Litoměřice

 
 

Aktuality

Rozloučení s létem v sociálně terapeutické dílně

Rozloučení s létem v sociálně terapeutické dílně

13.10.16 | Litoměřice

Pracovníci sociálně terapeutické dílny NADĚJE Litoměřice si připravili pro klienty a jejich blízké akci s názvem Rozloučení s létem. Přátelské setkání bylo naplánováno na 4. října, ale díky nepřízni počasí bylo přesunuto na 11. října.


Více...
 
Rozloučení s létem v sociálně terapeutické dílně

Pracovníci sociálně terapeutické dílny NADĚJE Litoměřice si připravili pro klienty a jejich blízké akci s názvem Rozloučení s létem. Přátelské setkání bylo naplánováno na 4. října, ale díky nepřízni počasí bylo přesunuto na 11. října.

 

Rozloučení s létem se uskutečnilo na zahradě na Pražské, kde si klienti s podporou zaměstnanců rozdělali oheň a opekli si špekáčky. Po občerstvení se zapojili do připravené hry Pétanque, za kterou pak získali malou odměnu.

 

„Akce se zúčastnili nejen klienti dílny, ale i uživatelé jiných služeb. Někteří se tak setkali i se svými dávnými kamarády, které řadu let neviděli. Po celou dobu panovala příjemná atmosféra a i přes sychravé počasí jsme prožili příjemné odpoledne. Příští rok plánujeme akci opakovat,“ uvedla Kateřina Drbohlavová, vedoucí sociálně terapeutické dílny.  

 

 

 


Méně...
 
Sbírka na invalidní vozík

Sbírka na invalidní vozík

07.10.16 | Litoměřice

Od 6. 10. mají lidé možnost přispět na invalidní vozík, který bude sloužit osobám s mentálním postižením, a to prostřednictvím pokladničky umístěné v obchodním centru Na Soutoku. Sbírku pořádá organizace NADĚJE.

Výtěžek ze sbírky bude využit na nákup invalidního vozíku pro klienty chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny, kteří by vozík využili k delším pr


Více...
 
Sbírka na invalidní vozík

Od 6. 10. mají lidé možnost přispět na invalidní vozík, který bude sloužit osobám s mentálním postižením, a to prostřednictvím pokladničky umístěné v obchodním centru Na Soutoku. Sbírku pořádá organizace NADĚJE.

 

Výtěžek ze sbírky bude využit na nákup invalidního vozíku pro klienty chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny, kteří by vozík využili k delším procházkám nebo k náročnějším cestám na společenské akce, ve kterých jim nyní brání jejich fyzické postižení.

 

„Rád bych poděkoval všem, kteří se rozhodnou přispět, a také obchodní galerii Na Soutoku za jejich ochotu a spolupráci,“ sdělil Aleš Slavíček, ředitel NADĚJE Litoměřice.


Méně...
 
LETNÍ OLYMPIÁDA V AZYLOVÉM DOMĚ NADĚJE

LETNÍ OLYMPIÁDA V AZYLOVÉM DOMĚ NADĚJE

26.09.16 | Litoměřice

Poslední letní den 22. 9. 2016 přilákal malé sportovní nadšence na hřiště u azylového domu NADĚJE v Litoměřicích. Děti se s létem rozloučily letní olympiádou,


Více...
 
LETNÍ OLYMPIÁDA V AZYLOVÉM DOMĚ NADĚJE

ve které byly rozděleny do 4 kategorií: mladší dívky a chlapci od 6 do 10 let a starší dívky a chlapci od 11 do 15 let. „Dětí se zúčastnilo 15, z toho 13 z azylového domu a 2 dívky ze sociálně aktivizační služby. Počasí nám přálo, rodiče fandili, bylo to opravdu příjemné odpoledne. Chtěli bychom z této akce udělat každoroční tradici,“ uvedl Mgr. Robert Krejčí, vedoucí azylového domu. Celý program byl zahájen úvodním slovem a zapálením olympijského ohně, který hořel po celou dobu olympiády. Vyhlášení vítězů proběhlo se vší parádou včetně medailí. Po vyhlášení výsledků děti vyslechly státní hymnu a vítězové měli tu čest zhasnout olympijský oheň. A v čem se vlastně soutěžilo? „Děti se utkaly v běhu, překážkovém běhu, přetahování lanem, střelbě vzduchovkou, v hodech na koš, v kopech na bránu, jízdě koloběžkou a v chůzi na chůdách. Disciplíny byly jak na rychlost, tak i na přesnost, šanci umístit se měl tedy každý,“ řekla Hedvika Vavřincová, sociální pedagog azylového domu. Akce vznikla ve spolupráci azylového domu a sociálně aktivizační služby NADĚJE. Tímto tedy děkujeme vedoucí SAS Lucii Putnové a jejímu skvělému pracovnímu týmu.


Méně...
 
Sociálně terapeutická dílna navštívila Zahradu Čech

Sociálně terapeutická dílna navštívila Zahradu Čech

21.09.16 | Litoměřice

Sociálně terapeutická dílna navštívila dne 15. září již 40. ročník výstavy Zahrady Čech, která patří mezi největší výstavy svého druhu.


Více...
 
Sociálně terapeutická dílna navštívila Zahradu Čech

 

Klienti sociálně terapeutické dílny navštívili dne 15. září již 40. ročník výstavy Zahrady Čech, která patří mezi největší výstavy svého druhu.

 

Klienti zde měli možnost shlédnout výstavy a trhy s ovocem, zeleninou, sazenicemi, ovocnými stromky, květinami, zahradní technikou a zahradním nábytkem. V největším pavilonu si prohlédli interaktivní expozici Ústeckého kraje. Výstava dále nabídla klientům prodejní sortiment, včetně nabídky občerstvení. Akce byla podpořena volným vstupem pro klienty i jejich doprovod. „Klienti byli z výstavy nadšení a již nyní se těší na další ročník. Jejich spokojenost byla pro nás příjemnou zpětnou vazbou,“ uvedla Eva Tichá, sociální pracovnice sociálně terapeutické dílny.


Méně...
 
Zážitkový týden sociálně terapeutické dílny

Zážitkový týden sociálně terapeutické dílny

21.09.16 | Litoměřice

V sociálně terapeutické dílně proběhl od 15. do 19. 8. zážitkový týden. Akce se zúčastnilo celkem deset klientů, pro které byl na každý den připraven různorodý program.


Více...
 
Zážitkový týden sociálně terapeutické dílny

V sociálně terapeutické dílně proběhl od 15. do 19. 8. zážitkový týden. Akce se zúčastnilo celkem deset klientů, pro které byl na každý den připraven různorodý program.

 

V pondělí se klienti seznámili s Centrem denních služeb Diakonie ČCE v Litoměřicích. Personál jim umožnil prohlédnout si prostory zařízení, navázat kontakty s klienty centra a vyzkoušet si jízdu na rotopedu.

 

V úterý si klienti užili výlet do Zoocentra Srdov. Při prohlídce je uvítali mufloni, kozy, jeleni, srnky a daňčí. Velkým zážitkem bylo osobní krmení jelenů. Druhá část prohlídky proběhla v ateliéru Preparius, kde bylo vystaveno kolem 200 preparátů.

 

Středa byla věnována návštěvnímu dni v Camphillu na soutoku v Českých Kopistech. Klientům byla umožněna prohlídka chráněných bytů a dílen. Během prohlídky nasbírali cenné poznatky o výrobě svíček a pěstování bio zeleniny. Mezi příjemné zážitky tohoto dne patřilo relaxační cvičení v rámci duchovního uspokojení.

 

Ve čtvrtek proběhl návštěvní den v Diakonii ČCE v Terezíně. Klienti byli seznámeni s chráněnými byty, sociálně terapeutickou dílnou a chráněným pracovištěm restaurací Klobouk, kde si mohli posedět a dát si něco dobrého.

 

Pátek byl věnován poznáváním města a nácvikem orientace po městě. Zážitkový týden byl ukončen posezením klientů v chráněném pracovišti CSP v ulici Pekařské. „Rádi bychom tímto poděkovali organizacím, které jsme měli možnost navštívit, a ve kterých klienti získali nové poznatky a prožili krásné zážitky. Na celý zážitkový týden budeme rádi vzpomínat.“ uvedla Eva Tichá, sociální pracovnice sociálně terapeutické dílny.   

 


Méně...
 
Staňte se dobrolovníkem NADĚJE

Staňte se dobrolovníkem NADĚJE

02.09.16 | Litoměřice

NADĚJE Litoměřice hledá dobrovolníky, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas pro dobrou věc.


Více...
 
Staňte se dobrolovníkem NADĚJE

 

Přijímáme dobrovolníky na:

  •     krátkodobou spolupráci (jednorázové akce)
  •     dlouhodobou spolupráci (déle jak 3 měsíce)

 

Kde můžete být v naší organizaci užiteční?

 

Budeme rádi za jakoukoliv pomoc v našich pobočkách NADĚJE v Litoměřicích, jedná se tedy o spolupráci s:

  • Sociálně aktivizační službou (Masarykova ul.)
  • Azylovým domem pro rodiny a ženy (Želetická ul.)
  • Sociálně terapeutickou dílnou (Pražská ul.)

 

Čím můžete být užiteční?

 

V našich pobočkách upřednostňujeme pomoc v přímé péči s klienty - pomoc při začleňování klientů sociálních služeb. Může se jednat například o pomoc při doučování a vzdělávání dětí, pořádání volnočasových aktivit pro děti případně i dospělé, vedení zájmového kroužku pro děti, asistence a doprovod dospělých při jednání na úřadech, asistence při workshopech pro rodiny, pomoc v sociální a pracovní terapii klientů apod.

 

Proč se stát dobrovolníkem u nás?


Nabízíme příjemné prostředí ve zkušeném týmu. S námi můžete získat mnoho zkušeností nejen na odborné úrovni. Pokud hledáte zajímavé zpestření svého volného času, hledáte uplatnění, baví vás práce s lidmi, hlásíte se na vysokou školu a potřebujete zkušenost v oboru nebo prostě chcete být užiteční, přijďte mezi nás.

 

Dobrovolníkem dlouhodobě

 

V případě dlouhodobého dobrovolnictví (déle než 3 měsíce), budete zařazen do našeho programu Manažerské akreditace dobrovolnické služby, který u nás probíhá ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Ústí nad Labem a je akreditován ministerstvem vnitra ČR. Díky tomuto programu je péče o dobrovolníka na kvalitní úrovni. Dobrovolník je řádně proškolen, pojištěn a má nárok požádat o supervizi. Celá dobrovolnická služba u nás je zastřešena smlouvou s dobrovolníkem.

 

V případě zájmu nás kontaktujte na:


Bc. Hedvika Vavřincová

Koordinátorka dobrovolnictví

Tel.: 775 889 638, 416 797 511

e-mail: pedagog.litomerice@nadeje.cz

 

 

Letáček ke stažení ZDE

Stránky Dobrovolnického centra ZDE


Méně...