Litoměřice

 
 

Aktuality

Národní potravinová sbírka 22.11.2014

Národní potravinová sbírka 22.11.2014

20.11.14 | Litoměřice

22. listopadu 2014 se NADĚJE zapojí do druhého ročníku Národní potravinové sbírky.


Více...
 
Národní potravinová sbírka 22.11.2014

 

Zapojte se do Národní potravinové sbírky

22. listopadu 2014 se NADĚJE zapojí do druhého ročníku Národní potravinové sbírky. Sbírka spolu s projektem Potraviny pomáhají upozorňuje na nedostatek potravin mezi některými skupinami obyvatel - jako jsou senioři, matky s dětmi nebo rodiny v tísni - a umožňuje projevit solidaritu a pomoc konkrétním a adresným způsobem. Národní potravinovou sbírku v rámci projektu Potraviny pomáhají organizuje odborná platforma Byznys pro společnost společně s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy.

 

V loňském roce se v rámci Národní potravinové sbírky vybralo více než 66 tun potravin, které byly následně rozvezeny matkám s dětmi v azylových domech, lidem bez domova, dětem do dětských domovů a dalším potřebným jako např. lidem s fyzickým či mentálním postižením. Část potravin putovala i do nízkoprahových zařízení.

Nyní už jsou všechny potraviny z loňské sbírky rozdány. Organizátoři této akce ale věří, že i letos bude sbírka úspěšná a potravinové banky se opět naplní.

K hladkému průběhu celé Národní potravinové sbírky jsou zapotřebí přes 2 000 dobrovolníků. Více informací na www.potravinypomahaji.cz .


Méně...
 
V klubu Oáza byl zahájen cyklus preventivních přednášek

V klubu Oáza byl zahájen cyklus preventivních přednášek

15.10.14 | Litoměřice

Dne 7. 10. 2014 proběhla v klubu Oáza přednáška na téma: Chůze v silničním provozu, bezpečný pohyb. Přednášky se zúčastnilo celkem osm klientů.


Více...
 
V klubu Oáza byl zahájen cyklus preventivních přednášek

Během přednášky jsme se pokusili vysvětlit dětem hravou formou pravidla silničního provozu a upozornit je na rizika, která mohou nastat neuváženým chováním.

 

Klienti byli seznámeni s pravidly silničního provozu, dopravními značkami, kdo je chodec a jak se má chodec správně pohybovat po komunikaci. Během přednášky proběhla diskuze na dané téma. Na konci přednášky klienti dostali test k danému tématu. Test byl připraven formou uzavřených a polootevřených otázek. Během doby, kdy klienti vypracovávali test, bylo probrané téma znovu opakováno pracovnicemi NZDM. Na konci přednášky byl test vyhodnocen a „vyhlášen“ ten nejlepší.

Připravila: Bc. Veronika Schejbalová

 


Méně...
 
Fotbalové odpoledne pro děti a jejich rodiče

Fotbalové odpoledne pro děti a jejich rodiče

15.10.14 | Litoměřice

V rámci projektu „Litoměřice - Zdravé město“ v říjnové kampani „Dny zdraví 2014“ pracovníci SAS uspořádali akci „Fotbalové odpoledne pro děti a jejich rodiče“.


Více...
 
Fotbalové odpoledne pro děti a jejich rodiče

Akce probíhala na školním hřišti ZŠ Boženy Němcové. Děkujeme řediteli školy za spolupráci a bezplatné využití školního hřiště.


I přes nepříznivé klimatické podmínky se akce zúčastnilo úctyhodných 16 osob z toho 10 dětí. Charakterem této akce bylo utužit vnitřní rodinné vazby a též posílit spolupráci a komunikaci mezi dětmi, dále také snaha rozvinout vztah ke sportu a smysluplnému pohybu. Akci vedl sociální pracovník SAS Bc. Jan Veselý, dlouholetý aktivní hráč TJ Chlumec. Utkání se hrálo na 2x20 minut, tým čítal osm hráčů. V prvé řadě šlo o zábavu a společně strávený čas. Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným, že přišli a určitě bychom v budoucnu plánovali akci zopakovat.

 

 Připravila: Bc. Veronika Schejbalová

 


Méně...
 
Začátek školních dnů v klubu ARCHA v ADR NADĚJE LITOMĚŘICE

Začátek školních dnů v klubu ARCHA v ADR NADĚJE LITOMĚŘICE

26.09.14 | Litoměřice

A je to tady zase! Začala škola… Někteří se těšili, někteří již méně. A proto jsme toto období dětem chtěli trošku zpříjemnit.


Více...
 
Začátek školních dnů v klubu ARCHA v ADR NADĚJE LITOMĚŘICE

 

V pátek 29. 8. jsme společně navštívili akci Města čtou, kam jsme vyrazili se 6 dětmi. Děti si akci pořádanou Knihovnou K. H. Máchy užily. Moc se jim líbily relaxační sedací vaky, ve kterých jsme si společně přečetli ukázky z několika pohádek a zúčastnili jsme se literární soutěže. Díky příjemnému prostředí parku Václava Havla jsme zažili opravdu příjemné a relaxační odpoledne. Největší radost měly děti z výhry v literární soutěži v podobě knížek, pexes a časopisů.

 

Rozloučení s prázdninami jsme uskutečnili v okolí Ohře v pátek 5. 9. Děti si zahrály hry, pobavily se a opekly buřty na ohni. Naučily se rozdělávat oheň, připravit dřevo a opracovat klacky na opékání buřtů. Příjemné odpoledne bylo podpořeno krásným počasím a radostným povykem nejen dětí.

 

V rámci motivace naší dětské skupiny k vytrvalosti ve snažení nejen ve sportech, ale i v běžném životě se 14 dětí 11. 9. mohlo inspirovat vícemistryní Evropy v karate Adélou, která pro nás připravila workshop karate v klubovně ARCHA. Adéla nám předvedla několik kata (sestav), seznámila nás se základní terminologií a hlavně nám vysvětlila, že karate není určeno k útoku, ale k sebeobraně. Děti si vyzkoušely několik kumite (bojových prvků proti druhému), prohlídly si medaile a poháry a „potrápily“ Adélu zvídavými dotazy.

 

Pro děti je prožitek velmi důležitý a zkušenosti a zážitky, které získávají při těchto nevšedních aktivitách, jsou velmi dobrou cestou k jejich následné integraci do společnosti. Proto v tomto snažení v klubu Archa chceme pokračovat. Další připravované akce jsou například návštěva farmy, výstup na věž aj.

 


Méně...
 
Litoměřický nízkoprahový klub pro děti a mládež se již podruhé otevře na celý týden veřejnosti

Litoměřický nízkoprahový klub pro děti a mládež se již podruhé otevře na celý týden veřejnosti

24.09.14 | Litoměřice

Nízkoprahový klub pro děti a mládež, který sídlí v ulici Osvobození, se již druhým rokem zúčastní Týdne nízkoprahových klubů, který probíhá v týdnu od 22. 9. do 26. 9. 2014.


Více...
 
Litoměřický nízkoprahový klub pro děti a mládež se již podruhé otevře na celý týden veřejnosti

Nízkoprahový klub nabídne i letos veřejnosti zajímavý a pestrý program. Zve návštěvníky na prohlídku prostor, zájemci z řad veřejnosti, mají možnost získat informace o tom, jak klub funguje během celého roku, a zejména co svým klientům nabízí a s čím jim pomáhá. Každý kdo přijde, si pak může některé činnosti vyzkoušet, případně si odnést výrobky, které si vyrobí na připravovaných společných workshopech.

 

„Cílem akce je informovat veřejnost o poskytované sociální službě a seznámit jí s naší činností. Na celý týden jsou připravené aktivity jak pro klienty, tak pro širokou veřejnost. V pondělí budeme vyrábět všem dobře známé náramky z gumiček, také si zahrajeme společenskou hru Český film a Česká hudba. V dalších dnech si vyrobíme vonné polštářky a přívěsky na mobil. Každý si určitě najde to, co ho baví, nebo co má rád. Společně se sejdeme, popovídáme si, k poslechu si můžeme pustit hudbu. Těšíme se na všechny a věříme, že se tento ročník povede a každý si z něj odnese nejen suvenýr, který si sám vyrobí, ale i spoustu nových zážitků a možná také kamarádů.“ zve všechny návštěvníky vedoucí nízkoprahového zařízení Veronika Schejbalová.  Případní zájemci mohou klub navštívit vždy mezi 17:00 a 19:00 hodinou.

 

Týden nízkoprahových klubů již poosmé pořádá Česká asociace streetwork společně s 65 nízkoprahovými kluby pro děti a mládež z celé České republiky.

 

Připravila: Bc. Veronika Schejbalová

 


Méně...
 
Ženy bez domova si prohlédly Litoměřice z ptačí perspektivy

Ženy bez domova si prohlédly Litoměřice z ptačí perspektivy

17.09.14 | Litoměřice

Ženy bez domova, které žijí v azylovém domě NADĚJE v Litoměřicích, se potěšily krásami z nejvyššího vyhlídkového bodu v Litoměřicích. Prohlídku zprostředkovala společnost In Principio s.r.o.

 

 


Více...
 
Ženy bez domova si prohlédly Litoměřice z ptačí perspektivy

Dne 10. září 2014 navštívily klientky azylového domu NADĚJE v Litoměřicích věž u katedrály sv. Štěpána na Dómském náměstí.  Volný vstup jim byl zprostředkován od společnosti In Principio s.r.o., která tím umožnila ženám, krásný výhled na město i na jeho nejbližší okolí. Čtyři ženy za doprovodu pracovnice vystoupaly 200 schodů do věže sv. Štěpána, která je nejvyšším vyhlídkovým bodem. Zhlédly barokní zvonici a okolí města z výšky.

 

„Moc se mi prohlídka líbila. Díky dalekohledu jsem mohla vidět i vzdálené okolí a doufám, že se podívám i na jiná, tak krásná místa, jako jsou Litoměřice. Ještě teď mne bolí nohy z tolika schodů," (usmívá se) podělila se o své zážitky klientka azylového domu.

 

„Tato drobná akce podněcuje klientky v tom, aby zvýšily zájem o své okolí, o historii a současnost místa, ve kterém žijí. Mnoho z nich prožívá a bojuje s mnohými vnitřními handicapy a tyto aktivity jim pomáhají ve spojení s běžným životem,“ dodává sociální pracovnice azylového domu pro ženy, Tereza Lachmanová.

 

připravila: Tereza Lachmanová


Méně...