Litoměřice

 
 

Aktuality

Výstava Titatic

Výstava Titatic

08.07.16 | Litoměřice

 

Klienti sociálně terapeutické dílny a chráněného bydlení navštívili dne 1. července světovou výstavu Titanic. Měli tak možnost shlédnout interiéry lodi a stovky originálních artefaktů vyproštěných ze slavného vraku na dně oceánu. Akce se vydařila a klienti byli nadšení. Produkci výstavy byl předán dárek z chráněné dílny jako poděkování za umožnění prohlídky. Ještě jednou jim tímto děkujeme.   


Více...
 
Výstava Titatic

 

Klienti sociálně terapeutické dílny a chráněného bydlení navštívili dne 1. července světovou výstavu Titanic. Měli tak možnost shlédnout interiéry lodi a stovky originálních artefaktů vyproštěných ze slavného vraku na dně oceánu. Akce se vydařila a klienti byli nadšení. Produkci výstavy byl předán dárek z chráněné dílny jako poděkování za umožnění prohlídky. Ještě jednou jim tímto děkujeme.

 

   

 


Méně...
 
Kam putoval výtěžek z Kabelkového veletrhu?

Kam putoval výtěžek z Kabelkového veletrhu?

07.07.16 | Litoměřice

 

Ke konci minulého roku byl v litoměřické NADĚJI uspořádán Kabelkový veletrh. Výtěžek z akce ve výši 13 500 Kč byl využit na pořízení zahradního nábytku pro klienty s mentálním hendikepem.

Nový zahradní nábytek bude sloužit klientům chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny. V létě bude využit při zahradních slavnostech, které jsou spojené s táborákem, občerstvením a setkáním s přáteli i veřejností. V dalších dnech bude sloužit ke zpříjemnění volného času klientů.

 

„Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem, kteří se do sbírky zapojili. Díky vám mají klienti možnost trávit volný čas v pohodlí a na čerstvém vzduchu,“ uvedla Petra Smetanová, vedoucí litoměřické pobočky NADĚJE.


Více...
 
Kam putoval výtěžek z Kabelkového veletrhu?

Ke konci minulého roku byl v litoměřické NADĚJI uspořádán Kabelkový veletrh. Výtěžek z akce ve výši 13 500 Kč byl využit na pořízení zahradního nábytku pro klienty s mentálním hendikepem.

 

Nový zahradní nábytek bude sloužit klientům chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny. V létě bude využit při zahradních slavnostech, které jsou spojené s táborákem, občerstvením a setkáním s přáteli i veřejností. V dalších dnech bude sloužit ke zpříjemnění volného času klientů.

 

„Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem, kteří se do sbírky zapojili. Díky vám mají klienti možnost trávit volný čas v pohodlí a na čerstvém vzduchu,“ uvedla Petra Smetanová, vedoucí litoměřické pobočky NADĚJE.


Méně...
 
Projekt  - Revolution Train

Projekt - Revolution Train

07.07.16 | Litoměřice

 

Dne 17. 06. 2016 pracovníci NZDM navštívili „protidrogový vlak“, který je založen na smyslovém prožitku a interaktivitě. Právě touto formou byly prezentovány rizika užívání návykových látek. Celá prohlídka vlaku byla velice zajímavá a poučná.

 


Více...
 
Projekt  - Revolution Train

 

Dne 17. 06. 2016 pracovníci NZDM navštívili „protidrogový vlak“, který je založen na smyslovém prožitku a interaktivitě. Právě touto formou byly prezentovány rizika užívání návykových látek. Celá prohlídka vlaku byla velice zajímavá a poučná.

 

 

 

 


Méně...
 
NADĚJE poskytuje lidem bez domova základní zdravotní pomoc

NADĚJE poskytuje lidem bez domova základní zdravotní pomoc

16.06.16 | Litoměřice

 

Organizace NADĚJE poskytuje v rámci terénního programu zaměřeného na lidi bez domova i základní zdravotní pomoc. Projekt je dotován Zdravotní a sociální komisí města Litoměřice.

 

Na základě úspěchu pilotního projektu, který probíhal na podzim minulého roku a pomohl 65 lidem na ulici, získala organizace NADĚJE dotaci z Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2016. Díky dotaci může nadále poskytovat službu zdravotníka.

 

Poskytování zdravotní pomoci probíhá jednou za čtrnáct dní v rámci pravidelné distribuce potravinové pomoci v parku u Lodního náměstí. Zkušená zdravotnice, která se dříve účastnila zahraniční vojenské mise v Kosově, nyní poskytuje klientům zdravotní ošetření, poradenství i prevenci.

 

„Cílem projektu je zdravotní osvěta, podchycení některých zdravotních problémů lidí bez domova, nasměrování klientů do ordinací lékařů a jejich podpora v péči o zdraví,“ uvedla Petra Smetanová, vedoucí pobočky Litoměřice.


Více...
 
NADĚJE poskytuje lidem bez domova základní zdravotní pomoc

 

Organizace NADĚJE poskytuje v rámci terénního programu zaměřeného na lidi bez domova i základní zdravotní pomoc. Projekt je dotován Zdravotní a sociální komisí města Litoměřice.

 

Na základě úspěchu pilotního projektu, který probíhal na podzim minulého roku a pomohl 65 lidem na ulici, získala NADĚJE dotaci z Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2016. Díky dotaci může nadále poskytovat službu zdravotníka.

 

Poskytování zdravotní pomoci probíhá jednou za čtrnáct dní v rámci pravidelné distribuce potravinové pomoci v parku u Lodního náměstí. Zkušená zdravotnice, která se dříve účastnila zahraniční vojenské mise v Kosově, nyní poskytuje klientům zdravotní ošetření, poradenství i prevenci.

 

„Cílem projektu je zdravotní osvěta, podchycení některých zdravotních problémů lidí bez domova, nasměrování klientů do ordinací lékařů a jejich podpora v péči o zdraví,“ uvedla Petra Smetanová, vedoucí pobočky Litoměřice.

 


Méně...
 
Klienti dílny a chráněného bydlení navštívili zoologickou zahradu

Klienti dílny a chráněného bydlení navštívili zoologickou zahradu

10.06.16 | Litoměřice

V rámci spolupráce služeb dílny a chráněného bydlení, které se zaměřují na totožnou cílovou skupinu osob s mentálním a kombinovaným postižením, se dne 26. 5. 2016 uskutečnil výlet do ZOO v Ústí nad Labem. Akce je jednou z mnoha z pestrého programu, který služby pro klienty připravují.

Celodenní výlet se velice vydařil, a to i díky krásnému počasí. Klienti byli nadšení a nafotili celou řadu krásných fotografií. Největší úspěch měli u klientů orangutani a lachtani, u kterých strávili nejdelší dobu.

„Účelem akce bylo zpestřit klientům jejich program a umožnit jim kontakt s přirozeným společenským prostředím. Prožili jsme vydařený den,“ dodala sociální pracovnice Eva Tichá.


Více...
 
Klienti dílny a chráněného bydlení navštívili zoologickou zahradu

 

V rámci spolupráce služeb dílny a chráněného bydlení, které se zaměřují na totožnou cílovou skupinu osob s mentálním a kombinovaným postižením, se dne 26. 5. 2016 uskutečnil výlet do ZOO v Ústí nad Labem. Akce je jednou z mnoha z pestrého programu, který služby pro klienty připravují.

 

Celodenní výlet se velice vydařil, a to i díky krásnému počasí. Klienti byli nadšení a nafotili celou řadu krásných fotografií. Největší úspěch měli u klientů orangutani a lachtani, u kterých strávili nejdelší dobu.

 

„Účelem akce bylo zpestřit klientům jejich program a umožnit jim kontakt s přirozeným společenským prostředím. Prožili jsme vydařený den,“ dodala sociální pracovnice Eva Tichá.

 


Méně...
 
Den dětí v litoměřické NADĚJI

Den dětí v litoměřické NADĚJI

03.06.16 | Litoměřice

Den dětí v azylovém domě a nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. 


Více...
 
Den dětí v litoměřické NADĚJI

Den dětí v azylovém domě

 

V azylovém domě NADĚJE v Litoměřicích se dne 1. 6. konal Den dětí. Děti měly možnost poprvé využít sportovní vybavení, které bylo pořízeno z dotačního programu Zdravého města Litoměřice.

 

Před začátkem akce děti netrpělivě čekaly za branou nového hřiště a s nadšením pozorovaly, co pro ně zaměstnanci azylového domu chystají. Největší pozdvižení vyvolal mezi dětmi nový pingpongový stůl. Zahájení se ujal vedoucí domu Robert Krejčí. Následovalo vystoupení breakdance a odstartování etap disciplín, u kterých se postupně vystřídalo okolo třiceti dětí různých věkových kategorií. Sportovního klání se zúčastnili i někteří z rodičů jako pomocníci nejmenších.

 

Soutěžící si vyzkoušeli shazování kuželek, hod frisbee, přetahování lanem, kop na bránu, stolní tenis a mnohé další. Za sportovní výkony si následně vybrali z velkého množství odměn. Připravené byly nejen sladkosti, ale i hračky, šperky a plyšáci. Na závěr akce si dívky připravily taneční vystoupení.    

 

„Akce se vydařila, přálo nám počasí a děti byly nadšené. Věříme, že si hry oblíbí a budou trávit více volného času na hřišti a sportovními aktivitami,“ dodala Petra Smetanová, vedoucí pobočky Litoměřice.

 

Více fotografií naleznete v galerii nebo na facebookových stránkách NADĚJE Litoměřice.

 

Den dětí v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež OÁZA

 

Na Mezinárodní den dětí připravili pracovníci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

pestrý program: hod na branku, překážkovou dráhu, skákání přes švihadlo, stavění pyramidy a jednu vodní aktivitu. Byli jsme rádi, že bylo hezké počasí a mohla se akce uskutečnit venku před službou nízkoprahového zařízení. Po tom co si děti prošly všechna stanoviště, čekala na ně sladká odměna.

 

Více fotografií naleznete na facebookových stránkách OÁZA.

 

 

 

Den dětí se sociálně aktivizační službou

 

Sociálně aktivizační služba NADĚJE, Litoměřice uspořádala 2. 6. 2016 na hřišti v Revoluční ulici Dětský den. Zúčastnilo se 17 dětí z celé lokality, které soutěžily v chůzi na chůdách, běhu v pytli, hodu na cíl, kimovce, skládání netradičních puzzle, běhu s pingpongovým míčkem, běhu na 60 metrů a poznávání potravin poslepu. Všechny děti si odnesly sladké odměny a spoustu zážitků.

 

Více fotografií naleznete v galerii nebo na facebookových stránkách NADĚJE Litoměřice.

 

 


Méně...