Mladá Boleslav

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma (zařazení do projektu závisí na konkrétní situaci). 

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Mladé Boleslavi již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Sbírka potravin

Sbírka potravin

20.05.19

Sbírka potravin proběhla 18. května. 


Více...
 
Sbírka potravin

Letos poprvé se kromě podzimní Národní potravinové sbírky konala také jarní Sbírka potravin. Název sbírky se trochu změnil, ale její podstata zůstala stejná. Lidé se mohli zapojit jako dárci a věnovat libovolné množství trvanlivých potravin, které se rozdělí potřebným - lidem, kteří si sami jídlo nemohou dovolit. Na sbírce se též celorepublikově podílely stovky dobrovolníků, kteří o sbírce informovali nakupující v zúčastněných supermarketech a následně dary vybrali a roztřídili.

 

V Mladé Boleslavi se zapojili zaměstnanci místní NADĚJE spolu s dalšími dobrovolníky z řad veřejnosti. V prodejně Penny Marketu v Jiráskově ulici jsme vybrali 344 kg potravin a drogerie. 

 

Sbírku zorganizovala Česká federace potravinových bank ve spolupráci s Charitou ČR, NADĚJÍ, Armádou Spásy a Slezskou Diakonií. 

 

Všem zúčastněným srdečně děkujeme! 

 


Méně...
 
Anonymní alkoholici na denním centru

Anonymní alkoholici na denním centru

07.05.19

Minulý týden navštívili naše středisko tři zástupci Anonymních alkoholiků z Mělníka... 


Více...
 
Anonymní alkoholici na denním centru

Minulý týden navštívili naše středisko tři zástupci Anonymních alkoholiků z Mělníka, kteří ochotně přijali naše pozvání na nízkoprahové denní centrum a udělali našim klientům besedu. Naši klienti se dozvěděli více informací o společenství Anonymních alkoholiků a především si mohli vyslechnout osobní zkušenosti členů AA, kteří popisovali svůj boj s alkoholismem. Děkujeme, že se mohlo toto setkání uskutečnit a těšíme se na další spolupráci :) 


Méně...
 
Uklízeli jsme Česko

Uklízeli jsme Česko

09.04.19

V sobotu 6.4. proběhla celorepubliková akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.


Více...
 
Uklízeli jsme Česko

V sobotu 6.4. proběhla celorepubliková akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. My jsme se jí s předstihem zúčastnili již v pátek a společně se sedmi klienty denního centra v Mladé Boleslavi jsme vyrazili do terénu sbírat odpadky. Zaměřili jsme se na okolí hlavního nádraží, kde jsme objevili i černou skládku. Všichni byli dobře naladěni a s vervou se pustili do úklidu. Velká snaha našich klientů nás příjemně překvapila a věříme, že se do této akce zapojíme i příště.

 

 


Méně...
 
Dům dětí a mládeže uspořádal sbírku ošacení

Dům dětí a mládeže uspořádal sbírku ošacení

12.02.19

Sbírka byla štědrá. 


Více...
 
Dům dětí a mládeže uspořádal sbírku ošacení

Dům dětí a mládeže - Pavilon uspořádal ve dnech 4.2. až 7.2. sbírku ošacení pro klienty NADĚJE.

 

Během této relativně krátké doby se vybralo nečekaně velké množství oblečení, takže jsme při předání dne 8.2. byli velmi příjemně překvapeni. Darů byla dvě plná auta. Věnované ošacení velmi pomůže lidem v nouzi přečkat nejtěžší období v jejich nepříznivé sociální situaci. 

 

Všem dárcům a také organizátorům sbírky mnohokrát děkujeme! 


Méně...
 
Klienti mají nové skříňky

Klienti mají nové skříňky

10.01.19

Lidé bez domova nosí často ve svých taškách "celý život". 


Více...
 
Klienti mají nové skříňky

Lidé bez domova nosí často ve svých taškách "celý život". Nemají žádný byt nebo dům, kam by si své věci mohli dát a uložit do skříní. Všechno musí nosit stále s sebou a mnohdy jsou to velká zavazadla. Bohužel dosud nebylo možné věci nechávat na našem středisku. Když klient šel například na úřad nebo do pracovní agentury, musel si všechny své věci brát s sebou. Z hygienických důvodů a kvůli našemu malému skladovacímu prostoru jsme nemohli věci klientům uložit.

 

Díky Diecézní charitě Litoměřice se to však nyní mění. Tato organizace nám věnovala výtěžek tříkrálové sbírky ve výši 30 000 Kč. Z těchto peněz jsme pořídili 18 uzamykatelných kovových skříněk, kam si klienti mohou své věci ukládat a nemusí se už vláčet s hromadou zavazadel. 

 

Tímto děkujeme zaměstnancům Diecézní charity Litoměřice a všem, kteří do sbírky přispěli. Věříme, že naši klienti budou spokojeni a skříňky budou naplno využívány. 


Méně...
 
Poděkování dárcům

Poděkování dárcům

10.01.19

V probíhajícím zimním čase lidé nezapomínají na své bližní v nouzi. 


Více...
 
Poděkování dárcům

V probíhajícím zimním čase lidé nezapomínají na své bližní v nouzi. 

 

Spřátelené organizace i jednotlivci přispěli množstvím věcných darů, potravinami a ošacením pro klienty střediska NADĚJE. Dostalo se jim tak hlavně teplého oblečení a k tomu i něčeho sladkého pro zpříjemnění nejtěžšího ročního období. 

 

Ze všech, kterým patří díky, zmiňme alespoň tyto: 

Centrum 83, 

Obchodní akademie, Vyší odborná škola ekonomická a Jazyková škola, 

Gymnázium Mladá boleslav, 

Integrovaná střední škola Na Karmeli, 

Denní stacionář Domovinka. 

 

Před svátky jsme uspořádali vánoční posezení pro klienty. Svůj čas ve prospěch lidí bez domova věnoval také kazatel Stanislav Lanc z Církve adventistů sedmého dne. Ten kromě slova o Ježíši Kristu přinesl také pozdrav od všech boleslavských křesťanů, kteří mezi sebou uspořádali sbírku a z té pro naše klienty nakoupili dárky. S pomocí svého kolegy obstaral též hudbu a společně s klienty si zazpívali. 

 

Všem, kteří se jakkoliv zapojují do pomoci a nezištně věnují svůj čas a prostředky, srdečně děkujeme! 


Méně...