Vsetín

 
 

POSKYTUJEME SLUŽBY PRO LIDI S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Vsetínská pobočka poskytuje služby od roku 2002 přečtěte si více o její historii a současnosti.

Sledujte nás také na Facebooku.

Co se nám v roce 2017 podařilo

Co se nám v roce 2017 podařilo

13.07.18
Rok 2017 se nesl ve znamení oslav 15letého výročí pobočky NADĚJE ve Vsetíně, prostřednictvím které poskytujeme sociální služby lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. V průběhu roku jsme pomáhali
Více...
 
Co se nám v roce 2017 podařilo

Cílem naší práce je nejen pomoc klientům našich sociálních služeb, ale i osvěta a zapojování veřejnosti do problematiky života lidí s hendikepem. Pro veřejnost jsme tedy připravili projekci filmu Děti úplňku a v následné debatě jsme se pokusili alespoň přiblížit, jak se žije dětem s autismem.

 

Podařilo se nám připravit již druhý ročník akce Týden s NADĚJÍ, během kterého měli všichni zájemci možnost navštívit  ambulantní služby v Rokytnici a na Sychrově. V rámci osvěty a přiblížení tématu života lidí s hendikepem jsme pro studenty vsetínských středních škol zajistili promítání vybraných snímků z filmového festivalu Mental Power. Součástí Týdne s NADĚJÍ byl i benefiční Kabelový veletrh, jehož výtěžek byl určen pro zkvalitnění námi poskytovaných služeb.

 

Ke konci roku jsme přichystali pro naše klienty a jejich blízké slavnostní Ples Naděje. Náš tým se postaral o nabitý program včetně hudebních a tanečních vystoupení a zábavného foto koutku a vstřícní sponzoři zase o bohatou tombolu.  

 

Všechny uspořádané akce jsou jen zlomky našich plánů a vizí, jak nejlépe a nejefektivněji pomoci lidem se zdravotním postižením. Ty jsme všechny zapracovali do Strategického plánu pobočky.

 

Vážíme si podpory Města Vsetín, Zlínského Kraje a okolních obcí, díky kterým se nám daří vše uvedené realizovat. Velké poděkování patří i všem dárcům a sponzorům. Také partě skvělých a spřízněných lidí, kterým se podařilo uspořádat již 6. ročník benefičního hudebního festivalu Liptálské slůnění, jehož výtěžek byl věnován na podporu lidí využívajících služby naší pobočky NADĚJE.

 

DĚKUJEME tedy všem, kteří nám během roku byli nápomocni v našem úsilí pro lepší a kvalitnější život pro ty, kteří naši pomoc potřebují. Mohou se tak i nadále rozvíjet a někteří nalézat uplatnění například i v zaměstnání.

 


Méně...
 
 
 
TO NAŠE VALAŠSKO

TO NAŠE VALAŠSKO

16.09.15
Ve středu 2. září 2015 zahájila vsetínská NADĚJE slavnostní vernisáží již 17. ročník prodejní výstavy výtvarných prací a rukodělných výrobků svých uživatelů
Více...
 
TO NAŠE VALAŠSKO

 

Ve středu 2. září 2015 zahájila vsetínská NADĚJE slavnostní vernisáží již 17. ročník prodejní výstavy výtvarných prací a rukodělných výrobků svých uživatelů. Letošní výstava je o to slavnostnější, kdy NADĚJE slaví 25 let od svého založení. Záštitu nad akcí převzalo město Vsetín a Dům kultury Vsetín.   

Pozvání na vernisáž přijala místostarostka města Vsetín paní Mgr. Simona Hlaváčová, která poděkovala vsetínské NADĚJI za její práci. Slavnostní odpoledne doprovázela svými lidovými písněmi skupina Veselá bída.

Téma letošní výstavy TO NAŠE VALAŠSKO připomíná tradici lidové tvořivosti a zručnosti zdejšího kraje. Na výstavě je k vidění mnoho výrobků, které tvořili uživatelé tradičními rukodělnými postupy a technikami. S předstihem si tak návštěvníci mohou vybrat vánoční dekorace rozmanitých tvarů a velikostí.  V nabídce jsou i výrobky zcela moderní, jako náušnice, náramky či náhrdelníky z fimo hmoty. Výstavu doplňují instruktážní panely konkrétních postupů, které mohou být inspirací pro vlastní tvorbu.   

 

Návštěvníci si mohou výstavu prohlédnout do 27. září 2015 v galerijních prostorách Stará radnice ve Vsetíně


Méně...
 
„Veselé vsetínské vozíčky“ roztančily sál na Sychrově

„Veselé vsetínské vozíčky“ roztančily sál na Sychrově

27.10.14
V pátek 24. října uspořádala vsetínská pobočka NADĚJE další ročník plesového večera „Veselé vsetínské vozíčky“. 
Více...
 
„Veselé vsetínské vozíčky“ roztančily sál na Sychrově

 

V pátek 24. října uspořádala vsetínská pobočka NADĚJE další ročník plesového večera „Veselé vsetínské vozíčky“. 

Toto již tradiční společné setkání uživatelů, rodin a všech přátel NADĚJE se uskutečnilo v městském kulturním zařízení na Sychrově a neslo se v příjemné slavnostní atmosféře. V úvodu všechny přítomné pozdravil vedoucí vsetínské pobočky NADĚJE Michal Vodák a zároveň poděkoval starostce města Vsetína Ivetě Táborské, která rovněž patřila k hostům večera, za významnou podporu města vsetínské pobočce NADĚJE.

Pro bezmála 150 hostů byl připraven bohatý program. Otrokovická pobočka si připravila taneční vystoupení „Ruská Máša“, které všechny naladilo k tanci stejně jako rockové šlágry v podání žáků a učitelů ZUŠ Vsetín. Pod vedením hudebníka Radka Štětkáře si hosté mohli vyzkoušet alternativní hudební nástroje a muzikoterapii. Nechybělo ani vystoupení vsetínské pobočky, a to velmi humorné podání písně Michala Tučného. Program zakončil ohňovým vystoupením Čenda Pokorný. O dobrou náladu se celý večer starala hudební skupina Remix.

Všichni přítomní si kromě cen z bohaté tomboly odnesli především dobrou náladu z příjemně stráveného večera.


Méně...
 
Výstava „Já, ty, my a vy všichni“

Výstava „Já, ty, my a vy všichni“

08.09.14
Prodejní výstava výtvarných prací a rukodělných výrobků uživatelů vsetínské NADĚJE byla slavnostně zahájena 3. září v galerijních prostorách Stará radnice ve Vsetíně.
Více...
 
Výstava „Já, ty, my a vy všichni“

Prodejní výstava výtvarných prací a rukodělných výrobků uživatelů vsetínské NADĚJE byla slavnostně zahájena 3. září v galerijních prostorách Stará radnice ve Vsetíně. Výstava je už tradiční součástí kulturně-společenské multižánrové akce „Valašské záření“.

 

Tématem letošního 16. ročníku je SVĚT OČIMA UŽIVATELŮ. Hlavním cílem je snaha o přiblížení světa lidí se zdravotním postižením veřejnosti. Na výstavě si návštěvníci mohou prohlédnout rozličné výtvarné práce, výrobky a drobné umělecké předměty. Při zpracování byly použity různé druhy materiálu - keramická hlína, papír, dřevo, tkaniny, pedig i drátky. Úplnou novinkou výstavy je vlastní fotografická tvorba uživatelů. Ti nás prostřednictvím digitální fotografie nechávají nahlédnout do svého vnitřního světa, do svých pocitů a rozpoložení. Někteří z tvůrců se setkali s touto formou vyjádření poprvé. 

 

Výstava je otevřena do 21. září 2014.


Méně...
 

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

 

 

 


Den otevřených dveří ve vsetínské pobočce NADĚJE

Den otevřených dveří ve vsetínské pobočce NADĚJE

29.05.14
Ve středu dne 28. 5. 2014 úspěšně proběhl ve vsetínské pobočce NADĚJE Den otevřených dveří.
Více...
 
Den otevřených dveří ve vsetínské pobočce NADĚJE

Ve středu dne 28. 5. 2014 úspěšně proběhl ve vsetínské pobočce NADĚJE Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlídnout prostory denních stacionářů ve střediscích Sychrov a Rokytnice, kde poskytujeme péči a podporu lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.

Během prohlídky zařízení se návštěvníci mohli seznámit se základními informace o službách, také se měli možnost zapojit do právě probíhajících programů a případně si zhotovit výrobky z papíru a pedigu nebo si zkusit práci s hlínou. Zpestřením programu bylo hudebně-taneční vystoupení klientů Sychrova na motiv Afrika, které se příchozím velmi líbilo.

Středisko Rokytnice už tradičně prezentovalo svou keramickou dílnu a Středisko Sychrov poprvé představilo veřejnosti své nové zrekonstruované prostory.

Podpořit NADĚJI přišel i místostarosta města Vsetín JUDr. Stanislav Pavelec, kterému klienti darovali vlastnoručně vyrobený keramický strom jako projev poděkování za spolupráci s městem Vsetín.

Cílem této akce bylo seznámit laickou i odbornou veřejnost se službami vsetínské NADĚJE a přiblížit problematiku lidí se zdravotním postižením.

 

Ing. Michal Vodák, vedoucí pobočky

 


Méně...