Nedašov

 
 

Informace pro návštěvy

Milí přátelé, vážení příbuzní, zveme Vás k návštěvě našeho domova.

Návštěvy jsou povoleny bez jakýchkoliv omezení a zároveň se nevyžaduje ani telefonické objednání. Návštěvní doba je denně od 9:00 do 20:00 hodin.  

Spustili jsme e-shop

Podpořte činnost NADĚJE zakoupením věcí na našem e-shopu. Nákupem uděláte radost nejen sobě či svým blízkým, kterým danou věc darujete, ale také lidem, které dostihla křehkost života. Nakupovat můžete na eshop.nadeje.cz

 
 
Poděkování za ochranné pomůcky

Poděkování za ochranné pomůcky

08.04.20

Děkujeme za všechny projevy solidarity,


Více...
 
Poděkování za ochranné pomůcky

Děkujeme za všechny projevy solidarity, spoluúčasti, pomoci a obdarování.

V této nelehké situaci jsme obdrželi od mnoha dobrodinců materiální pomoc. Zatím nás nejvíce zásobuje Zlínský kraj, ale v těžkých chvílích to byly dary podomácky šitých roušek od mnoha dobrovolnic, dary od obce Kateřinice a Mikroregionu Střední Vsetínsko, od dalších spřátelených dobrodinců, firem a obcí.

I dnes projevy solidarity pokračují ve formě respirátorů KN – 95, kterých jsme obdrželi 60 ks od J&T Banky a EPH.

Všem a každému zvláště moc děkujeme a každého z dobrodinců zveme po skončení této krizové situace na návštěvu našeho Domu pokojného stáří v Nedašově.


Méně...
 
Na prahu Velikonoc

Na prahu Velikonoc

08.04.20

Ani virus, ani karanténa nás neodradí od slavení Velikonoc.


Více...
 
Na prahu Velikonoc

Ani virus, ani karanténa nás neodradí od slavení Velikonoc.

Po celou dobu postní jsme se i v našem Domově pokojného stáří připravovali každý pátek modlitbou a rozjímáním Křížové cesty. Vytvářeli jsme také velikonoční dekorace a různé ozdoby, které budou zkrášlovat náš areál. Pod našima rukama rostla velikonoční kuřátka, slepičky, zajíčci, rozkvétaly květinky nebo poletovali motýlci k radosti oka i vděčnosti za velké dary, které dostáváme. Při sváteční procházce, i když máme omezenou možnost pohybu a návštěvy jsou zatím nepřípustné, bude vskutku se na co dívat.

Přejeme všem klidné a požehnané prožití velikonočních svátků, i když letos zcela netradičních. Nemůžeme jít do našich rodin a společenství, na obřady a ani na mši svatou, ale Ježíš nám důrazně říká: „Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam, mě uvidí.“(srov. Mt 28, 10). Proto pojďme i my do naší Galileje, kde můžeme potkat našeho Pána. Mějme srdce otevřená. Fotografie zde.

 


Méně...
 
Vzkaz pro vás - od nás

Vzkaz pro vás - od nás

31.03.20

Stále častěji se na nás v této nelehké


Více...
 
Vzkaz pro vás - od nás

Stále častěji se na nás v této nelehké době obracíte s dotazy, jak se daří Vašim blízkým, posíláte pozdravy a těšíte se na setkání.

Nebojte se a „volejte a pište dále“, rádi Vaše vzkazy vyřídíme.

Je pěkné vidět, jak se probouzí úsměv na posmutnělé tváří a rozsvěcuje se jiskra v oku, když za nimi přicházíme a tlumočíme Vaše slova.

Pro mnohé z našich obyvatel jsou to nejhezčí chvíle z celého dne. I oni jsou, stejně jako my všichni, omezeni opatřeními této doby, která jsou nezbytná pro zabránění masivního šíření viru. Ale na rozdíl od nás oni nemohou ani do práce, ani ke svým rodinám, někteří už ani nedokážou telefonovat nebo psát dopisy. Jejich izolace je mnohonásobně větší než ta naše. Zatím to společně a s pomocí Boží zvládáme.

Všem vám děkujeme za zájem, slova povzbuzení i nabídku pomoci.


Méně...
 
Opatření v domově

Opatření v domově

17.03.20

Také v našem zařízení jsme


Více...
 
Opatření v domově

Také v našem zařízení jsme v souvislosti se šířením nákazy koronavirem zavedli celý systém opatření. Zákaz návštěv trvá již téměř dva týdny, a pokud některý z uživatelů služby přece jenom musí opustit zařízení, je povinen projít systémem kontroly teploty, vizuální kontroly a vstupními a výstupními hygienickými úkony. Ukončili jsme také stravování našich obyvatel v jídelně a pokračujeme pouze na pokojích. Vedení pobočky denně jedná k aktuální situaci. Naši zaměstnanci nosí při práci s klienty ústenky. Od Zlínského kraje jsme obdrželi asi 160 jednorázových ústenek, máme také menší vlastní zásoby a začínáme šít vlastní ochranné roušky. Pro případ karantény máme plán krizových opatření. Naši službu v těchto obtížných dnech provázíme ranním duchovním povzbuzením a zvláštní modlitbou „Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k Tobě v naší tísni“.

 

Chceme poděkovat všem příbuzným a našim přátelům, kteří nám pomáhají takto náročnou situaci zvládat a zároveň s obyvateli našeho domova udržují kontakty podle jejich možností. Zároveň také žádáme dobrovolníky nebo odborníky v oblasti sociálních služeb a zdravotníky, aby nám nabídli aspoň nějakou spolupráci nebo třeba i pár hodin svého času.


Méně...
 
Zákaz návštěv v Domě pokojného stáří

Zákaz návštěv v Domě pokojného stáří

05.03.20

Dovolujeme si vás informovat, že


Více...
 
Zákaz návštěv v Domě pokojného stáří

Dovolujeme si vás informovat, že s platností od 6. 3. 2020 vyhlašujeme zákaz návštěv a dočasné ukončení výdeje obědů pro externí strávníky. K tomuto omezení jsme přistoupili v souvislosti s epidemiologickou situací.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Petr Žůrek, S.T.D., oblastní ředitel pobočky


Méně...
 
Fašanky

Fašanky

26.02.20
Dne 25. 2. 2020 se v našem zařízení
Více...
 
Fašanky

Dne 25. 2. 2020 se v našem zařízení uskutečnila pravá fašankovská veselice. V předvečer začátku doby postní jsme se společně poveselili v jídelně našeho domova. Kromě veselých masek se zábavné akce účastnila i harmonikářka Martina Šánková, která svými písněmi rozezpívala všechny zúčastněné klienty i zaměstnance. Hudbu akčně doplňoval také ozembuch. Nechybělo ani chutné občerstvení a šálek kávy. Úsměvy na rtech klientů, atmosféra dobré nálady a spokojenosti byly důkazem toho, že se veselice skutečně vydařila. Fotografie zde


Méně...