Nedašov

 
 

Informace pro návštěvy

Milí přátelé, vážení příbuzní, zveme Vás k návštěvě našeho domova.

Návštěvy jsou povoleny bez jakýchkoliv omezení a zároveň se nevyžaduje ani telefonické objednání. Návštěvní doba je denně od 9:00 do 20:00 hodin.  

 
 
Hodové posezení v Brumově-Bylnici

Hodové posezení v Brumově-Bylnici

20.10.23

Klub důchodců z Brumova-Bylnice nás pozval k Hodovému posezení.


Více...
 
Hodové posezení v Brumově-Bylnici

Na den 18. 10. 2023 jsme obdrželi pozvání od Klubu důchodců z Brumova-Bylnice k Hodovému posezení. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno bohaté občerstvení, příjemnou atmosféru dotvářela milá obsluha a hezky podzimně vyzdobený sál kulturního domu, který byl zcela zaplněn. Aby taky ne, když hvězdou programu byla sympatická Vlasta Mudríková, kterou mnozí znají TV Šlágr. Zazněly písně známé i méně známé, k tanci i poslechu. Z celého vystoupení vyzařovala láska zpěvačky nejen k rodnému Slovensku, ale i blízké Moravě a celému Česku. Láska a úcta k rodičům, tradicím a pokora k životu. Děkujeme všem za pozvání a hezký kulturní zážitek. Fotografie zde.


Méně...
 
Hudební odpoledne se ZUŠ Slavičín

Hudební odpoledne se ZUŠ Slavičín

11.10.23

Hudecká muzika, Klarinetové kvarteto, Saxofonové kvarteto, Slavičínský klarsax, Kapela ZUŠlechtěné tóny 


Více...
 
Hudební odpoledne se ZUŠ Slavičín

 

Skladby známé skupiny Beatles, Franka Sinatry, hity z muzikálu Jesus Christ Superstar od Andrew Lloyd Webera, ale také populární písně slovenských autorů Miro Žbirky či nedávno zesnulého Vašo Patejdla a v neposlední řadě i písně lidové, jsme si vyposlechli v podání studentů a pedagogů ZUŠ ze Slavičína. Tímto děkujeme všem účinkujícím za krásný umělecký zážitek a přejeme jim, aby ve své píli a práci vytrvali a mohli skrze své umění dále předávat druhým chvilky radosti a štěstí. Fotografie zde.


Méně...
 
Rozloučení s létem

Rozloučení s létem

13.09.23

Ač se podle rekordních teplot a slunečného počasí zdá, že léto je v plném proudu, přece jen je září a blíží se podzim. Proto nic nenecháváme náhodě ...


Více...
 
Rozloučení s létem

Ač se podle rekordních teplot a slunečného počasí zdá, že léto je v plném proudu, přece jen je září a blíží se podzim. Proto nic nenecháváme náhodě a rozhodli jsme se využít těchto příznivých dnů pro uspořádání akce „Rozloučení s létem“. Loučení to nebylo nikterak smutné, naopak. S cimbálovou muzikou DOKOPYJAN jsme si mohli zazpívat hezké písničky a co by to bylo za cimbál bez skleničky dobrého vína a něčeho dobrého na zub. Všechno bylo a bylo to dobré. Účinkující se s námi rozloučili slovy, že si to s námi užili a snad se nevidíme naposled. My je bereme za slovo a už teď se těšíme na další setkání. Fotografie zde.


Méně...
 
Naše jednodenní dovolená

Naše jednodenní dovolená

17.08.23

Nabídku výletu na mysliveckou střelnici do Smoliny málokdo z klientů odmítne. Ti, kteří ji znají, ví, ...


Více...
 
Naše jednodenní dovolená

Nabídku výletu na mysliveckou střelnici do Smoliny málokdo z klientů odmítne. Ti, kteří ji znají, ví, že je čeká posekaný zelený palouček uprostřed lesa, na jehož okraji stojí myslivecká chata a venkovní posezení, které nabízí příjemný stín v horkém letním počasí, ale také úkryt před deštěm a nečasem. My jsme měli to štěstí, že nám počasí vždy přálo a nejinak tomu bylo i teď. Odvážnější z nás se hned po příjezdu pustili do přilehlého lesa, aby pokoušeli houbařskou štěstěnu, a nutno dodat, že žádný z nich nepřišel s prázdnou. Další se vrhli na opékání špekáčků, které vždy přijdou k chuti. Celým odpolednem se nesla atmosféra naplněná veselím, humorem a radostí. Fotografie z dovolené zde.    


Méně...
 
Po stopách svědků víry

Po stopách svědků víry

09.08.23

Dne 8. 8. 2023 jsme putovali na Velehrad. Vyrazili jsme brzy po ránu, abychom na místě byli před devátou hodinou, kdy jsme měli v bazilice Nanebevzetí Panny Marie domluvenou...


Více...
 
Po stopách svědků víry

Dne 8. 8. 2023 jsme putovali na Velehrad. Vyrazili jsme brzy po ránu, abychom na místě byli před devátou hodinou, kdy jsme měli v bazilice Nanebevzetí Panny Marie domluvenou mši svatou. Tu nám sloužil a po celou dobu naší poutě nás duchovně vedl otec Emil.

 

Po mši svaté jsme měli komentovanou prohlídku baziliky, při které jsme si připomněli historická fakta tohoto moravského poutního místa. Stanuli jsme u hrobu a mohli uctít památku arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který se významným způsobem zasloužil o obnovu a povznesení nejen Velehradu, ale i Svatého Hostýnu, a jehož 100. výročí smrti si letos připomínáme. Tichou modlitbu a hold jsme vzdali u hrobu kardinála Tomáše Špidlíka, pro něhož, jak jsme se dozvěděli, byl Velehrad srdcovou záležitostí.

 

Říká se, že nejenom chlebem živ je člověk. A platí to i naopak. Po této duchovní stravě, jsme si dopřáli něco materiálního v podobě chutného obědu v poutním domě Stojanov a sladkého zákusku či zmrzliny v Luhačovicích na lázeňské kolonádě.

Fotografie zde.


Méně...
 
Pouť NADĚJE s tématem Důstojnost

Pouť NADĚJE s tématem Důstojnost

09.08.23

Začátkem srpna se pravidelně vydáváme po vzoru biblických poutníků na pěší pouť. Protože v biblické tradici...


Více...
 
Pouť NADĚJE s tématem Důstojnost

Začátkem srpna se pravidelně vydáváme po vzoru biblických poutníků na pěší pouť. Protože v biblické tradici má velký význam hora (třeba hora Sinaj nebo hora Proměnění) nebo vyvýšené město (tím je především Jeruzalém), také my putujeme na Svatý Hostýn spojený s mimořádným vyslyšením mnoha modliteb.

 

Letos jsme zvolili téma Důstojnost, které provází různé aktivity v NADĚJI již téměř rok. Tragická smrt paní Doroty Š., klientky jidřichohradeckého domova pro lidi s mentálním postižením, kterou zabil pečovatel v roce 2021, je pro nás důležitým mementem o světě, jehož jsme součástí a naší prací a službou do něj přispíváme.

 

Na cestu jsme se vydali z Brumova v pátek 4. srpna v 6:30 a přes Hložeckou kapli, Vlachovice, Vizovice a Slušovice směřovali do Kašavy. Ve Vizovicích jsme navštívili nově opravenou kapli Panny Marie Růžencové a výklad nám poskytl bývalý starosta města Vít Sušila. Cíl prvního dne jsme dosáhli až pozdě večer v Kašavě, kde jsme také přespali.

 

Druhý den jsme se již vydali na cestu s cílem na Svatém Hostýně. Přes trvale zataženou oblohu po oba dny jsme nikde příliš nezmokli, a dokonce se objevil komentář o pouti mezi vzdálenými kapkami deště. Celková vzdálenost je asi 55 km. Krásná krajina, sdílení i ticho, modlitba i rozhovory nám dlouhou cestu osvěžovaly.

 

Téma Důstojnosti jsme uvedli vstupním zamyšlením na začátku cesty. Na něj navázalo téma rozhovoru Boha s Šalamounem, kde vidíme obrovskou důstojnost Boží i důstojnost krále. Král na nabídku dostat cokoliv žádal jediné: moudrost. Bohu se to líbilo, král dostal jak moudrost, tak odměnou vše ostatní.

 

Nad důstojností člověka jsme se zamýšleli i v podobenství o boháči a Lazarovi. Ježíš je hlavní scénárista příběhu. Za života je dělí jen dveře. Jeden denně hoduje, slaví. Druhý má za přátele pouze své vředy a psy. Chudák už na zemi má jméno, bohatý nikoliv. Lazar u dveří je bez zajištění, možná nemocný, uprchlík, bezdomovec. Oba podléhají zákonu života a smrti. Oba umřeli, ale jejich úložiště se zásadně odlišuje. Pokračuje silný dialog. Jeden z nich je v Boží blízkosti, druhý v duchu tradice je v pekle a trpí. Máme tu zlaté pravidlo života, jednat s druhými tak, jak chceš, aby oni jednali s tebou. V životě by mělo jít především o vztah mezi lidmi a vztah k Bohu. V životě opravdu nejde jen o peníze a moc, ale jde o budoucnost.

 

V sobotu odpoledne jsme si krátce odpočinuli v poutním domě a navečer jsme vyšli na křížovou cestu v krajině, umělecké dílo Dušana Jurkoviče. Naše téma křížové cesty byl Strach. Snad proto, že se o něm jen málo mluví, ale přítomný je více než může být zdrávo. Věříme, že Ježíš je lékař i našich duší. Je zajímavé, že svým profilem i vzdálenostmi je tato křížová cesta podobná té v Jeruzalémě jak délkou (na Hostýně asi 500 metrů, v jeruzalémské zástavbě asi 580 metrů), tak profilem (z pevnosti Antonia se jde z kopce a pak zase do mírného kopce na kamenolom Golgota).

 

Večer jsme strávili v sálku v poutním domě a ocenili zázemí, které jsme mohli využít. Ráno jsme se probudili do sváteční neděle, která nám navíc nabídla mimořádný příběh Ježíše a jeho učedníků při proměnění Krista na hoře Tábor. Za celou NADĚJI byla v poutní basilice slavena mše svatá, obě čtení i speciální přímluvné modlitby jsme přednášeli za každého z vás, milí čtenáři. Přestože celou neděli silně pršelo, pro každého účastníka to byl čas pro vzájemné posílení na cestách pracovních i osobních.

 

Velké poděkování patří každému z účastníků, zvláště organizátorům a doprovodu. Příští rok jste všichni zváni, není třeba se bát, jen počítat s tím, že pouť je náročná.

 

poutník Petr

 

Fotogarfie zde.


Méně...