Vsetín

 
 

POSKYTUJEME SLUŽBY PRO LIDI S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Pobočka Vsetín poskytuje služby od roku 2002 přečtěte si více o její historii a současnosti.

Sledujte nás také na Facebooku nebo Instagramu.

 
 
Zámková dlažba nahradila nevyhovující asfalt

Zámková dlažba nahradila nevyhovující asfalt

14.11.23

Prostor za sociálně terapeutickou dílnou prošel pozitivní proměnou. Práce na výměně nevyhovující asfaltové plochy za zámkovou dlažbu odstartovaly v srpnu, kdy se podařilo za podpory firmy r-tech odbagrovat původní asfalt a připravit plochu pro pokládku zámkové dlažby. V průběhu října začali učni ze SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín s pokládkou zámkové dlažby.


Více...
 
Zámková dlažba nahradila nevyhovující asfalt

 

Prostor za sociálně terapeutickou dílnou prošel pozitivní proměnou. Práce na výměně nevyhovující asfaltové plochy za zámkovou dlažbu odstartovaly v srpnu, kdy se podařilo za podpory firmy r-tech odbagrovat původní asfalt a připravit plochu pro pokládku zámkové dlažby. V průběhu října začali učni ze SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín s pokládkou zámkové dlažby.

 

Práce byly dokončeny a naši klienti se již mohou těšit z významné změny, která nejen vizuálně vylepšuje dojem prostoru, ale také z bezpečného a přístupného prostředí, ve kterém se pravidelně pohybují.  


Naše úsilí by nebylo možné bez podpory Climax, HAJDÍK, ROBE lighting, Stabet a Tradix.

Vám všem, kteří jste finančně, ručně nebo jakkoliv jinak podpořili tento projekt ZE SRDCE DĚKUJEME!

 


Méně...
 
Hipoterapie pro klienty denního stacionáře Sychrov

Hipoterapie pro klienty denního stacionáře Sychrov

10.11.23

Klienti denního stacionáře Sychrov začali v listopadu s hipoterapií, která podporuje celkové zdraví a pohodu klientů.

 


Více...
 
Hipoterapie pro klienty denního stacionáře Sychrov

Klienti denního stacionáře Sychrov začali v listopadu s hipoterapií, která podporuje celkové zdraví a pohodu klientů. Stáj Gamara Leskovec nás přivítala již dvakrát a do konce roku nás čekají ještě 4 individuální terapie s koňmi. Krásné podzimní počasí, setkání s koňmi a hodinová procházka přinesla úžasný zážitek, radost a pozitivní energii. Děkujeme Nadačnímu fondu Světa oken za podporu, která nám umožnila nabídnout našim klientům tuto příležitost a zlepšit tak kvalitu jejich života.

 


Méně...
 
Osobní asistence získala nové auto

Osobní asistence získala nové auto

11.10.23

V rámci projektu Automobily NADĚJE pro pomoc potřebným, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii Covid-19, jsme získali nové ekologické auto.


Více...
 
Osobní asistence získala nové auto

V rámci projektu Automobily NADĚJE pro pomoc potřebným, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii Covid-19, jsme získali nové ekologické auto. 

 

Automobil bude sloužit k cestám za klienty služby osobní asistence, která tak díky tomu bude mnohem efektivnější. Pracovníci tak budou moci věnovat více času péči o klienty a umožnit jim tak zvládat každodenní činnosti v jejich domácím prostředí.

 

 


Méně...
 
Denní stacionář Sychrov vyrazil do ZOO Lešná

Denní stacionář Sychrov vyrazil do ZOO Lešná

18.09.23

Klienti denního stacionáře Sychrov prožili nezapomenutelný den v ZOO Lešná, který přinesl nejen nové zážitky, ale také se stal příležitostí k posílení společenských vazeb a propojení klientů s přírodou.


Více...
 
Denní stacionář Sychrov vyrazil do ZOO Lešná

 

Klienti denního stacionáře Sychrov prožili nezapomenutelný den v ZOO Lešná, který přinesl nejen nové zážitky, ale také se stal příležitostí k posílení společenských vazeb a propojení klientů s přírodou.

 

V zoologické zahradě měli klienti možnost prozkoumat rozmanitý svět fauny a flóry, který se pyšní nejen různorodostí zvířat, ale i krásnou přírodou. Jedním ze zážitků byla jízda vláčkem, která nejenže usnadnila putování po rozsáhlém areálu, ale přinesla také pohodlný způsob, jak si užít všechny krásy zoologické zahrady.

 

Návštěva ZOO Lešná přiblížila našim klientům krásy přírody, poskytla nové zážitky a příležitost k sociální interakci a také posílila jejich vzájemné vztahy. Pro mnohé to byl den plný smíchu, radosti a nových dojmů, na které budou jistě dlouho vzpomínat.

 

Děkujeme Nadačnímu fondu Světa Oken za podporu, díky kterému se mohl tento výlet uskutečnit.

 

 


Méně...
 
Denní stacionář Rybníky funguje již téměř půl roku

Denní stacionář Rybníky funguje již téměř půl roku

31.07.23

Již to bude půl roku, co funguje Denní stacionář Rybníky ve Vsetíně - stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra a s projevy chování náročnými na péči. V současné době poskytujeme službu 8 klientům.


Více...
 
Denní stacionář Rybníky funguje již téměř půl roku

 

Již to bude půl roku, co funguje Denní stacionář Rybníky ve Vsetíně - stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra a s projevy chování náročnými na péči. V současné době poskytujeme službu 8 klientům.

 

O co méně času na rozjezd služby jsme měli, o to více energie a nadšení jsme do toho vložili. Podařilo se nám vytvořit tým pracovníků a poskytnout jim základní balíček vzdělávání na téma práce s lidmi s autismem. Další vzdělávání, zaměřené na komunikaci lidí s autismem, nás ještě čeká na podzim.

 

S podporou našich sponzorů a jejich finančních darů postupně dovybavujeme službu. Pomůcky a vybavení vybíráme s ohledem na potřeby a bezpečnost klientů. Kromě základního vybavení, jako je nábytek, nádobí, elektronika aj., jsme pořídili a průběžně pořizujeme pomůcky na rozvoj smyslů a k relaxaci.

 

S klienty nevyužíváme pouze vnitřní prostory stacionáře, ale také zahradu, kterou jsme dovybavili zahradním nábytkem a závěsnou houpačkou. Hezkého počasí využíváme k pobytu venku, jak v přírodě na valašských kopcích, tak i ve městě, kde si klienti rozvíjí své sociální dovednosti např. při nakupování či návštěvě kavárny. Méně...
 
Tréninkový pobyt klientů terapeutické dílny

Tréninkový pobyt klientů terapeutické dílny

18.07.23

V termínu 13.-15.6.2023 se uskutečnil v bezbariérovém centru Březiny v Kateřinicích 3denní pobyt klientů sociálně terapeutické dílny Rokytnice.


Více...
 
Tréninkový pobyt klientů terapeutické dílny

Každý z nás se někdy potřebuje dostat ze stereotypu běžného dne. Stejně tak potřebujeme nasbírat v průběhu života nové zkušenosti. Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením se z této každodenní rutiny dostávají jen velmi těžce nebo vůbec. Také proto jsme uskutečnili pro 17 klientů sociálně terapeutické dílny NADĚJE tréninkový pobyt v bezbariérovém centru Březiny v Kateřinicích. Cílem tohoto pobytu bylo posílit sebevědomí a rozvinout samostatnost a nezávislost klientů.

 

Na pobytu si mohli vyzkoušet, jaké to je, postarat se sám o sebe, zvládat co nejvíce věcí samostatně, ale i efektivně spolupracovat. Měli možnost si vyzkoušet i běžné činnosti, se kterými jim běžně pomáhají třeba rodiče, jako naplánování nákupu surovin, průběžný úklid i dohled nad svými osobními věcmi.

 

Naši klienti se seznámili mimo jiné i s tím, jak funguje myslivost a užili si muzikoterapii. Všichni jsme se oblékli do společenských oděvů a nacvičili si zásady slušného chování, sociální dovednosti a u připraveného rautu jsme si také vyzkoušeli pravidla stolování. Každý večer se nesl v duchu táboráku a opékání špekáčků.

 

Náš již druhý tréninkový pobyt je za námi. Všem přinesl mnoho nezapomenutelných zážitků, aktivit i nových zkušeností, které pomohly rozvoji. Tyto tři dny byly plné sebepoznání a seberealizace.

DĚKUJEME restauraci Radegastovna U Lva i jejím hostům, kteří přispěli na uskutečnění tohoto pobytu.


Méně...