Litoměřice

 
 

Aktuality

Kultivace litoměřického skateparku

Kultivace litoměřického skateparku

26.08.15 | Litoměřice

V pátek 21. srpna proběhla pro mladé lidi, za finanční podpory Zdravého města, akce ve skateparku. Na programu byla různá taneční vystoupení dětí z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a z azylového domu.


Více...
 
Kultivace litoměřického skateparku

 

Vystoupili nejen klienti služeb NADĚJE, ale také profesionálové, kteří se věnují breakdancu. Pracovníci  NZDM také provedli úklid odpadků, které byly nahromaděné především pod rampami určenými pro jízdu na skatebordu. Dále natřeli plochu určenou ke sprejování, aby se na ni dalo posléze tvořit. Profesionální sprejeři vytvořili na zdi několik originálních grafitů a tím zkulturnili místní skatepark.


Méně...
 
Prázdninové aktivity klubu Oáza

Prázdninové aktivity klubu Oáza

26.08.15 | Litoměřice

Pracovníci NZDM a SAS připravili na začátku prázdnin pro děti zábavné aktivity.


Více...
 
Prázdninové aktivity klubu Oáza

 

Jeden den se realizoval výlet vlakem do Opárenského údolí a další vybranou aktivitou byla lanová dráha na Mostné hoře. Děti zde měly možnost vyzkoušet si, jak se cítí pravý horolezec při svém výstupu. Všichni se dobře bavili.


Méně...
 
Tábor pro děti z azylového domu v Litoměřicích

Tábor pro děti z azylového domu v Litoměřicích

03.08.15 | Litoměřice

Tradiční příměstský tábor pro děti z rodin, které bydlí na azylovém domě, připravili zaměstnanci Litoměřické NADĚJE. Zúčastnilo


Více...
 
Tábor pro děti z azylového domu v Litoměřicích

Tradiční příměstský tábor pro děti z rodin, které bydlí na azylovém domě, připravili zaměstnanci Litoměřické NADĚJE. Zúčastnilo se ho celkem patnáct dětí ve věku od šesti do čtrnácti let. Děti se v průběhu jednoho týdne podívaly do Prahy na Petřínskou rozhlednu a do zrcadlového bludiště, zkusily si lezení na umělé lezecké stěně v Ústí nad Labem, zahrály si kolektivní hry na hřišti v Terezíně, a dozvěděly se i něco nového ze středověké a novověké historie českého státu. Během celého tábora sbírala dvě družstva dětí tzv. indicie ke dvěma významným královským panovníkům. Na základě získaných vědomostí na závěr určovaly, o koho jde.

Díky krásnému počasí se mohl celý táborový program, mimo dvou celodenních výletů, odehrávat venku v přírodě příjemné Terezínské kotliny. „Pestrý program, který děti zažily, jsme mohli připravit jedině díky dotacím z prostředků Fondu Henllich a díky finančním prostředkům od města Litoměřice. Z běžných provozních prostředků azylového domu by tábor nemohl být hrazen,“ uvedla Mgr. Hedvika Vavřincová, pedagogická pracovnice azylového domu. „Rodiny na azylovém domě jsou obvykle ve velmi tíživé finanční situaci, týdenní tábor byl tak pro většinu zúčastněných dětí jediným pestřejším zážitkem během dvouměsíčních prázdnin.“

 

Připravila: Petra Smetanová


Méně...
 
V pátek 5. června proběhne Charitativní módní přehlídka v Litoměřicích

V pátek 5. června proběhne Charitativní módní přehlídka v Litoměřicích

04.06.15 | Litoměřice

NADĚJE připravuje se společností

Charme módní přehlídku spojenou s dražbou

předváděných modelů na podporu zdravotní péče o lidi bez domova.


Více...
 
V pátek 5. června proběhne Charitativní módní přehlídka v Litoměřicích

NADĚJE připravuje se společností

Charme módní přehlídku spojenou s dražbou

předváděných modelů. Na molu je budou

prezentovat terénní pracovníci NADĚJE a lidé

bez domova, kteří se rovněž podílejí na přípravách

akce.

Večerní program zahájí imitátor Petr Jablonský,

zahrají kapela Rosti Pechouška a písničkář

Pavel Dobeš, litoměřický hasičský sbor předvede

záchranu tonoucího a postup při vyprošťování

zraněného z havarovaného vozidla. Večerem

bude provázet moderátorka Šárka Marková.

Hlavním cílem akce je získání finančního

obnosu na zajištění terénní zdravotní pomoci

lidem žijícím na ulici. „Lidé bez domova se často

bojí navštívit lékaře, nedocházejí na pravidelné

lékařské prohlídky a zdravotní problémy řeší až

na poslední chvíli nebo vůbec. Při práci v terénu

se snažíme tento problém řešit a podpořit naše

klienty v léčbě. Připravujeme projekt, v jehož

rámci by zdravotník vybavený základním

zdravotním materiálem vyrážel s námi do terénu,“

řekla Renáta Hercíková, terénní sociální

pracovnice NADĚJE a zároveň hlavní organizátorka přehlídky.

Zakoupením některého z předváděných

modelů, které do dražby věnoval boutique

Charme, tak můžete přispět na projekt zdravotní

pomoci lidem bez domova. Akce se koná v pátek

5. 6. od 17 hodin v parčíku u Lodního náměstí

v Litoměřicích.

 


Méně...
 
V Litoměřicích a dalších městech v Ústeckém kraji proběhlo první sčítání lidí bez domova

V Litoměřicích a dalších městech v Ústeckém kraji proběhlo první sčítání lidí bez domova

27.02.15 | Litoměřice

Ústecký kraj, 26. února 2015 – NADĚJE spolu s dalšími subjekty připravila  sčítání lidí bez domova v Klášterci nad Ohří, Kadani, Lovosicích, Litoměřicích a Roudnici nad Labem. Cílem projektu je upřesnit počty lidí, kteří žijí na ulici nebo v různých sociálních službách. Projekt má také ukázat na problematiku bezdomovců a tento rozšiřující se fenomén a zároveň se sčítáním udělat základní průzkum této skupiny lidí. Sčítání proběhlo v menších městech, kde NADĚJE poskytuje řadu služeb pro lidi bez domova. Sečteni byli lidé na ulici a také lidé využívající azylové domy, noclehárny a ubytovny, kde hrozí ztráta bydlení téměř okamžitě.


Více...
 
V Litoměřicích a dalších městech v Ústeckém kraji proběhlo první sčítání lidí bez domova

Ústecký kraj, 26. února 2015 – NADĚJE spolu s dalšími subjekty připravila sčítání lidí bez domova v Klášterci nad Ohří, Kadani, Lovosicích, Litoměřicích a Roudnici nad Labem. Cílem projektu je upřesnit počty lidí, kteří žijí na ulici nebo v různých sociálních službách. Projekt má také ukázat na problematiku bezdomovců a tento rozšiřující se fenomén a zároveň se sčítáním udělat základní průzkum této skupiny lidí. Sčítání proběhlo v menších městech, kde NADĚJE poskytuje řadu služeb pro lidi bez domova, a sečteni byli lidé na ulici a také lidé využívající azylové domy, noclehárny a ubytovny, kde hrozí ztráta bydlení téměř okamžitě.

 

Celkem bylo v zapojených městech lokalizováno 177 lidí žijících na ulici a dalších 368 lidí na ubytovnách nebo v sociálních službách.

 

V Kadani to pak bylo 46 osob, v Klášterci na Ohří 32 osob na ulici a 36 v sociálních službách, v Roudnici nad Labem 27 osob na ulici a dalších 70 v ubytovnách a sociálních službách, v Lovosicích  21 osob na ulici a dalších 105 v ubytovně a azylovém domě, v Litoměřicích 51 lidí na ulici a v azylovém domě a dalších 157 na ubytovnách a sociálních službách pro rodiny.

 

Během jednoho sčítání není možné lokalizovat všechny osoby. Proto připravujeme další sčítání na léto, aby se výsledek ověřil a prokázal i případný vliv ročního období. Dalším aspektem je také přesouvání lidí bez domova do větších měst, kde je lepší příležitost k obživě i bydlení. V Praze zachytila NADĚJE jen za leden tohoto roku celkem 77 osob pocházejících z Ústeckého kraje.

 

Sčítání nám ukázalo, že problematika bezdomovectví se netýká pouze velkých měst, ale že jde o plošný problém. Často se setkáváme s podceňováním problematiky ze strany odpovědných osob. Toto sčítání snad napomůže větší pozornosti pro lidi, kteří se sami neumí odrazit od dna. Odborníci na tuto problematiku a MPSV uvádí, že chudobou je dotčeno 10 % populace. Statistiky sociálních služeb ukazují, že v posledních letech je patrný výrazný nárůst bezdomovců,“ doplnil Aleš Slavíček, oblastní ředitel.

 

NADĚJE v dohledné době uveřejní na svých webových stránkách www.nadeje.cz zprávy o prvním sčítání lidí bez domova i s vyhodnocením průzkumu. V průběhu měsíce dubna připraví kulatý stůl pro neziskové organizace a zástupce veřejné správy s cílem uspořádat sčítání i v dalších městech v kraji.

 

 

Problematiku sociálního začleňování řeší NADĚJE po celém území ČR od roku 1990.


Méně...
 
Návštěva výstavy králíků a holubů

Návštěva výstavy králíků a holubů

18.02.15 | Litoměřice

Klienti z NZDM se zúčastnili výstavy, která se konala v tělocvičně TJ Sokol v Litoměřicích.


Více...
 
Návštěva výstavy králíků a holubů

 

ZO ČSCH Žitenice pořádala ve dnech 13. - 14. února zimní výstavu králíků a holubů rozšířenou o 2. soutěžní výstavu chovných králíků. Současně probíhala propagační naučná výstava "Se zvířaty do školy aneb tělocvična plná dětí a zvířat“. Děti mohly vidět kožešinová zvířata, kočky, zpěvné kanáry, akvarijní ryby, plazy, dravce, koně, ovce, kozy. Klienti si také nechali namalovat na obličej obrázek dle svého výběru a ti nejodvážnější si omotali hada kolem ruky.

 


Méně...