Litoměřice

 
 

   SBĚR KABELEK ZAČÍNÁ 3.9.2018

LETOS NOVĚ MOŽNOST I DAROVÁNÍ BIŽUTERIE

 

              

 
 
Rodinný běh s NADĚJÍ

Rodinný běh s NADĚJÍ

10.08.17
  Nultý ročník orientačního běhu NADĚJE pořádaný v loňském roce byl velice úspěšný. Díky tomu se můžeme těšit na jeho pokračování a to dne 11. srpna. Sraz
Více...
 
Rodinný běh s NADĚJÍ

 

Nultý ročník orientačního běhu NADĚJE pořádaný v loňském roce byl velice úspěšný. Díky tomu se můžeme těšit na jeho pokračování a to dne 11. srpna. Sraz a prezence běžců bude probíhat od 13:30 u sochy K. H. Máchy na Mostné hoře v Litoměřicích.

 

Běh je určen pro jednotlivce i celé rodiny. Závodníci mají na výběr ze tří tratí, které se liší obtížností. Tu nejkratší zdolají i rodiče s kočárkem.

 

Na všech trasách bude na sportovce čekat několik stanovišť s různými úkoly. Na ty, kteří zdárně dokončí zvolený okruh, bude v cíli čekat občerstvení na doplnění energie. Děti se mohou těšit i výtvarnou dílničku. Na závěr akce proběhne vyhodnocení, pro vítěze jsou připravené lákavé odměny.

 

„Celá akce se může konat díky Dárcovskému fondu Hennlich, který

poskytl ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací potřebné finanční prostředky, za což jim patří velký dík,“ dodává Lucie Putnová, hlavní organizátorka a vedoucí Sociálně aktivizační služby NADĚJE Litoměřice.

 

K organizaci celé akce je nutno dodat, že měla proběhnout již minulý měsíc, což nebylo možné kvůli nepříznivému počasí.

 



Méně...
 
Návštěva Zooparku Chomutov

Návštěva Zooparku Chomutov

03.08.17
Letní období láká k mnoha výletům a zážitkům.  Pěkného počasí využily i ženy bez domova a děti z azylového domu NADĚJE Litoměřice. Klienti společně vyrazili na návštěvu
Více...
 
Návštěva Zooparku Chomutov

 

Letní období láká k mnoha výletům a zážitkům.  Pěkného počasí využily i ženy bez domova a děti z azylového domu NADĚJE Litoměřice. Klienti společně vyrazili na návštěvu Zooparku v Chomutově. „Akce byla určena hlavně dětem, jelikož se konala v rámci příměstského tábora, ale i ženám bez domova se výlet líbil a přinesl jim možnost odreagování od starostí běžného dne,“ uvedla sociální pracovnice Tereza Lachmanová.

 

Jedná se o další krásný zážitek, který si mohly ženy z azylového domu NADĚJE Litoměřice dopřát díky Kabelkovému veletrhu. Vstupné a občerstvení měly totiž hrazeno z peněz získaných právě díky veletrhu.


Méně...
 
Příměstský tábor pro děti z azylového domu NADĚJE

Příměstský tábor pro děti z azylového domu NADĚJE

27.07.17
Litoměřice – Týden plný zážitků, poznání a zábavy si užilo 14 dětí z azylového domu NADĚJE, pro které si zaměstnanci připravili příměstský tábor na téma Noemova
Více...
 
Příměstský tábor pro děti z azylového domu NADĚJE

 

Litoměřice – Týden plný zážitků, poznání a zábavy si užilo 14 dětí z azylového domu NADĚJE, pro které si zaměstnanci připravili příměstský tábor na téma Noemova archa. Cílem bylo dopřát dětem zážitky, které prožívají všechny děti v období letních prázdnin, podpořit je ve spolupráci a rozšířit jejich znalosti a dovednosti. 

 

„V průběhu celého týdne jsme volili takové hry a aktivity, které děti naučí spolupracovat a posílí tak soudržnost skupiny. Hry, které nepodněcují k soutěživosti a nevraživosti, ale vytváří kamarádství a vyzývají k vzájemné pomoci. Zároveň byly aktivity v duchu zážitkové pedagogiky, jejíž princip je vzdělávání na základě vlastního prožitku. Děti si hrají a vzdělávají se současně,“ uvádí Hedvika Vavřincová, pedagog azylového domu NADĚJE Litoměřice.

 

Jaké konkrétní úkoly a aktivity děti plnily? Po celý týden měly děti za úkol získávat zvířátka, pro která na závěr postavily velkou papírovou loď. Pondělní den byl věnován koním. Děti si nejprve vyzkoušely hřebelcování a úklid stáje. Pak je čekala odměna v podobě krátké projížďky. Po vydatném obědu v Klobouku hrály hry pro rozvoj smyslů.

 

V úterý byla na programu procházka do blízké vesnice Skalice, při které plnily různé úkoly. Největší dobrodružství zažily během hledání papírových zvířátek v místní jeskyni, ve kterém jim pomáhala jen slabá svítilna. Každý nakonec přemohl svůj strach a úspěšně misi splnil.

 

Středeční den si děti užily na Písečném ostrově, kde jim Lezecký oddíl Brabenci poskytl své prostory. Vyzkoušely si zde lezeckou stěnu a samy si uvařily na ohni guláš. Následující den podnikla družina výpravu do ZOO parku v Chomutově, která se uskutečnila díky finančnímu příspěvku Nadace ČEZ. 

 

Poslední den dostaly děti za úkol postavit Noemovu archu. S nadšením se na hřišti azylového domu vrhly do práce a společně vytvořily úctyhodnou čtyřmetrovou loď z kartonu. Vyhodnotil se celý týden, předaly se diplomy s balíčkem odměn a na závěr proběhlo grilování.

 

„Rádi bychom poděkovali Dárcovskému fondu Hennlich a Nadaci ČEZ za finanční příspěvky, bez kterých bychom příměstský tábor neuskutečnili. Zároveň patří velké díky Lezeckému oddílu Brabenci a Barboře Markové za příjemně strávené dopoledne u koní. Děkuji také celému pracovnímu týmu, který příměstský tábor naplánoval a zrealizoval, děti byly nadšené,“ dodal Robert Krejčí, vedoucí azylového domu NADĚJE Litoměřice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Méně...
 
Graffiti - umění nebo vandalismus?

Graffiti - umění nebo vandalismus?

19.07.17
Litoměřice – Na tuto otázku odpověděla poučná přednáška pro děti, kterou připravilo společně s tvůrčím programem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NADĚJE Litoměřice. Projekt byl
Více...
 
Graffiti - umění nebo vandalismus?

Litoměřice – Na tuto otázku odpověděla poučná přednáška pro děti, kterou připravilo společně s tvůrčím programem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NADĚJE Litoměřice. Projekt byl podpořen Dárcovským fondem Hennlich a Ústeckou komunitní nadací. Akce se zúčastnilo přes 25 dětí.   

 

V klubu konaná přednáška seznámila děti s historií graffiti, významnými pouličními umělci a upozornila na to, že graffiti nemusí být projevem vandalismu, ale že mohou být tvořeny umělecky a legálně. Účastníci se také dozvěděli o místech, která jsou pro graffiti určená, čímž lze předcházet poškozování cizího majetku. Součástí přednášky byla i ukázka malby sprejem na papír tzv. spray art a ukázka tvorby graffiti na zeď. Další část programu probíhala ve skateparku pod Tyršovým mostem. Děti zde získaly možnost nesprejovat si vlastní graffiti pod vedením odborníka.

 

„Dětem se akce líbila a graffiti je zaujaly. V budoucnu by mohlo v Litoměřicích vzniknout více míst určených pro sprejery. Tvůrčí potřeby mladých umělců by byly uspokojeny a krásné Litoměřice by zůstaly čisté.“ dodal Jakub Krpeš, organizátor akce a vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

 

 

 


Méně...
 
Pohádkový den v Azylovém domě NADĚJE Litoměřice

Pohádkový den v Azylovém domě NADĚJE Litoměřice

13.07.17
Když se v azylovém domě NADĚJE konečně dočkali pěkného počasí, v úterý 4. 7. 2017 si děti mohly užít pohádkový den. Ten pro ně připravili pracovníci azylového
Více...
 
Pohádkový den v Azylovém domě NADĚJE Litoměřice

 

Když se v azylovém domě NADĚJE konečně dočkali pěkného počasí, v úterý 4. 7. 2017 si děti mohly užít pohádkový den. Ten pro ně připravili pracovníci azylového domu ve spolupráci s kolegy sociálně aktivizační služby.

 

Děti mohly projít osm stanovišť, kde byly připraveny úkoly. Své dovednosti a znalosti prověřily při hodu tomahawkem, třídění pohádkových dvojic, rozpoznávání zvířat a jejich mláďat, zatloukání hřebíku a nechyběla ani oblíbená dráha s pingpongovým míčkem na lžíci. Za splnění všech úkolů si mohly děti vybrat odměny. Dětské oči plné očekávání a nadšení z odměn potěšily nejen pracovníky, ale také rodiče, kteří své děti doprovázeli.

 

„Zúčastnilo se 39 dětí, z toho 7 bylo z řad veřejnosti. Využili jsme hlavně prostory hřiště a zahradu, ale také blízké okolí. Jsme moc rádi, že tuto možnost zde máme,“ uvedla Hedvika Vavřincová, organizátorka akce.


Méně...
 
Umění ve spreji aneb zdravé graffiti

Umění ve spreji aneb zdravé graffiti

11.07.17
Zábavný a tvůrčí letní den, zajímavé informace o sprejerství a tvorba vlastních graffitů. To vše na Tebe čeká v pondělí 17. července v Nízkoprahovém zařízení pro děti
Více...
 
Umění ve spreji aneb zdravé graffiti

 

Litoměřice – Zábavný a tvůrčí letní den, zajímavé informace o sprejerství a tvorba vlastních graffitů. To vše na Tebe čeká v pondělí 17. července v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a ve skateparku pod Tyršovým mostem. Přijď se svými kamarády nebo rodiči a zúčastni se naší akce!

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NADĚJE s podporou Dárcovského fondu Hennlich a Ústecké komunitní nadace pořádá akci pro děti, kde se zábavnou formou seznámí s problematikou sprejerství. Smyslem projektu je ukázat účastníkům, že graffiti nejsou pouze projevem vandalismu, ale že na ně lze pohlížet i jako na smysluplné umění, které může být tvořeno i legálně a nemusí při něm docházet k poškozování městského prostředí.

 

Akce bude rozdělena na dvě etapy. Od 10:00 do 12:00 bude v prostorách Nízkoprahového zařízení v ulici Osvobození probíhat přednáška s diskuzí, ukázkou umělecké tvorby a občerstvením. Druhá etapa bude následovat v čase 13:00-15:00 ve skateparku pod Tyršovým mostem, kde budou mít děti možnost vlastního tvoření.   


Méně...