opekly buřty na ohni. Naučily se rozdělávat oheň, připravit dřevo a opracovat klacky na opékání buřtů. Příjemné odpoledne bylo podpořeno krásným počasím a radostným povykem nejen dětí.

 

V rámci motivace naší dětské skupiny k vytrvalosti ve snažení nejen ve sportech, ale i v běžném životě se 14 dětí 11. 9. mohlo inspirovat vícemistryní Evropy v karate Adélou, která pro nás připravila workshop karate v klubovně ARCHA. Adéla nám předvedla několik kata (sestav), seznámila nás se základní terminologií a hlavně nám vysvětlila, že karate není určeno k útoku, ale k sebeobraně. Děti si vyzkoušely několik kumite (bojových prvků proti druhému), prohlídly si medaile a poháry a „potrápily“ Adélu zvídavými dotazy.

 

Pro děti je prožitek velmi důležitý a zkušenosti a zážitky, které získávají při těchto nevšedních aktivitách, jsou velmi dobrou cestou k jejich následné integraci do společnosti. Proto v tomto snažení v klubu Archa chceme pokračovat. Další připravované akce jsou například návštěva farmy, výstup na věž aj.

 


Méně...
 
Litoměřický nízkoprahový klub pro děti a mládež se již podruhé otevře na celý týden veřejnosti

Litoměřický nízkoprahový klub pro děti a mládež se již podruhé otevře na celý týden veřejnosti

24.09.14 | Litoměřice

Nízkoprahový klub pro děti a mládež, který sídlí v ulici Osvobození, se již druhým rokem zúčastní Týdne nízkoprahových klubů, který probíhá v týdnu od 22. 9. do 26. 9. 2014.


Více...
 
Litoměřický nízkoprahový klub pro děti a mládež se již podruhé otevře na celý týden veřejnosti

Nízkoprahový klub nabídne i letos veřejnosti zajímavý a pestrý program. Zve návštěvníky na prohlídku prostor, zájemci z řad veřejnosti, mají možnost získat informace o tom, jak klub funguje během celého roku, a zejména co svým klientům nabízí a s čím jim pomáhá. Každý kdo přijde, si pak může některé činnosti vyzkoušet, případně si odnést výrobky, které si vyrobí na připravovaných společných workshopech.

 

„Cílem akce je informovat veřejnost o poskytované sociální službě a seznámit jí s naší činností. Na celý týden jsou připravené aktivity jak pro klienty, tak pro širokou veřejnost. V pondělí budeme vyrábět všem dobře známé náramky z gumiček, také si zahrajeme společenskou hru Český film a Česká hudba. V dalších dnech si vyrobíme vonné polštářky a přívěsky na mobil. Každý si určitě najde to, co ho baví, nebo co má rád. Společně se sejdeme, popovídáme si, k poslechu si můžeme pustit hudbu. Těšíme se na všechny a věříme, že se tento ročník povede a každý si z něj odnese nejen suvenýr, který si sám vyrobí, ale i spoustu nových zážitků a možná také kamarádů.“ zve všechny návštěvníky vedoucí nízkoprahového zařízení Veronika Schejbalová.  Případní zájemci mohou klub navštívit vždy mezi 17:00 a 19:00 hodinou.

 

Týden nízkoprahových klubů již poosmé pořádá Česká asociace streetwork společně s 65 nízkoprahovými kluby pro děti a mládež z celé České republiky.

 

Připravila: Bc. Veronika Schejbalová

 


Méně...
 
Ženy bez domova si prohlédly Litoměřice z ptačí perspektivy

Ženy bez domova si prohlédly Litoměřice z ptačí perspektivy

17.09.14 | Litoměřice

Ženy bez domova, které žijí v azylovém domě NADĚJE v Litoměřicích, se potěšily krásami z nejvyššího vyhlídkového bodu v Litoměřicích. Prohlídku zprostředkovala společnost In Principio s.r.o.

 

 


Více...
 
Ženy bez domova si prohlédly Litoměřice z ptačí perspektivy

Dne 10. září 2014 navštívily klientky azylového domu NADĚJE v Litoměřicích věž u katedrály sv. Štěpána na Dómském náměstí.  Volný vstup jim byl zprostředkován od společnosti In Principio s.r.o., která tím umožnila ženám, krásný výhled na město i na jeho nejbližší okolí. Čtyři ženy za doprovodu pracovnice vystoupaly 200 schodů do věže sv. Štěpána, která je nejvyšším vyhlídkovým bodem. Zhlédly barokní zvonici a okolí města z výšky.

 

„Moc se mi prohlídka líbila. Díky dalekohledu jsem mohla vidět i vzdálené okolí a doufám, že se podívám i na jiná, tak krásná místa, jako jsou Litoměřice. Ještě teď mne bolí nohy z tolika schodů," (usmívá se) podělila se o své zážitky klientka azylového domu.

 

„Tato drobná akce podněcuje klientky v tom, aby zvýšily zájem o své okolí, o historii a současnost místa, ve kterém žijí. Mnoho z nich prožívá a bojuje s mnohými vnitřními handicapy a tyto aktivity jim pomáhají ve spojení s běžným životem,“ dodává sociální pracovnice azylového domu pro ženy, Tereza Lachmanová.

 

připravila: Tereza Lachmanová


Méně...
 
Černou skládku u Litoměřic uklízejí bezdomovci

Černou skládku u Litoměřic uklízejí bezdomovci

Tisková zpráva z 2. 9. 2014

03.09.14 | Litoměřice

Velkou nelegální skládku u Litoměřic uklízejí lidé bez domova, kteří žijí na území města. Zkušební projekt vznikl na základě spolupráce Odboru životního prostředí městského úřadu a neziskové organizace NADĚJE.


Více...
 
Černou skládku u Litoměřic uklízejí bezdomovci

Velkou nelegální skládku u Litoměřic uklízejí lidé bez domova, kteří žijí na území města. Zkušební projekt vznikl na základě spolupráce Odboru životního prostředí Městského úřadu a neziskové organizace NADĚJE. Její terénní pracovníci spolu s šesti klienty začali koncem srpna s vyklízením na černo navezeného odpadu na bývalé dělostřelecké cestě směrem na Trnovany.

 

„Cílem je aktivní zapojení našich klientů. Chceme ukázat, že ne všichni bezdomovci dělají nepořádek a ničí své okolí. Ti, kteří se chovají slušně, ovšem nejsou tolik vidět,“ uvádí vedoucí terénního programu NADĚJE Robert Krejčí.

 

Město Litoměřice zajišťuje materiální a technické zázemí. Bezdomovci spolu s pracovníky NADĚJE odpad ručně nakládají do přistavených kontejnerů. „Odměnou pro naše klienty je potravinová pomoc, kterou jim po práci rozdáme. Během vyklízení mají zajištěno jídlo a pití. Úklid máme rozvržen vždy na dva po sobě jdoucí dny jednou za měsíc. Čeká nás tedy do konce roku ještě osm dní perné práce,“ upřesňuje sociální pracovnice Renáta Hercíková. „Je neuvěřitelné, co všechno jsou lidé ochotni vyvézt do přírody v okolí města. Musím říct, že to upřímně překvapilo i naše klienty.“

NADĚJE poskytuje služby všem lidem v nouzi již od roku 1990. Snahou organizace je mj. přispět ke změně negativního obrazu lidí bez domova, který je ve společnosti zakořeněn.

 

 


Méně...
 
Bezdomovci uklízejí černou skládku u Litoměřic

Bezdomovci uklízejí černou skládku u Litoměřic

01.09.14 | Litoměřice

Lidé bez domova, kteří žijí na území města Litoměřice, se aktivně zapojili do úklidu černé skládky. Aktivita vznikla na základě spolupráce Odboru životního prostředí MěÚ Litoměřice a Terénního programu organizace NADĚJE.


Více...
 
Bezdomovci uklízejí černou skládku u Litoměřic

Poslední dva srpnové pracovní dny věnovali terénní pracovníci spolu s šesti klienty vyklízení na černo navezeného odpadu.

 

„Od jara letošního roku jsme ve spolupráci s panem inženýrem Gryndlerem, vedoucím Odboru životního prostředí na městském úřadě, připravovali projekt na úklid velké černé skládky v blízkém okolí Litoměřic. Naším hlavním cílem bylo aktivní zapojení našich klientů do úklidu. Chceme poukázat na to, že ne všichni lidé bez domova dělají nepořádek a nezáleží jim na jejich okolí,“ uvádí Mgr. Robert Krejčí, vedoucí terénního programu NADĚJE.

 

V tomto roce vznikl zkušební projekt, jehož cílem je začít s úklidem černé skládky na bývalé dělostřelecké cestě směrem na Trnovany. Město Litoměřice zajišťuje materiální a technické zázemí pro vyklízení odpadu. Na místo jsou přistaveny kontejnery a klienti spolu s terénními pracovníky ručně nakládají navezený odpad. „Odměnou pro naše klienty je potravinová pomoc, kterou jim po práci rozdáme. Během vyklízení mají všichni zajištěno jídlo a pití. Práce máme rozvrženy vždy na dva po sobě jdoucí dny jednou za měsíc, čeká nás tedy do konce roku ještě osm dní perné práce,“ upřesňuje Bc. Renáta Hercíková, sociální pracovnice terénního programu. „Je neuvěřitelné, co všechno jsou lidé ochotni vyvézt do přírody v okolí města, a musím říct, že to upřímně překvapilo i naše klienty, kteří s námi pracovali.“

 

Jedním z cílů NADĚJE je také pokusit se měnit negativní obraz lidí bez domova, který je v naší společnosti zakořeněn. Ne každý bezdomovec dělá nepořádek a ničí své okolí, ti kteří se chovají slušně, ovšem nejsou tolik vidět. 

 

             

 


Méně...