Litoměřice

 
 

Aktuality

UKÁZKA PSOVODA POLICIE ČR

UKÁZKA PSOVODA POLICIE ČR

27.11.14 | Litoměřice

Děti azylového domu pro rodiny s dětmi a děti ze sociálně aktivizační služby v Litoměřicích se ve středu 5. 11. 2014 přišly podívat na ukázku práce psovodu Policie ČR, která probíhala na Střeleckém ostrově v Litoměřicích


Více...
 
UKÁZKA PSOVODA POLICIE ČR

Děti azylového domu pro rodiny s dětmi a děti ze sociálně aktivizační služby v Litoměřicích se ve středu 5. 11. 2014 přišly podívat na ukázku práce psovodu Policie ČR, která probíhala na Střeleckém ostrově v Litoměřicích. Psovod nám předvedl základní poslušnost psa, plížení se a hledání předmětů. Při zadržení podezřelého na útěku asistoval Pavel Kolařík, terénní pracovník Města Litoměřice. Děti se ptaly zejména na psa, ale také padly otázky, které byly zaměřeny na podezřelého, jeho zadržení a průběh tohoto procesu. Zajímavou zkušeností pro děti bylo vypůjčení si a zkoušení vybavení, které psovod používá. Děti se dozvěděly mnoho nových informací a snad se díky kontaktu s policistou zmírnily zábrany v komunikaci s Policií ČR. Tímto chceme psovodovi Policie ČR a panu Pavlu Kolaříkovi poděkovat za uskutečnění tohoto odpoledne.

 


Méně...
 
V Litoměřicích proběhla Noc venku

V Litoměřicích proběhla Noc venku

24.11.14 | Litoměřice

V Litoměřicích proběhla poprvé akce Noc venku. V průběhu celého večera se na náměstí vystřídalo okolo 130 lidí a vybralo se celkem 332 kusů trvanlivých potravin.


Více...
 
V Litoměřicích proběhla Noc venku

 

V Litoměřicích proběhla poprvé akce Noc venku. V průběhu celého večera se na náměstí vystřídalo okolo 130 lidí. Vybralo se celkem 332 kusů trvanlivých potravin, které Potravinová banka Ústeckého kraje během následujícího týdne rozdělí organizacím spolupodílejícím se na přípravách a realizaci Noci venku. Jedná se o Diakonii ČCE, Farní charitu Litoměřice, Český červený kříž, K-centrum a NADĚJI. Potraviny budou použity jako potravinová pomoc lidem bez domova, distribuovat je budou terénní sociální pracovníci.

 

Večerní program vyvrcholil přespáním venku. Až do ranních hodin vydrželo při zimních teplotách okolo čtyř stupňů 26 lidí. Ráno na všechny čekala ještě společná snídaně a úklid náměstí.

 

„Akci považujeme za velmi zdařilou, příjemně nás překvapil vysoký počet účastníků. Velkou radost máme z vybraných potravin, které se nám hodí zejména pro období zimních měsíců,“ uvedl Robert Krejčí, vedoucí azylového domu a terénního programu NADĚJE.  „Celou akci jsme připravovali několik měsíců dopředu, všechny organizace se na přípravách podílely společně. Díky tomu jsme mohli vytvořit tak pestrý program a zajistit potřebné zázemí všem účastníkům.“

 

 

 

 Méně...
 
Národní potravinová sbírka 22.11.2014

Národní potravinová sbírka 22.11.2014

20.11.14 | Litoměřice

22. listopadu 2014 se NADĚJE zapojí do druhého ročníku Národní potravinové sbírky.


Více...
 
Národní potravinová sbírka 22.11.2014

 

Zapojte se do Národní potravinové sbírky

22. listopadu 2014 se NADĚJE zapojí do druhého ročníku Národní potravinové sbírky. Sbírka spolu s projektem Potraviny pomáhají upozorňuje na nedostatek potravin mezi některými skupinami obyvatel - jako jsou senioři, matky s dětmi nebo rodiny v tísni - a umožňuje projevit solidaritu a pomoc konkrétním a adresným způsobem. Národní potravinovou sbírku v rámci projektu Potraviny pomáhají organizuje odborná platforma Byznys pro společnost společně s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy.

 

V loňském roce se v rámci Národní potravinové sbírky vybralo více než 66 tun potravin, které byly následně rozvezeny matkám s dětmi v azylových domech, lidem bez domova, dětem do dětských domovů a dalším potřebným jako např. lidem s fyzickým či mentálním postižením. Část potravin putovala i do nízkoprahových zařízení.

Nyní už jsou všechny potraviny z loňské sbírky rozdány. Organizátoři této akce ale věří, že i letos bude sbírka úspěšná a potravinové banky se opět naplní.

K hladkému průběhu celé Národní potravinové sbírky jsou zapotřebí přes 2 000 dobrovolníků. Více informací na www.potravinypomahaji.cz .


Méně...
 
V klubu Oáza byl zahájen cyklus preventivních přednášek

V klubu Oáza byl zahájen cyklus preventivních přednášek

15.10.14 | Litoměřice

Dne 7. 10. 2014 proběhla v klubu Oáza přednáška na téma: Chůze v silničním provozu, bezpečný pohyb. Přednášky se zúčastnilo celkem osm klientů.


Více...
 
V klubu Oáza byl zahájen cyklus preventivních přednášek

Během přednášky jsme se pokusili vysvětlit dětem hravou formou pravidla silničního provozu a upozornit je na rizika, která mohou nastat neuváženým chováním.

 

Klienti byli seznámeni s pravidly silničního provozu, dopravními značkami, kdo je chodec a jak se má chodec správně pohybovat po komunikaci. Během přednášky proběhla diskuze na dané téma. Na konci přednášky klienti dostali test k danému tématu. Test byl připraven formou uzavřených a polootevřených otázek. Během doby, kdy klienti vypracovávali test, bylo probrané téma znovu opakováno pracovnicemi NZDM. Na konci přednášky byl test vyhodnocen a „vyhlášen“ ten nejlepší.

Připravila: Bc. Veronika Schejbalová

 


Méně...
 
Fotbalové odpoledne pro děti a jejich rodiče

Fotbalové odpoledne pro děti a jejich rodiče

15.10.14 | Litoměřice

V rámci projektu „Litoměřice - Zdravé město“ v říjnové kampani „Dny zdraví 2014“ pracovníci SAS uspořádali akci „Fotbalové odpoledne pro děti a jejich rodiče“.


Více...
 
Fotbalové odpoledne pro děti a jejich rodiče

Akce probíhala na školním hřišti ZŠ Boženy Němcové. Děkujeme řediteli školy za spolupráci a bezplatné využití školního hřiště.


I přes nepříznivé klimatické podmínky se akce zúčastnilo úctyhodných 16 osob z toho 10 dětí. Charakterem této akce bylo utužit vnitřní rodinné vazby a též posílit spolupráci a komunikaci mezi dětmi, dále také snaha rozvinout vztah ke sportu a smysluplnému pohybu. Akci vedl sociální pracovník SAS Bc. Jan Veselý, dlouholetý aktivní hráč TJ Chlumec. Utkání se hrálo na 2x20 minut, tým čítal osm hráčů. V prvé řadě šlo o zábavu a společně strávený čas. Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným, že přišli a určitě bychom v budoucnu plánovali akci zopakovat.

 

 Připravila: Bc. Veronika Schejbalová

 


Méně...
 
Začátek školních dnů v klubu ARCHA v ADR NADĚJE LITOMĚŘICE

Začátek školních dnů v klubu ARCHA v ADR NADĚJE LITOMĚŘICE

26.09.14 | Litoměřice

A je to tady zase! Začala škola… Někteří se těšili, někteří již méně. A proto jsme toto období dětem chtěli trošku zpříjemnit.


Více...
 
Začátek školních dnů v klubu ARCHA v ADR NADĚJE LITOMĚŘICE

 

V pátek 29. 8. jsme společně navštívili akci Města čtou, kam jsme vyrazili se 6 dětmi. Děti si akci pořádanou Knihovnou K. H. Máchy užily. Moc se jim líbily relaxační sedací vaky, ve kterých jsme si společně přečetli ukázky z několika pohádek a zúčastnili jsme se literární soutěže. Díky příjemnému prostředí parku Václava Havla jsme zažili opravdu příjemné a relaxační odpoledne. Největší radost měly děti z výhry v literární soutěži v podobě knížek, pexes a časopisů.

 

Rozloučení s prázdninami jsme uskutečnili v okolí Ohře v pátek 5. 9. Děti si zahrály hry, pobavily se a opekly buřty na ohni. Naučily se rozdělávat oheň, připravit dřevo a opracovat klacky na opékání buřtů. Příjemné odpoledne bylo podpořeno krásným počasím a radostným povykem nejen dětí.

 

V rámci motivace naší dětské skupiny k vytrvalosti ve snažení nejen ve sportech, ale i v běžném životě se 14 dětí 11. 9. mohlo inspirovat vícemistryní Evropy v karate Adélou, která pro nás připravila workshop karate v klubovně ARCHA. Adéla nám předvedla několik kata (sestav), seznámila nás se základní terminologií a hlavně nám vysvětlila, že karate není určeno k útoku, ale k sebeobraně. Děti si vyzkoušely několik kumite (bojových prvků proti druhému), prohlídly si medaile a poháry a „potrápily“ Adélu zvídavými dotazy.

 

Pro děti je prožitek velmi důležitý a zkušenosti a zážitky, které získávají při těchto nevšedních aktivitách, jsou velmi dobrou cestou k jejich následné integraci do společnosti. Proto v tomto snažení v klubu Archa chceme pokračovat. Další připravované akce jsou například návštěva farmy, výstup na věž aj.

 


Méně...