Vsetín

 
 

POSKYTUJEME SLUŽBY PRO LIDI S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Vsetínská pobočka poskytuje služby od roku 2002 přečtěte si více o její historii a současnosti.

Sledujte nás také na Facebooku.

Jaký byl rok 2018 ve vsetínské NADĚJI?

Jaký byl rok 2018 ve vsetínské NADĚJI?

09.01.19
Každý další rok, ve kterém poskytujeme služby lidem se zdravotním hendikepem, je pro nás přínosem. Ať už jsou to nabyté zkušenosti,
Více...
 
Jaký byl rok 2018 ve vsetínské NADĚJI?

Každý další rok, ve kterém poskytujeme služby lidem se zdravotním hendikepem, je pro nás přínosem. Ať už jsou to nabyté zkušenosti, nová poznání, ale i potvrzení, že to, co děláme, má smysl.


V průběhu roku 2018 jsme usilovali o všestranný rozvoj lidí s mentálním a kombinovaným postižením, o jejich plnohodnotný život a maximální podporu při jejich integraci do společnosti. Pomáhali jsme 49 lidem v rámci ambulantních služeb denního stacionáře na Sychrově a sociálně terapeutické dílny v Rokytnici a dvou terénních služeb, osobní asistence a podpory samostatného bydlení. Během uplynulého roku se nám podařilo nalézt a udržet uplatnění na pracovním trhu pro 8 lidí s postižením. Přitom rozsah celkově poskytované podpory v tomto roce dosáhl téměř 14,5 tis. hodin.

 

S pomocí Nadace J&T se počátkem roku podařilo zajistit pravidelnou muzikoterapii a canisterapii pro klienty denního stacionáře zdarma a dovybavit relaxační místnost vodním sloupcem a světelnou technikou.


Zapojili jsme se do vsetínských oslav Dne Země, kde klienti terapeutické dílny představili veřejnosti některé své výrobky, které vznikají v naší dílně v rámci recyklace.


S kampaní Dobrovolník volného času jsme oslovili návštěvníky křesťanského multižánrového festivalu UNITED.


Podařilo se nám uspořádat již tradiční akci Týden s Nadějí, jejímž smyslem bylo neotřelým způsobem dosáhnout osvěty v problematice integrace lidí se zdravotním postižením. Nechali jsme veřejnost nahlédnout do našich služeb, představili filmy o lidech s hendikepem, uspořádali řadu workshopů, koncertů, divadelních představení a pokřtili nový krátký dokument o poskytovaných službách vsetínské NADĚJE.


S pomocí mobilní aplikace EPP - Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ jsme během 5 dnů získali 70 % prostředků na pořízení osobního automobilu Citroën Berlingo s bezbariérovou úpravou, které bude sloužit pro přepravu klientů NADĚJE upoutaných na invalidní vozík.


Díky podpoře vsetínských borců z Be and Beast, kteří se rozhodli věnovat výtěžek z historicky prvního extrémního závodu Jasenická klikovačka, jsme mohli zafinancovat další canisterapie pro klienty denního stacionáře na Sychrově.


Na zahradě terapeutické dílny v Rokytnici jsme úspěšně dokončili druhou etapu projektu relaxační zóny a komunitního prostoru pro setkávání lidí napříč generacemi, lidí s hendikepem i bez něj. Cílem tohoto projektu je odstranění možných psychických bariér, které vnímáme jako důležitý krok k integraci lidí s hendikepem. Prvními pravidelnými návštěvníky terapeutické dílny, kteří se zapojují do společných aktivit s klienty NADĚJE, se staly děti z rokytnické mateřské školy.


Listopadové číslo Pravého domácího časopisu, který „píše o všem, co je skutečné“, představilo službu a činnosti terapeutické dílny NADĚJE v Rokytnici.


Velmi rádi jsme se zapojili do celostátní kampaně #hlasujemepro, která podpořila navrhované zvýšení příspěvků na péči pro lidi s postižením ve III. a IV. stupni závislosti.


S blížícím se adventem jsme se setkali s klienty denního stacionáře, jejich rodinami a přáteli, abychom se společně ohlédli za proběhlými aktivitami a naplánovali další.


Pro klienty, jejich rodinné příslušníky a pracovníky NADĚJE jsme uspořádali tradiční slavnostní Galavečer, který měl být odměnou pro klienty za úsilí v nabytí nových dovedností a zdokonalování a zároveň oceněním zaměstnancům a dobrovolníkům NADĚJE za jejich náročnou a smysluplnou práci. Díky sponzorům se podařilo přichystat chutné občerstvení i bohatou tombolu, která potěšila všechny zúčastněné.


Výtěžek ze sbírkových pokladniček a benefiční dražba v Radegastovně U Lva podpořily všechny služby poskytované vsetínskou pobočkou NADĚJE.

 

Rok 2018 byl pestrý stejně, jako je škála lidí, kterým pomáháme a s nimiž pracujeme. Naším posláním je nejen znevýhodněným lidem pomáhat, ale také upozorňovat na fakt, že lidé s mentálním, kombinovaným a tělesným postižením jsou nedílnou součástí našeho života a nepotřebují náš soucit nebo lhostejnost, ale respekt a přijetí.


Nesmírně si vážíme podpory všech, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a prostředky na pomoc potřebným, protože si myslíme, že skutečná hodnota člověka a jeho činů není v tom, co říká, ale v tom, co skutečně dělá.

 

 

 Méně...
 
 
 
Staňte se naším kolegou/kolegyní. Aktuálně hledáme pracovníky na tyto pozice:
Více...
 

Staňte se naším kolegou/kolegyní. Aktuálně hledáme pracovníky na tyto pozice: 

Pracovní v sociálních službách - terénní služba

 

Nebo se zapojte a pomáhejte s námi jako dobrovolníci, podpořte naši činnost finančně, anebo navrhněte jinou formu spolupráce. Pište na j.nemcova@nadeje.cz  

 


Méně...
 
Co se nám v roce 2016 podařilo

Co se nám v roce 2016 podařilo

20.01.17
V NADĚJI, pobočce Vsetín jsme pomáhali 50 lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Zapojte se a pomáhejte s námi.
Více...
 
Co se nám v roce 2016 podařilo

Alespoň stručně o proběhlých změnách v roce 2016. V NADĚJI, pobočce Vsetín jsme pomáhali 50 lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, což je o 7 podpořených lidí více, než v předchozím roce.

  • Inovovali jsme naše služby a vytvořili terapeutickou dílnu. Chceme tak u klientů našich služeb posilovat pracovní zkušenosti a dovednosti – pomoci získat a udržet si práci.
  • Podařilo se nám zaměstnat pro Naději, pobočku Vsetín, tři bývalé klienty našich služeb. Nyní jsou tito pracovníci v dlouhodobější adaptaci, do budoucna budou ideálně zaměstnáni mimo Naději, anebo budeme případně vytvářet pro tyto naše kolegy chráněné pracovní místa.
  • Rozšířili jsme kapacitu služby osobní asistence, nyní pomáháme stabilně dalším 3 lidem s postižením, kteří mohou díky tomu např. chodit do práce.
  • Po dvou letech se nám podařilo začít poskytovat ve Vsetíně nově terénní službu, která pomáhá lidem s postižením se osamostatňovat v bydlení, nebo si samostatné bydlení udržet.

Jestliže se chcete zapojit, pomáhejte s námi jako dobrovolníci, podpořte naši činnost finančně, anebo navrhněte jinou formu spolupráce. Pište na j.nemcova@nadeje.cz  

 

Nebo se staňte naším kolegou/kolegyní. Aktuálně hledáme pracovníky na tyto pozice: 

Pracovník v sociálních službách v denním stacionáři

Pracovní v sociálních službách - terénní služba

 


Méně...
 
Pozvání na Týden s NADĚJÍ

Pozvání na Týden s NADĚJÍ

13.10.16
Přijměte co nejsrdečnější pozvání na prodejní výstavu výrobků sociálně terapeutických dílen spojenou s filmovým festivalem.
Více...
 
Pozvání na Týden s NADĚJÍ

V týdnu od 17. října do 21. 10. 2016 se v prostorech kina Vatra ve Vsetíně uskuteční prodejní výstava výrobků sociálně terapeutických dílen NADĚJE a představení sociálních služeb pro lidi s handicapem NADĚJE Vsetín, Zlín, Otrokovice a Uherské Hradiště pod názvem Týden s NADĚJÍ.  Výstava je spojena s filmovým festivalem. Každý den je připraveno promítání vybraných filmů se sociální a environmentální tématikou – z festivalu JEDEN SVĚT a MENTALPOWER. K nejzajímavějším snímkům bezesporu bude patřit slovenský film Tak daleko, tak blízko. Tento snímek se natáčel 7 let a zaměřuje se na čtyři děti s poruchou autistického spektra a jejich rodiny, které o děti s každodenním náročným nasazením pečují. Snímek je založen na zachycení každodennosti a bezprostřednosti. Boří stereotypy smýšlení o lidech s tímto onemocněním. Zahájení celé akce bude v pondělí 17.10.2016 v 10.00 hod. vernišáží výstavy fotografií Lucie Tydlačkové, která dokumentuje vznik sociálně terapeutické dílny NADĚJE ve Vsetíně, osobním představím jednotlivých poboček a přijede i pojízdná kavárna NADĚJE Otrokovice.


Méně...
 
NADĚJE ve Vsetíně oslavila transformaci a patronem se stal František Segrado

NADĚJE ve Vsetíně oslavila transformaci a patronem se stal František Segrado

21.09.16
Od srpna 2016 funguje další sociálně terapeutická dílna NADĚJE. Vznikla z původního denního stacionáře. Smyslem této změny bylo reagovat na měnící se potřeby klientů stacionáře.
Více...
 
NADĚJE ve Vsetíně oslavila transformaci a patronem se stal František Segrado

Od srpna 2016 funguje další sociálně terapeutická dílna NADĚJE. Vznikla z původního denního stacionáře. Smyslem této změny bylo reagovat na měnící se potřeby klientů stacionáře, nabídnout jim nové příležitosti, zvýšit tak kvalitu jejich života. Je naším cílem, aby lidé, kteří mají potenciál získat v budoucnu zaměstnání, měli příležitost se na takový životní krok připravit, aby získali potřebné dovednosti.

 

Slavnostního otevření se zúčastnila řada významných hostů. Michal Berg, který moderoval celý den, předal slovo starostovi Jiřímu Čunkovi, místostarostce Simoně Hlaváčové a také evangelickému faráři Bronislavu Czudkovi, který hovořil o tom, jak moc je důležité se vzájemně setkávat, poznávat se a podporovat. I to je jedním z cílů služby, která se chce otevřít veřejnosti. „Mimo jiné plánujeme na zahradě otevřít herní zónu pro děti, minizoo, prostě prostor, kde by se zastavily například maminky s dětmi, kam by si lidé přišli odpočinout a třeba se i podívat na to, co se u nás děje,“ doplnila vedoucí pobočky Jitka Němcová.

 

Programy dílny reagují na individuální zaměření jejich klientů a nabízejí dovednosti, které mohou klienti následně uplatňovat v praxi: hospodář, řemeslník, výtvarník. Tkalcovské stavy, satinýrka, malířská paleta, záhony bylin, ohrada s ovcemi - to vše a mnoho dalšího v programech sociálně pracovní terapie slouží. Starost o zahradu se nese v duchu filozofie permakultury, o které měli návštěvníci příležitost se mnoho dozvědět od profesionála.

 

Den zpestřil písničkami Pavel Tabásek. Odpoledne přijel patron dílny. Únavu po koncertě v Praze nedával znát a postavil se za mikrofon. František Segrado zazpíval třeba Povstání mlh a krásných žen nebo Rozeznávám. Šlo velmi zřetelně rozeznat slzy něžného dojetí z  Františkova zpěvu, který umí přejít z jemných tónů do břitkého a moudrého humoru. Výjimečná služba, výjimečný patron. Přejeme tomuto projektu úspěchy, přejeme mu, aby naplňoval cíle, které si předsevzal.

 

Fotografie ze slavnostního otevření dílny naleznete zde


Méně...
 
Pozvánka na slavnostní otevření sociálně terapeutické dílny

Pozvánka na slavnostní otevření sociálně terapeutické dílny

13.09.16
Zveme všechny příznivce NADĚJE, pobočky Vsetín na slavnostní otevření nové terapeutické dílny pro lidi s mentálním postižením v Rokytnici.
Více...
 
Pozvánka na slavnostní otevření sociálně terapeutické dílny

 

 

Zveme všechny příznivce NADĚJE, pobočky Vsetín na slavnostní otevření nové terapeutické dílny pro lidi s mentálním postižením v Rokytnici. Přijďte v úterý 20. 9. 2016 od 10 do 14 hod. 

Připravili jsme výstavu fotografií, dozvíte se něco o permakultuře a taky slavnostně osadíme záhony. To vše za hudebního doprovodu a u dobré kávy z Café Naděje.

Budeme se těšit na viděnou s Vámi!

 


Méně...
 
Benefiční večer "Veselé vsetínské vozíčky"

Benefiční večer "Veselé vsetínské vozíčky"

22.11.15
V pátek 13. listopadu 2015 se uskutečnil v prostorách zámku Vsetín benefiční večer NADĚJE Vsetín „Veselé vsetínské vozíčky“.
Více...
 
Benefiční večer "Veselé vsetínské vozíčky"

 

 

V pátek 13. listopadu 2015 se uskutečnil v prostorách zámku Vsetín benefiční večer NADĚJE Vsetín „Veselé vsetínské vozíčky“. Již tradiční společné setkání uživatelů, rodin a všech přátel NADĚJE s příjemnou slavnostní atmosférou. 

 

Letošní ročník se nesl v duchu kouzel, tance a bubnování. Bohatý program celý večer doprovázela hudební skupina Remix.

 

Všichni přítomní si kromě cen z bohaté tomboly odnesli především dobrou náladu z příjemně stráveného večera.

 

Všem, kteří se na této krásné akci podíleli DĚKUJEME!

 

Fotografie z benefičního večera naleznete zde


Méně...