Litoměřice

 
 

Aktuality

NADĚJE má nové logo

NADĚJE má nové logo

23.09.15 | Litoměřice
Měníme logo a vizuální styl. Vytvořilo ho pro nás grafické studio Laboratoř (www.laboratory.cz) v čele s docentem Petrem Babákem
Více...
 
NADĚJE má nové logo

Měníme logo a vizuální styl. Vytvořilo ho pro nás grafické studio Laboratoř (www.laboratory.cz) v čele s docentem Petrem Babákem (https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Babák), vedoucím ateliéru Grafického designu a nových médií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Cílem bylo zdůraznit název NADĚJE, vše zjednodušit a zmodernizovat. Neměníme poslání, křesťanské základy ani způsob práce. Na tom trváme.

 

Návrh studia Laboratoř přináší myšlenku, variabilitu i čisté grafické provedení. Důraz je na slově NADĚJE. Hvězda v tomto netradičním provedení je tím, co ze slova dělá logo.

 

Hvězda je zrození.

Hvězda je odkaz, nápověda, objasnění.

 

Hvězda je NADĚJE, neboť naděje se nachází mezi otázkou a odpovědí.


Méně...
 
Kultivace litoměřického skateparku

Kultivace litoměřického skateparku

26.08.15 | Litoměřice

V pátek 21. srpna proběhla pro mladé lidi, za finanční podpory Zdravého města, akce ve skateparku. Na programu byla různá taneční vystoupení dětí z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a z azylového domu.


Více...
 
Kultivace litoměřického skateparku

 

Vystoupili nejen klienti služeb NADĚJE, ale také profesionálové, kteří se věnují breakdancu. Pracovníci  NZDM také provedli úklid odpadků, které byly nahromaděné především pod rampami určenými pro jízdu na skatebordu. Dále natřeli plochu určenou ke sprejování, aby se na ni dalo posléze tvořit. Profesionální sprejeři vytvořili na zdi několik originálních grafitů a tím zkulturnili místní skatepark.


Méně...
 
Prázdninové aktivity klubu Oáza

Prázdninové aktivity klubu Oáza

26.08.15 | Litoměřice

Pracovníci NZDM a SAS připravili na začátku prázdnin pro děti zábavné aktivity.


Více...
 
Prázdninové aktivity klubu Oáza

 

Jeden den se realizoval výlet vlakem do Opárenského údolí a další vybranou aktivitou byla lanová dráha na Mostné hoře. Děti zde měly možnost vyzkoušet si, jak se cítí pravý horolezec při svém výstupu. Všichni se dobře bavili.


Méně...
 
Tábor pro děti z azylového domu v Litoměřicích

Tábor pro děti z azylového domu v Litoměřicích

03.08.15 | Litoměřice

Tradiční příměstský tábor pro děti z rodin, které bydlí na azylovém domě, připravili zaměstnanci Litoměřické NADĚJE. Zúčastnilo


Více...
 
Tábor pro děti z azylového domu v Litoměřicích

Tradiční příměstský tábor pro děti z rodin, které bydlí na azylovém domě, připravili zaměstnanci Litoměřické NADĚJE. Zúčastnilo se ho celkem patnáct dětí ve věku od šesti do čtrnácti let. Děti se v průběhu jednoho týdne podívaly do Prahy na Petřínskou rozhlednu a do zrcadlového bludiště, zkusily si lezení na umělé lezecké stěně v Ústí nad Labem, zahrály si kolektivní hry na hřišti v Terezíně, a dozvěděly se i něco nového ze středověké a novověké historie českého státu. Během celého tábora sbírala dvě družstva dětí tzv. indicie ke dvěma významným královským panovníkům. Na základě získaných vědomostí na závěr určovaly, o koho jde.

Díky krásnému počasí se mohl celý táborový program, mimo dvou celodenních výletů, odehrávat venku v přírodě příjemné Terezínské kotliny. „Pestrý program, který děti zažily, jsme mohli připravit jedině díky dotacím z prostředků Fondu Henllich a díky finančním prostředkům od města Litoměřice. Z běžných provozních prostředků azylového domu by tábor nemohl být hrazen,“ uvedla Mgr. Hedvika Vavřincová, pedagogická pracovnice azylového domu. „Rodiny na azylovém domě jsou obvykle ve velmi tíživé finanční situaci, týdenní tábor byl tak pro většinu zúčastněných dětí jediným pestřejším zážitkem během dvouměsíčních prázdnin.“

 

Připravila: Petra Smetanová


Méně...
 
V pátek 5. června proběhne Charitativní módní přehlídka v Litoměřicích

V pátek 5. června proběhne Charitativní módní přehlídka v Litoměřicích

04.06.15 | Litoměřice

NADĚJE připravuje se společností

Charme módní přehlídku spojenou s dražbou

předváděných modelů na podporu zdravotní péče o lidi bez domova.


Více...
 
V pátek 5. června proběhne Charitativní módní přehlídka v Litoměřicích

NADĚJE připravuje se společností

Charme módní přehlídku spojenou s dražbou

předváděných modelů. Na molu je budou

prezentovat terénní pracovníci NADĚJE a lidé

bez domova, kteří se rovněž podílejí na přípravách

akce.

Večerní program zahájí imitátor Petr Jablonský,

zahrají kapela Rosti Pechouška a písničkář

Pavel Dobeš, litoměřický hasičský sbor předvede

záchranu tonoucího a postup při vyprošťování

zraněného z havarovaného vozidla. Večerem

bude provázet moderátorka Šárka Marková.

Hlavním cílem akce je získání finančního

obnosu na zajištění terénní zdravotní pomoci

lidem žijícím na ulici. „Lidé bez domova se často

bojí navštívit lékaře, nedocházejí na pravidelné

lékařské prohlídky a zdravotní problémy řeší až

na poslední chvíli nebo vůbec. Při práci v terénu

se snažíme tento problém řešit a podpořit naše

klienty v léčbě. Připravujeme projekt, v jehož

rámci by zdravotník vybavený základním

zdravotním materiálem vyrážel s námi do terénu,“

řekla Renáta Hercíková, terénní sociální

pracovnice NADĚJE a zároveň hlavní organizátorka přehlídky.

Zakoupením některého z předváděných

modelů, které do dražby věnoval boutique

Charme, tak můžete přispět na projekt zdravotní

pomoci lidem bez domova. Akce se koná v pátek

5. 6. od 17 hodin v parčíku u Lodního náměstí

v Litoměřicích.

 


Méně...