Vsetín

 
 

POSKYTUJEME SLUŽBY PRO LIDI S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Vsetínská pobočka poskytuje služby od roku 2002 přečtěte si více o její historii a současnosti.

Sledujte nás také na Facebooku.

Jaký byl rok 2018 ve vsetínské NADĚJI?

Jaký byl rok 2018 ve vsetínské NADĚJI?

09.01.19

Každý další rok, ve kterém poskytujeme služby lidem se zdravotním hendikepem, je pro nás přínosem. Ať už jsou to nabyté zkušenosti,


Více...
 
Jaký byl rok 2018 ve vsetínské NADĚJI?

Každý další rok, ve kterém poskytujeme služby lidem se zdravotním hendikepem, je pro nás přínosem. Ať už jsou to nabyté zkušenosti, nová poznání, ale i potvrzení, že to, co děláme, má smysl.


V průběhu roku 2018 jsme usilovali o všestranný rozvoj lidí s mentálním a kombinovaným postižením, o jejich plnohodnotný život a maximální podporu při jejich integraci do společnosti. Pomáhali jsme 49 lidem v rámci ambulantních služeb denního stacionáře na Sychrově a sociálně terapeutické dílny v Rokytnici a dvou terénních služeb, osobní asistence a podpory samostatného bydlení. Během uplynulého roku se nám podařilo nalézt a udržet uplatnění na pracovním trhu pro 8 lidí s postižením. Přitom rozsah celkově poskytované podpory v tomto roce dosáhl téměř 14,5 tis. hodin.

 

S pomocí Nadace J&T se počátkem roku podařilo zajistit pravidelnou muzikoterapii a canisterapii pro klienty denního stacionáře zdarma a dovybavit relaxační místnost vodním sloupcem a světelnou technikou.


Zapojili jsme se do vsetínských oslav Dne Země, kde klienti terapeutické dílny představili veřejnosti některé své výrobky, které vznikají v naší dílně v rámci recyklace.


S kampaní Dobrovolník volného času jsme oslovili návštěvníky křesťanského multižánrového festivalu UNITED.


Podařilo se nám uspořádat již tradiční akci Týden s Nadějí, jejímž smyslem bylo neotřelým způsobem dosáhnout osvěty v problematice integrace lidí se zdravotním postižením. Nechali jsme veřejnost nahlédnout do našich služeb, představili filmy o lidech s hendikepem, uspořádali řadu workshopů, koncertů, divadelních představení a pokřtili nový krátký dokument o poskytovaných službách vsetínské NADĚJE.


S pomocí mobilní aplikace EPP - Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ jsme během 5 dnů získali 70 % prostředků na pořízení osobního automobilu Citroën Berlingo s bezbariérovou úpravou, které bude sloužit pro přepravu klientů NADĚJE upoutaných na invalidní vozík.


Díky podpoře vsetínských borců z Be and Beast, kteří se rozhodli věnovat výtěžek z historicky prvního extrémního závodu Jasenická klikovačka, jsme mohli zafinancovat další canisterapie pro klienty denního stacionáře na Sychrově.


Na zahradě terapeutické dílny v Rokytnici jsme úspěšně dokončili druhou etapu projektu relaxační zóny a komunitního prostoru pro setkávání lidí napříč generacemi, lidí s hendikepem i bez něj. Cílem tohoto projektu je odstranění možných psychických bariér, které vnímáme jako důležitý krok k integraci lidí s hendikepem. Prvními pravidelnými návštěvníky terapeutické dílny, kteří se zapojují do společných aktivit s klienty NADĚJE, se staly děti z rokytnické mateřské školy.


Listopadové číslo Pravého domácího časopisu, který „píše o všem, co je skutečné“, představilo službu a činnosti terapeutické dílny NADĚJE v Rokytnici.


Velmi rádi jsme se zapojili do celostátní kampaně #hlasujemepro, která podpořila navrhované zvýšení příspěvků na péči pro lidi s postižením ve III. a IV. stupni závislosti.


S blížícím se adventem jsme se setkali s klienty denního stacionáře, jejich rodinami a přáteli, abychom se společně ohlédli za proběhlými aktivitami a naplánovali další.


Pro klienty, jejich rodinné příslušníky a pracovníky NADĚJE jsme uspořádali tradiční slavnostní Galavečer, který měl být odměnou pro klienty za úsilí v nabytí nových dovedností a zdokonalování a zároveň oceněním zaměstnancům a dobrovolníkům NADĚJE za jejich náročnou a smysluplnou práci. Díky sponzorům se podařilo přichystat chutné občerstvení i bohatou tombolu, která potěšila všechny zúčastněné.


Výtěžek ze sbírkových pokladniček a benefiční dražba v Radegastovně U Lva podpořily všechny služby poskytované vsetínskou pobočkou NADĚJE.

 

Rok 2018 byl pestrý stejně, jako je škála lidí, kterým pomáháme a s nimiž pracujeme. Naším posláním je nejen znevýhodněným lidem pomáhat, ale také upozorňovat na fakt, že lidé s mentálním, kombinovaným a tělesným postižením jsou nedílnou součástí našeho života a nepotřebují náš soucit nebo lhostejnost, ale respekt a přijetí.


Nesmírně si vážíme podpory všech, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a prostředky na pomoc potřebným, protože si myslíme, že skutečná hodnota člověka a jeho činů není v tom, co říká, ale v tom, co skutečně dělá.

 

 

 



Méně...
 
 
 
Pozvánka na slavnostní otevření sociálně terapeutické dílny

Pozvánka na slavnostní otevření sociálně terapeutické dílny

13.09.16

Zveme všechny příznivce NADĚJE, pobočky Vsetín na slavnostní otevření nové terapeutické dílny pro lidi s mentálním postižením v Rokytnici.


Více...
 
Pozvánka na slavnostní otevření sociálně terapeutické dílny

 

 

Zveme všechny příznivce NADĚJE, pobočky Vsetín na slavnostní otevření nové terapeutické dílny pro lidi s mentálním postižením v Rokytnici. Přijďte v úterý 20. 9. 2016 od 10 do 14 hod. 

Připravili jsme výstavu fotografií, dozvíte se něco o permakultuře a taky slavnostně osadíme záhony. To vše za hudebního doprovodu a u dobré kávy z Café Naděje.

Budeme se těšit na viděnou s Vámi!

 


Méně...
 
Benefiční večer "Veselé vsetínské vozíčky"

Benefiční večer "Veselé vsetínské vozíčky"

22.11.15

V pátek 13. listopadu 2015 se uskutečnil v prostorách zámku Vsetín benefiční večer NADĚJE Vsetín „Veselé vsetínské vozíčky“.


Více...
 
Benefiční večer "Veselé vsetínské vozíčky"

 

 

V pátek 13. listopadu 2015 se uskutečnil v prostorách zámku Vsetín benefiční večer NADĚJE Vsetín „Veselé vsetínské vozíčky“. Již tradiční společné setkání uživatelů, rodin a všech přátel NADĚJE s příjemnou slavnostní atmosférou. 

 

Letošní ročník se nesl v duchu kouzel, tance a bubnování. Bohatý program celý večer doprovázela hudební skupina Remix.

 

Všichni přítomní si kromě cen z bohaté tomboly odnesli především dobrou náladu z příjemně stráveného večera.

 

Všem, kteří se na této krásné akci podíleli DĚKUJEME!

 

Fotografie z benefičního večera naleznete zde


Méně...
 
TO NAŠE VALAŠSKO

TO NAŠE VALAŠSKO

16.09.15

Ve středu 2. září 2015 zahájila vsetínská NADĚJE slavnostní vernisáží již 17. ročník prodejní výstavy výtvarných prací a rukodělných výrobků svých uživatelů


Více...
 
TO NAŠE VALAŠSKO

 

Ve středu 2. září 2015 zahájila vsetínská NADĚJE slavnostní vernisáží již 17. ročník prodejní výstavy výtvarných prací a rukodělných výrobků svých uživatelů. Letošní výstava je o to slavnostnější, kdy NADĚJE slaví 25 let od svého založení. Záštitu nad akcí převzalo město Vsetín a Dům kultury Vsetín.   

Pozvání na vernisáž přijala místostarostka města Vsetín paní Mgr. Simona Hlaváčová, která poděkovala vsetínské NADĚJI za její práci. Slavnostní odpoledne doprovázela svými lidovými písněmi skupina Veselá bída.

Téma letošní výstavy TO NAŠE VALAŠSKO připomíná tradici lidové tvořivosti a zručnosti zdejšího kraje. Na výstavě je k vidění mnoho výrobků, které tvořili uživatelé tradičními rukodělnými postupy a technikami. S předstihem si tak návštěvníci mohou vybrat vánoční dekorace rozmanitých tvarů a velikostí.  V nabídce jsou i výrobky zcela moderní, jako náušnice, náramky či náhrdelníky z fimo hmoty. Výstavu doplňují instruktážní panely konkrétních postupů, které mohou být inspirací pro vlastní tvorbu.   

 

Návštěvníci si mohou výstavu prohlédnout do 27. září 2015 v galerijních prostorách Stará radnice ve Vsetíně


Méně...
 
„Veselé vsetínské vozíčky“ roztančily sál na Sychrově

„Veselé vsetínské vozíčky“ roztančily sál na Sychrově

27.10.14

V pátek 24. října uspořádala vsetínská pobočka NADĚJE další ročník plesového večera „Veselé vsetínské vozíčky“. 


Více...
 
„Veselé vsetínské vozíčky“ roztančily sál na Sychrově

 

V pátek 24. října uspořádala vsetínská pobočka NADĚJE další ročník plesového večera „Veselé vsetínské vozíčky“. 

Toto již tradiční společné setkání uživatelů, rodin a všech přátel NADĚJE se uskutečnilo v městském kulturním zařízení na Sychrově a neslo se v příjemné slavnostní atmosféře. V úvodu všechny přítomné pozdravil vedoucí vsetínské pobočky NADĚJE Michal Vodák a zároveň poděkoval starostce města Vsetína Ivetě Táborské, která rovněž patřila k hostům večera, za významnou podporu města vsetínské pobočce NADĚJE.

Pro bezmála 150 hostů byl připraven bohatý program. Otrokovická pobočka si připravila taneční vystoupení „Ruská Máša“, které všechny naladilo k tanci stejně jako rockové šlágry v podání žáků a učitelů ZUŠ Vsetín. Pod vedením hudebníka Radka Štětkáře si hosté mohli vyzkoušet alternativní hudební nástroje a muzikoterapii. Nechybělo ani vystoupení vsetínské pobočky, a to velmi humorné podání písně Michala Tučného. Program zakončil ohňovým vystoupením Čenda Pokorný. O dobrou náladu se celý večer starala hudební skupina Remix.

Všichni přítomní si kromě cen z bohaté tomboly odnesli především dobrou náladu z příjemně stráveného večera.


Méně...
 
Výstava „Já, ty, my a vy všichni“

Výstava „Já, ty, my a vy všichni“

08.09.14

Prodejní výstava výtvarných prací a rukodělných výrobků uživatelů vsetínské NADĚJE byla slavnostně zahájena 3. září v galerijních prostorách Stará radnice ve Vsetíně.


Více...
 
Výstava „Já, ty, my a vy všichni“

Prodejní výstava výtvarných prací a rukodělných výrobků uživatelů vsetínské NADĚJE byla slavnostně zahájena 3. září v galerijních prostorách Stará radnice ve Vsetíně. Výstava je už tradiční součástí kulturně-společenské multižánrové akce „Valašské záření“.

 

Tématem letošního 16. ročníku je SVĚT OČIMA UŽIVATELŮ. Hlavním cílem je snaha o přiblížení světa lidí se zdravotním postižením veřejnosti. Na výstavě si návštěvníci mohou prohlédnout rozličné výtvarné práce, výrobky a drobné umělecké předměty. Při zpracování byly použity různé druhy materiálu - keramická hlína, papír, dřevo, tkaniny, pedig i drátky. Úplnou novinkou výstavy je vlastní fotografická tvorba uživatelů. Ti nás prostřednictvím digitální fotografie nechávají nahlédnout do svého vnitřního světa, do svých pocitů a rozpoložení. Někteří z tvůrců se setkali s touto formou vyjádření poprvé. 

 

Výstava je otevřena do 21. září 2014.


Méně...
 

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.