Štětí

 
 
PŘEDNÁŠKA O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

PŘEDNÁŠKA O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

03.05.18
Na den 03. 04. 2018 si odborná sociální poradna NADĚJE ve Štětí se zaměřením na dluhové poradenství si letos podruhé připravila pro žáky základních škol
Více...
 
PŘEDNÁŠKA O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Na den 03. 04. 2018 si odborná sociální poradna NADĚJE ve Štětí se zaměřením na dluhové poradenství si letos podruhé připravila pro žáky základních škol přednášku na téma „Finanční gramotnost, dluhová past aneb exekutor za dveřmi“. Nabídky využily dvě základní školy ze Štětí. V našem středisku jsme mohli přivítat celkem tedy 74 žáků, z toho 59 žáků osmých tříd a 15 žáků devátých tříd. Pracovníci Odborné sociální poradny Marcela Jančíková a David Hájek přiblížili žákům témata jako je dluhová past, předlužení, rozpočet a finanční rezerva, ale také exekuce a oddlužení.

Přednáška byla koncipována interaktivně, mimo doprovodných videí byl pro žáky připraven také kvíz, kterým si ověřili své dosavadní povědomí o tématu. Výstupy z kvízu jsou takové, že přes padesát procent dětí dokázalo správně odpovědět na více než čtyři otázky z celkových šesti. Více jak osmdesát procent znalo význam pojmu finanční gramotnost. Polovina dětí má správnou představu o významu dluhové pasti. Zhruba stejné množství dětí si je vědomo, že exekuci nemusí provádět jen exekutor, ale téměř třetina žáků neví, že v rámci exekuce není možné zabavit dlužníkovi úplně vše.  

„Přestože obsahem přednášky byly poměrně složitá témata, věříme, že to byl čas užitečný. Vzhledem k míře zadluženosti obyvatel České republiky považujeme za nezbytné rozvíjet finanční gramotnost už u dětí. Jsme velmi rádi za zájem ze strany vedení a učitelů základních škol a věříme, že budeme mít příležitost spolupracovat na společném zájmu i v příštích letech.“, dodala paní Marcela Jančíková, vedoucí odborné sociální poradny ve Štětí


Méně...
 
Dluží stále více rodin. Pomáhá jim NADĚJE.

Dluží stále více rodin. Pomáhá jim NADĚJE.

19.03.18
"Dluží stále více rodin. Pomáhá jim NADĚJE." s tímto titulkem vyšel článek v Litoměřickém deníku o dluhové poradně ve Štetí,
Více...
 
Dluží stále více rodin. Pomáhá jim NADĚJE.

"Dluží stále více rodin. Pomáhá jim NADĚJE."
s tímto titulkem vyšel článek v Litoměřickém deníku o dluhové poradně ve Štetí, která pomáhá lidem v nepříznivé finanční situaci.

 

Odkaz na článek zveřejněný Litoměřickým deníkem.

https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/dluzi-stale-vice-rodin-pomaha-jim-nadeje-20180314.html

 

 


Méně...
 
Dluhová poradna získala akreditaci

Dluhová poradna získala akreditaci

25.01.18
  Dne 15. 11. 2017 byla NADĚJI Ministerstvem spravedlnosti České republiky udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Mezi službami NADĚJE, které díky této akreditaci mohou
Více...
 
Dluhová poradna získala akreditaci

 

Dne 15. 11. 2017 byla NADĚJI Ministerstvem spravedlnosti České republiky udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Mezi službami NADĚJE, které díky této akreditaci mohou pro své klienty podávat návrhy na insolvenční řízení, nechybí ani dluhová poradna ve Štětí.

 

Dluhová poradna NADĚJE je ve Štětí umístěna na adrese U Tržnice 701 a je možné ji navštívit od pondělí do pátku ve stanovených konzultačních hodinách, které naleznete na webových stránkách služby. Na pracovníka poradny je možné se obrátit i v jiných případech než je podání návrhu na insolvenční řízení.  Další poskytované poradenství se týká například komunikace s bankou, problémů s placením sociálního a zdravotního pojištění, sestavení splátkového kalendáře a další. Bližší informace a kontakty na www.nadeje.cz/steti/dluhova_poradna_odborne_socialni_poradenstvi.     

 


Méně...
 
NADĚJE učila děti finanční gramotnosti

NADĚJE učila děti finanční gramotnosti

06.10.17
Pobočka NADĚJE ve Štětí se zúčastnila Veletrhu volnočasových aktivit konaného v rámci Evropského týdne mobility. Akce se uskutečnila v pátek 22. 9., který je zároveň Evropským
Více...
 
NADĚJE učila děti finanční gramotnosti

 

Pobočka NADĚJE ve Štětí se zúčastnila Veletrhu volnočasových aktivit konaného v rámci Evropského týdne mobility. Akce se uskutečnila v pátek 22. 9., který je zároveň Evropským dnem bez aut, na zdejším Husově náměstí.

 

Pracovníci pobočky si pro děti připravili pohádkový příběh O půjčce, v jehož průběhu se dozvěděly informace o nebezpečí zadlužení, neschopnosti splácet či exekuci. Aby si děti uměly snáze představit, jak velký problém mohou půjčky znamenat, vše bylo ilustrováno na jim známých příkladech jako je dovolená či moderní elektronika a zadlužení, které s tím může při nezodpovědném jednání souviset.  V rámci rozvoje finanční gramotnosti měly děti namalovat, jakou konkrétní věc si mohou pořídit za stanovený obnos peněz, jejich vysněnou luxusní dovolenou nebo jak si představují bezdomovce a exekutora.

 

„Náměstním prošlo více jak 550 dětí. V některých chvílích byly hloučky dětí u naše stánku opravdu veliké, takže program považujeme za úspěšný. Jsme mile překvapeni zájmem i informovaností dětí a věříme, že informace od nás nezůstaly viset ve vzduchu.“, dodává Marcela Jančíková, vedoucí sociální pracovnice Dluhové poradny a Terénního programu NADĚJE ve Štětí

 


Méně...
 
Podpora služeb NADĚJE z Evropské unie

Podpora služeb NADĚJE z Evropské unie

29.07.16
  Operační program Zaměstnanost podporuje prostřednictvím evropské dotace některé z vybraných služeb NADĚJE. Cílem projektů je snížení sociálního vyloučení osob ve městě Kadaň, Prunéřov, Štětí a Roudnice
Více...
 
Podpora služeb NADĚJE z Evropské unie

 

Operační program Zaměstnanost podporuje prostřednictvím evropské dotace některé z vybraných služeb NADĚJE. Cílem projektů je snížení sociálního vyloučení osob ve městě Kadaň, Prunéřov, Štětí a Roudnice nad Labem včetně jejího okolí.

 

Ve městě Roudnice nad Labem a jejím okolí je podpořen terénní program NADĚJE, který se zaměřuje na jednotlivce a rodiny ze sociálně vyloučených lokalit. Terénní pracovníci vyrážejí denně do ulic a pomáhají lidem v nepříznivé sociální situaci při návratu k běžnému způsobu života. Poskytují jim základní sociální poradenství, předávají potravinovou pomoc a vyvíjejí aktivity podporující sociální začlenění. V minulém roce tak pomohli 129 osobám.

 

Ve Štětí je podpořen terénní program a odborné dluhové poradenství, které řeší s klienty problémy související s dluhy a pomáhá zvyšovat finanční gramotnost. Příkladem činnosti je zpracování insolvenčních návrhů, pomoc při sestavování splátkových kalendářů a při zkontaktování exekutorů, soudů a jiných institucích. Cílem projektu je mimo jiné snížit dluh u 30 rodin z vyloučených lokalit za rok a 5 rodin oddlužit. Díky projektu bude fungovat i včasná prevence ztráty bydlení.

 

Na stejném principu funguje i odborné dluhové poradenství v Kadani a Průnéřově, které je také z dotace financováno. Podpora vybraných služeb NADĚJE z Operačního programu Zaměstnanosti potrvá po dobu tří let. „Zajištění podpory z Evropské unie je pro nás velkým přínosem. Díky této podpoře můžeme služby rozvíjet a také podpoříme výrazně více lidí z vyloučených lokalit,“ uvedl oblastní ředitel Aleš Slavíček

 

 


Méně...
 
NADĚJE bude předávat další dávku potravinové pomoci

NADĚJE bude předávat další dávku potravinové pomoci

20.05.16
  Příští týden obdrží nezisková organizace NADĚJE dodávku potravinové pomoci, kterou bude dále předávat lidem v nouzi. NADĚJE rozdělí v tomto roce potraviny v hodnotě 5 milionů korun a
Více...
 
NADĚJE bude předávat další dávku potravinové pomoci

 

Příští týden obdrží nezisková organizace NADĚJE dodávku potravinové pomoci, kterou bude dále předávat lidem v nouzi. NADĚJE rozdělí v tomto roce potraviny v hodnotě 5 milionů korun a mezi městy kde NADĚJE potraviny rozdá je Roudnice nad Labem, Štětí, Lovosice, Litoměřice, Klášterec nad Ohří. Projekt je financován z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, který je v ČR realizován Evropskou unií a koordinován Ministerstvem práce a sociálních věcí.

 

Potravinová pomoc je tvořena balíčky se základními druhy potravin s dlouhodobou trvanlivostí, ale obsahují i například také potraviny pro děti. Sociální pracovníci NADĚJE obdrží balíčky ve skladu Potravinové banky Ústeckého kraje a následně je předají rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení.

„Hlavním cílem této služby je zajistit lidem v nouzi bezplatnou potravinovou pomoc a motivovat je k následné spolupráci s naší organizací. Současně se pomocí snažíme výrazně podpořit děti. Klientům nabízíme současně s potravinovou pomocí i základní sociální poradenství nebo využití některé z našich služeb.“ Uvedl oblastní ředitel Aleš Slavíček.

 

Projekt by měl nadále pokračovat až do roku 2017.

 


Méně...