Klášterec nad Ohří

 
 

Aktuality

Aktuálně z Dluhové poradny: Náhradní výživné

Aktuálně z Dluhové poradny: Náhradní výživné

18.10.21 | Klášterec nad Ohří

Naše Odborné sociální poradenství NADĚJE v Klášterci nad Ohří se především zaměřuje na pomoc s řešením dluhů klientů. Bezplatně pomáháme nejen těm, kteří mají dluhy a chtějí svou situaci řešit, ale také těm, kterým někdo dluží, a to často i vysoké finanční částky. Cílem naší práce je domoci se práv našich klientů a stabilizovat jejich nepříznivou situaci.


Více...
 
Aktuálně z Dluhové poradny: Náhradní výživné

Naše Odborné sociální poradenství NADĚJE v Klášterci nad Ohří se především zaměřuje na pomoc s řešením dluhů klientů. Bezplatně pomáháme nejen těm, kteří mají dluhy a chtějí svou situaci řešit, ale také těm, kterým někdo dluží, a to často i vysoké finanční částky. Cílem naší práce je domoci se práv našich klientů a stabilizovat jejich nepříznivou situaci.

 

Nyní naši poradnu kontaktuje hodně zájemců, již se dotazují na podrobnosti k náhradnímu výživnému. Bohužel ale mají často zkreslené informace a představy, jak jim můžeme pomoci. Často netuší, že nestačí písemná dohoda o výživném mezi rodiči a že musí být zahájeno vymáhání dluhu na výživném. Proto bychom rádi představili základní informace o náhradním výživném:

 

Co to je:

 • Sociální dávka, vyplácená od 1. července 2021

 

Kdo vyplácí:

 • Úřad práce prostřednictvím svých poboček

 

Komu je určena:

 • Nezaopatřenému dítěti, které má trvalý pobyt a bydliště v České republice, pokud druhý rodič neplní svou soudem stanovenou vyživovací povinnost

 

Jak žádat:

 • Zákonný zástupce dítěte vyplní formulář na pobočce úřadu práce v místě bydliště dítěte a doloží požadované přílohy

 

Výše náhradního výživného:

 • Rozdíl mezi částkou určeného měsíčního výživného a výživným, které povinná osoba (tedy rodič-dlužník) skutečně v daném měsíci uhradila. Maximální výše náhradního výživného je 3000 korun (příklad: pokud rodič místo 1000 korun platí jen 500 korun, z úřadu práce bude zákonnému zástupci dítěte vyplácená částka 500 korun po dobu 4 měsíců)

 

Doba, po kterou lze dávku čerpat:

 • Maximálně po dobu 24 měsíčních výplat

 

Jak často je dávka vyplácena:

 • 1x měsíčně, a to zpětně za kalendářní měsíc

 

Co se dokládá a vyplňuje:

 • Žádost o náhradní výživné a Prohlášení o přijatém výživném a případném postoupení pohledávky (dostanete na úřadu práce)
 • Rodný list dítěte (nad 15 let věku dítěte potvrzení o studiu)
 • Rozhodnutí soudu (soudem schválená dohoda), která upravuje výši výživného
 • Doklad potvrzující kolik bylo (pokud bylo hrazeno) na výživném zaplaceno (výpisy z účtu, složenky, písemné potvrzení o převzetí apod.)
 • Doklad o tom, že rodič zahájil vymáhání neplaceného výživného – návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce

 

Jak často nutno dokládat:

 • Dokládá se vždy po 4 měsících tak, aby mohla být vypočtena nová výše dávky, podle toho kolik povinný rodič v předchozím období zaplatil

 

Jak zahájit vymáhání neplaceného výživného:

 • Rodič podá soudu návrh na zahájení výkonu soudního rozhodnutí nebo návrh na zahájení exekuce

 

Nejbližší exekutorský úřad:

 • Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Peroutka, Revoluční 48, Chomutov, e-mail: info@exekucecv.cz, telefon: 474 335 579, 775 081 383

 

Více informací:

 

Vzory žádostí, prohlášení a exekučního návrhu najdete na výše uvedených odkazech.

 

Pochopitelně se můžete obrátit také na naši poradnu, jsme připraveni Vám zdarma pomoci:

Bc. Jana Ullmannová, sociální pracovnice poradny
Chomutovská 206, 431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: +420 770 120 091
E-mail: jana.ullmannova@nadeje.cz


Méně...
 
Když nás hodní mlsná

Když nás hodní mlsná

01.10.21 | Klášterec nad Ohří

Stejně jako každého z nás i klienty Chráněného bydlení NADĚJE z Klášterce nad Ohří občas „honí mlsná“. Proto se ve svém volném čase společně se sociální pracovnicí a asistentkami Chráněného bydlení učí nejen vařit, ale také péct různé laskominy. První upečenou dobrotou ke kávě nebo čaji byly chutné muffiny. 


Více...
 
Když nás hodní mlsná

Stejně jako každého z nás i klienty Chráněného bydlení NADĚJE z Klášterce nad Ohří občas „honí mlsná“. Proto se ve svém volném čase společně se sociální pracovnicí a asistentkami Chráněného bydlení učí nejen vařit, ale také péct různé laskominy. První upečenou dobrotou ke kávě nebo čaji byly chutné muffiny. 

 


Méně...
 
Potravinová a materiální pomoc II

Potravinová a materiální pomoc II

16.09.21 | Klášterec nad Ohří

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2021 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.


Více...
 
Potravinová a materiální pomoc II

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2021 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.

 

Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.

 

Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. Aktuálně jsou poskytovány dodávky potravin s dlouhodobou trvanlivostí, sortiment hygienických potřeb, textilních výrobků, základních domácích potřeb, spacáků, karimatek, stanů a školních pomůcek. Nově v pandemii byly z projektu financovány a poskytnuty roušky.

 

V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

 

Sociální pracovníci NADĚJE předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, a to ve městech Litoměřice, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Praha, Jablonec nad Nisou, Liberec a Mladá Boleslav.

 

Plakát projektu: Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

 

 


Méně...
 
Nízkoprah otevřel své dveře dokořán

Nízkoprah otevřel své dveře dokořán

06.09.21 | Klášterec nad Ohří

Letní prázdniny jsme v kláštereckém Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež NADĚJE zakončili dnem otevřených dveří. Knaší radosti přivedl vysoký počet klientů.


Více...
 
Nízkoprah otevřel své dveře dokořán

Letní prázdniny jsme v kláštereckém Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež NADĚJE zakončili dnem otevřených dveří. K naší radosti přivedl vysoký počet klientů.

 

Děti a jejich rodiče mohli na vlastní oči přesvědčit, že klub je bezpečným místem, kde mohou děti smysluplně trávit volný čas a kde najdou pomoc s přípravou do školy a řešením komplikovaných vztahů.

 

Navštívili nás i zástupci města Klášterec nad Ohří. Po roce a půl od přestěhování se do nových prostor na adrese Chomutovská 207 do klubu opět zavítali starosta Štefan Drozd, místostarosta David Kodytek a vedoucí odboru sociálních věcí, školství a sportu Zdena Janichová.

 

Děkujeme všem účastníkům akce za pěkné odpoledne.

Odkaz na fotogalerii ze dne otevřených dveří.


Méně...
 
Naděje na radostnější dětství

Naděje na radostnější dětství

19.08.21 | Klášterec nad Ohří

Chceme, aby děti z našich azylových domů mohly zažít, co běžně nezažívají, chceme, aby mohly změnit prostředí, rozvíjet své dovednosti, poznávat nové zážitky a vůbec smysluplně trávit volný čas.


Více...
 
Naděje na radostnější dětství

Chceme, aby děti z našich azylových domů mohly zažít, co běžně nezažívají, chceme, aby mohly změnit prostředí, rozvíjet své dovednosti, poznávat nové zážitky a vůbec smysluplně trávit volný čas.

 

Jsme proto nesmírně vděčni grantovému programu Vy rozhodujete, my pomáháme od Nadačního fondu Tesco, díky jehož příspěvku v hodnotě 20 tisíc korun jsme mohli realizovat projekt „Naděje na radostnější dětství“ pro děti z Azylového domu NADĚJE v Klášterci nad Ohří.

 

Zorganizovali jsme výlety do ZOO, jump areny, pohádkového zámku či návštěvu kina, na kterých si navíc děti mohly vybrat občerstvení dle vlastního uvážení, a tak nebyly limitovány finanční situací rodiny. V neposlední řadě jsme pomocí nakoupených didaktických a společenských her rozvíjeli psychomotorické a společenské dovednosti dětí.

 

Děkujeme za zážitky, NF Tesco!

 

Odkaz na fotogalerii projektu.


Méně...
 
Vyhněte se oddlužovacím šmejdům

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům

17.08.21 | Klášterec nad Ohří

Ministerstvo spravedlnosti České republiky vytvořilo informativní video, jehož cílem je přiblížit veřejnosti proces vstupu do oddlužení a zároveň varovat případné zájemce před praktikami takzvaných „oddlužovacích šmejdů“.


Více...
 
Vyhněte se oddlužovacím šmejdům

Ministerstvo spravedlnosti České republiky vytvořilo informativní video, jehož cílem je přiblížit veřejnosti proces vstupu do oddlužení a zároveň varovat případné zájemce před praktikami takzvaných „oddlužovacích šmejdů“.

 

K informační kampani Ministerstva spravedlnosti se velmi rádi připojujeme sdílením videa – ke zhlédnutí je níže.

 

Na zájemce o oddlužení stále číhá past v podobě nepoctivých firem, které se snaží vydělat na tíživé situaci dlužníků. Za sepsání a podání návrhu na oddlužení k soudu si takzvaní „oddlužovací šmejdi“ žádají poplatek až ve výši 15000 korun, přestože advokáti, notáři, insolvenční správci a exekutoři si mohou účtovat maximálně státem regulované 4000 korun za jednotlivce a 6000 korun za manžele.

 

Službu podání návrhu na oddlužení ale mohou také poskytovat zcela ZDARMA akreditované neziskové organizace, mezi něž se řadíme. Jejich kompletní seznam najdete na webu www.sako.justice.cz.

 

Chcete-li pomoc s oddlužením, neváhejte kontaktovat kteroukoli naši odbornou sociální poradnu NADĚJE, rádi Vám pomůžeme.


Méně...