Vsetín

 
 

POSKYTUJEME SLUŽBY PRO LIDI S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Vsetínská pobočka poskytuje služby od roku 2002 přečtěte si více o její historii a současnosti.

Sledujte nás také na Facebooku.

Co se nám v roce 2017 podařilo

Co se nám v roce 2017 podařilo

13.07.18
Rok 2017 se nesl ve znamení oslav 15letého výročí pobočky NADĚJE ve Vsetíně, prostřednictvím které poskytujeme sociální služby lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. V průběhu roku jsme pomáhali
Více...
 
Co se nám v roce 2017 podařilo

Cílem naší práce je nejen pomoc klientům našich sociálních služeb, ale i osvěta a zapojování veřejnosti do problematiky života lidí s hendikepem. Pro veřejnost jsme tedy připravili projekci filmu Děti úplňku a v následné debatě jsme se pokusili alespoň přiblížit, jak se žije dětem s autismem.

 

Podařilo se nám připravit již druhý ročník akce Týden s NADĚJÍ, během kterého měli všichni zájemci možnost navštívit  ambulantní služby v Rokytnici a na Sychrově. V rámci osvěty a přiblížení tématu života lidí s hendikepem jsme pro studenty vsetínských středních škol zajistili promítání vybraných snímků z filmového festivalu Mental Power. Součástí Týdne s NADĚJÍ byl i benefiční Kabelový veletrh, jehož výtěžek byl určen pro zkvalitnění námi poskytovaných služeb.

 

Ke konci roku jsme přichystali pro naše klienty a jejich blízké slavnostní Ples Naděje. Náš tým se postaral o nabitý program včetně hudebních a tanečních vystoupení a zábavného foto koutku a vstřícní sponzoři zase o bohatou tombolu.  

 

Všechny uspořádané akce jsou jen zlomky našich plánů a vizí, jak nejlépe a nejefektivněji pomoci lidem se zdravotním postižením. Ty jsme všechny zapracovali do Strategického plánu pobočky.

 

Vážíme si podpory Města Vsetín, Zlínského Kraje a okolních obcí, díky kterým se nám daří vše uvedené realizovat. Velké poděkování patří i všem dárcům a sponzorům. Také partě skvělých a spřízněných lidí, kterým se podařilo uspořádat již 6. ročník benefičního hudebního festivalu Liptálské slůnění, jehož výtěžek byl věnován na podporu lidí využívajících služby naší pobočky NADĚJE.

 

DĚKUJEME tedy všem, kteří nám během roku byli nápomocni v našem úsilí pro lepší a kvalitnější život pro ty, kteří naši pomoc potřebují. Mohou se tak i nadále rozvíjet a někteří nalézat uplatnění například i v zaměstnání.

 


Méně...
 
 
 
Den otevřených dveří ve vsetínské pobočce NADĚJE

Den otevřených dveří ve vsetínské pobočce NADĚJE

29.05.14
Ve středu dne 28. 5. 2014 úspěšně proběhl ve vsetínské pobočce NADĚJE Den otevřených dveří.
Více...
 
Den otevřených dveří ve vsetínské pobočce NADĚJE

Ve středu dne 28. 5. 2014 úspěšně proběhl ve vsetínské pobočce NADĚJE Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlídnout prostory denních stacionářů ve střediscích Sychrov a Rokytnice, kde poskytujeme péči a podporu lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.

Během prohlídky zařízení se návštěvníci mohli seznámit se základními informace o službách, také se měli možnost zapojit do právě probíhajících programů a případně si zhotovit výrobky z papíru a pedigu nebo si zkusit práci s hlínou. Zpestřením programu bylo hudebně-taneční vystoupení klientů Sychrova na motiv Afrika, které se příchozím velmi líbilo.

Středisko Rokytnice už tradičně prezentovalo svou keramickou dílnu a Středisko Sychrov poprvé představilo veřejnosti své nové zrekonstruované prostory.

Podpořit NADĚJI přišel i místostarosta města Vsetín JUDr. Stanislav Pavelec, kterému klienti darovali vlastnoručně vyrobený keramický strom jako projev poděkování za spolupráci s městem Vsetín.

Cílem této akce bylo seznámit laickou i odbornou veřejnost se službami vsetínské NADĚJE a přiblížit problematiku lidí se zdravotním postižením.

 

Ing. Michal Vodák, vedoucí pobočky

 


Méně...