Litoměřice

 
 

Aktuality

Ženy bez domova si prohlédly Litoměřice z ptačí perspektivy

Ženy bez domova si prohlédly Litoměřice z ptačí perspektivy

17.09.14 | Litoměřice

Ženy bez domova, které žijí v azylovém domě NADĚJE v Litoměřicích, se potěšily krásami z nejvyššího vyhlídkového bodu v Litoměřicích. Prohlídku zprostředkovala společnost In Principio s.r.o.

 

 


Více...
 
Ženy bez domova si prohlédly Litoměřice z ptačí perspektivy

Dne 10. září 2014 navštívily klientky azylového domu NADĚJE v Litoměřicích věž u katedrály sv. Štěpána na Dómském náměstí.  Volný vstup jim byl zprostředkován od společnosti In Principio s.r.o., která tím umožnila ženám, krásný výhled na město i na jeho nejbližší okolí. Čtyři ženy za doprovodu pracovnice vystoupaly 200 schodů do věže sv. Štěpána, která je nejvyšším vyhlídkovým bodem. Zhlédly barokní zvonici a okolí města z výšky.

 

„Moc se mi prohlídka líbila. Díky dalekohledu jsem mohla vidět i vzdálené okolí a doufám, že se podívám i na jiná, tak krásná místa, jako jsou Litoměřice. Ještě teď mne bolí nohy z tolika schodů," (usmívá se) podělila se o své zážitky klientka azylového domu.

 

„Tato drobná akce podněcuje klientky v tom, aby zvýšily zájem o své okolí, o historii a současnost místa, ve kterém žijí. Mnoho z nich prožívá a bojuje s mnohými vnitřními handicapy a tyto aktivity jim pomáhají ve spojení s běžným životem,“ dodává sociální pracovnice azylového domu pro ženy, Tereza Lachmanová.

 

připravila: Tereza Lachmanová


Méně...
 
Černou skládku u Litoměřic uklízejí bezdomovci

Černou skládku u Litoměřic uklízejí bezdomovci

Tisková zpráva z 2. 9. 2014

03.09.14 | Litoměřice

Velkou nelegální skládku u Litoměřic uklízejí lidé bez domova, kteří žijí na území města. Zkušební projekt vznikl na základě spolupráce Odboru životního prostředí městského úřadu a neziskové organizace NADĚJE.


Více...
 
Černou skládku u Litoměřic uklízejí bezdomovci

Velkou nelegální skládku u Litoměřic uklízejí lidé bez domova, kteří žijí na území města. Zkušební projekt vznikl na základě spolupráce Odboru životního prostředí Městského úřadu a neziskové organizace NADĚJE. Její terénní pracovníci spolu s šesti klienty začali koncem srpna s vyklízením na černo navezeného odpadu na bývalé dělostřelecké cestě směrem na Trnovany.

 

„Cílem je aktivní zapojení našich klientů. Chceme ukázat, že ne všichni bezdomovci dělají nepořádek a ničí své okolí. Ti, kteří se chovají slušně, ovšem nejsou tolik vidět,“ uvádí vedoucí terénního programu NADĚJE Robert Krejčí.

 

Město Litoměřice zajišťuje materiální a technické zázemí. Bezdomovci spolu s pracovníky NADĚJE odpad ručně nakládají do přistavených kontejnerů. „Odměnou pro naše klienty je potravinová pomoc, kterou jim po práci rozdáme. Během vyklízení mají zajištěno jídlo a pití. Úklid máme rozvržen vždy na dva po sobě jdoucí dny jednou za měsíc. Čeká nás tedy do konce roku ještě osm dní perné práce,“ upřesňuje sociální pracovnice Renáta Hercíková. „Je neuvěřitelné, co všechno jsou lidé ochotni vyvézt do přírody v okolí města. Musím říct, že to upřímně překvapilo i naše klienty.“

NADĚJE poskytuje služby všem lidem v nouzi již od roku 1990. Snahou organizace je mj. přispět ke změně negativního obrazu lidí bez domova, který je ve společnosti zakořeněn.

 

 


Méně...
 
Bezdomovci uklízejí černou skládku u Litoměřic

Bezdomovci uklízejí černou skládku u Litoměřic

01.09.14 | Litoměřice

Lidé bez domova, kteří žijí na území města Litoměřice, se aktivně zapojili do úklidu černé skládky. Aktivita vznikla na základě spolupráce Odboru životního prostředí MěÚ Litoměřice a Terénního programu organizace NADĚJE.


Více...
 
Bezdomovci uklízejí černou skládku u Litoměřic

Poslední dva srpnové pracovní dny věnovali terénní pracovníci spolu s šesti klienty vyklízení na černo navezeného odpadu.

 

„Od jara letošního roku jsme ve spolupráci s panem inženýrem Gryndlerem, vedoucím Odboru životního prostředí na městském úřadě, připravovali projekt na úklid velké černé skládky v blízkém okolí Litoměřic. Naším hlavním cílem bylo aktivní zapojení našich klientů do úklidu. Chceme poukázat na to, že ne všichni lidé bez domova dělají nepořádek a nezáleží jim na jejich okolí,“ uvádí Mgr. Robert Krejčí, vedoucí terénního programu NADĚJE.

 

V tomto roce vznikl zkušební projekt, jehož cílem je začít s úklidem černé skládky na bývalé dělostřelecké cestě směrem na Trnovany. Město Litoměřice zajišťuje materiální a technické zázemí pro vyklízení odpadu. Na místo jsou přistaveny kontejnery a klienti spolu s terénními pracovníky ručně nakládají navezený odpad. „Odměnou pro naše klienty je potravinová pomoc, kterou jim po práci rozdáme. Během vyklízení mají všichni zajištěno jídlo a pití. Práce máme rozvrženy vždy na dva po sobě jdoucí dny jednou za měsíc, čeká nás tedy do konce roku ještě osm dní perné práce,“ upřesňuje Bc. Renáta Hercíková, sociální pracovnice terénního programu. „Je neuvěřitelné, co všechno jsou lidé ochotni vyvézt do přírody v okolí města, a musím říct, že to upřímně překvapilo i naše klienty, kteří s námi pracovali.“

 

Jedním z cílů NADĚJE je také pokusit se měnit negativní obraz lidí bez domova, který je v naší společnosti zakořeněn. Ne každý bezdomovec dělá nepořádek a ničí své okolí, ti kteří se chovají slušně, ovšem nejsou tolik vidět. 

 

             

 


Méně...
 
Návštěva GALERIE MARIONET

Návštěva GALERIE MARIONET

19.08.14 | Litoměřice

 

Dne 15. 8. 2014 navštívili pracovníci SAS s dětmi GALERII MARIONET ve Hvězdárně v Litoměřicích.

 


Více...
 
Návštěva GALERIE MARIONET

Děti si mohly otrhat  ,,bonbónovník“, prohlídly si výstavu a na závěr si loutky vypůjčily a zahrály si pohádku o Červené Karkulce.


Méně...
 
Společné tvoření rodin s dětmi, tentokrát v prostorách kuchyně na Pražské

Společné tvoření rodin s dětmi, tentokrát v prostorách kuchyně na Pražské

19.08.14 | Litoměřice

 

Dne 8. 8. 2014 se konal workshop pro klienty SAS, v prostorách kuchyně, v Domě Naděje na Pražské ulici.

 


Více...
 
Společné tvoření rodin s dětmi, tentokrát v prostorách kuchyně na Pražské

Rodiny s dětmi vyráběly dekorace z vizovického těsta, které si po zapečení odnesly domů. Další workshop proběhne 22. srpna ve službě SAS , čas konání od 14:30 hod. Tentokrát budeme háčkovat pro děti oblíbený hakisak.

 


Méně...
 
Příměstský tábor NZDM

Příměstský tábor NZDM

08.08.14 | Litoměřice

 

V termínu od 14. do 18. července 2014 se uskutečnil 5-ti denní příměstský tábor na téma ,,Z pohádky do pohádky“.


Více...
 
Příměstský tábor NZDM

Každý den byl tematicky zaměřen na konkrétní pohádku, od které se odvíjel celodenní program. Během celého týdne byly pro děti připraveny zábavné a vzdělávací hry, sportovní aktivity a v neposlední řadě také řada kreativních činností, vše samozřejmě v kontextu konkrétních pohádek. Děti navštívily vyhlídkovou věž Kalich, Důl Richard, Katakomby v Litoměřicích a rozhlednu na Mostné hoře. Tábor byl zakončen dětmi oblíbenou diskotékou a táborákem.

 


Méně...