Litoměřice

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Nízkoprah hostil rapový koncert klientů

Nízkoprah hostil rapový koncert klientů

26.07.22

Koncem července se v našem litoměřickém nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež OÁZA uskutečnil rapový koncert klientů služby.


Více...
 
Nízkoprah hostil rapový koncert klientů

Koncem července se v našem litoměřickém nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež OÁZA uskutečnil rapový koncert klientů služby.

 

Akce se pořádala na přání klientů, kteří se amatérsky věnují rapu a chtěli mít příležitost předvést vlastní talent a zažít si svůj okamžik slávy.

 

Sami klienti se přitom z velké části podíleli na organizaci koncertu. Zajistili si vlastní zvukovou aparaturu a mixovací pult, pozvali si DJs, řadu dalších účinkujících raperů a rovněž zástupy svých známých a přátel.

 

I navzdory omezeného prostoru klubu se podívané zúčastnilo přes 80 nadšenců, kteří se postarali o „hustou“ a nepopsatelnou atmosféru.


Méně...
 
Výstava dovedností v chráněném bydlení

Výstava dovedností v chráněném bydlení

28.06.22

Litoměřické chráněné bydlení NADĚJE připravilo pro přátele a příznivce malou výstavu dovedností, zálib a koníčků svých klientů.


Více...
 
Výstava dovedností v chráněném bydlení

Litoměřické chráněné bydlení NADĚJE připravilo pro přátele a příznivce malou výstavu dovedností, zálib a koníčků svých klientů.

 

Mezi obyvateli chráněného bydlení je celá řada šikovných a činorodých lidí, kteří ve volném čase nezahálejí. Bylo pro nás radostí představit celou řadu krásných výrobků, ale pochutin či sběratelských úspěchů.

 

Výstavy se zúčastnilo 25 hostů. Ti mohli obdivovat krásné dekorativní výrobky z podpalových dřívek, diamantové obrázky, sbírku minerálů nebo háčkované košíčky. Mnohé návštěvníky nadchly stavby z LEGO kostek. Také v chráněném bydlení víme, že pečení je radost, proto nechyběla ani ochutnávka domácího moučníku. Velkou zálibou jsou u nás karetní hry, partičku s panem Jaromírem si zahrál nejeden účastník výstavy.

 

Výstava názorně ukázala, že lidé s postižením vedle práce a dalších povinností mají rovněž koníčky a záliby. Všichni jsme byli překvapeni, kolik jich je. 


Méně...
 
Na Bezva festu jsme prezentovali naši dílnu

Na Bezva festu jsme prezentovali naši dílnu

19.06.22

Naše litoměřická sociálně terapeutická dílna NADĚJE se zúčastnila Bezva festu v Litoměřicích, který se řadí mezi největší rodinné festivaly v České republiky.


Více...
 
Na Bezva festu jsme prezentovali naši dílnu

Naše litoměřická sociálně terapeutická dílna NADĚJE se zúčastnila Bezva festu v Litoměřicích, který se řadí mezi největší rodinné festivaly v České republiky.

 

Na stánku v charitativní sekci jsme prodávali výrobky našich klientů a návštěvníci festivalu si také mohli s našimi klienty vyzkoušet výrobu oblíbených košíků.

 

V naší dílně umožňujeme osobám s mentálním postižením získat nové dovednosti, učit se spolupráci, pomáháme posílit jejich sebedůvěru, vědomí odpovědnosti a podle možností je připravujeme na otevřený trh práce.


Méně...
 
Zúčastnili jsme se Noci kostelů

Zúčastnili jsme se Noci kostelů

15.06.22

Letos jsme se k naší radosti zúčastnili krásné akce Noc kostelů, která každoročně nabízí veřejnosti možnost navštívit duchovní památky v noční atmosféře.


Více...
 
Zúčastnili jsme se Noci kostelů

Letos jsme se k naší radosti zúčastnili krásné akce Noc kostelů, která každoročně nabízí veřejnosti možnost navštívit duchovní památky v noční atmosféře.

 

Do farního kostela Narození Panny Marie v Třebenicích jsme přijeli s prodejní výstavou výrobků naší litoměřické sociálně terapeutické dílny na podporu aktivit pro osoby s handicapem.


Méně...
 
Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

24.05.22

Na začátku května se naše oblast podílela na organizaci historicky první konference kaplanské služby NADĚJE. S kolegy jsme se potkali v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze, abychom sdíleli zkušenosti s poskytováním duchovní péče v našich sociálních službách.


Více...
 
Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

Na začátku května se naše oblast podílela na organizaci historicky první konference kaplanské služby NADĚJE. S kolegy jsme se potkali v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze, abychom sdíleli zkušenosti s poskytováním duchovní péče v našich sociálních službách.

 

Kaplan v naší organizaci vykonává podobnou práci jako v nemocnicích, v armádě, u policie nebo ve vězeňství. Poskytuje duchovní péči našim klientům, ale i zaměstnancům. Pomáhá jim při řešení osobních, existenciálních, spirituálních či morálních otázek a potřeb. Tato služba uplatňuje empatický přístup ke každému člověku, přistupuje s úctou k jeho důstojnosti a respektuje jeho osobní přesvědčení.

 

Konkrétně lidem kaplan nabízí osobní setkání, rozhovor, blízkost v náročné životní situaci, hledání cest, jak vše důstojně zvládnout, překonat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Osobám, které o to projeví zájem, také nabízí četbu Bible či jiné duchovní literatury, duchovní rozhovor či modlitbu.

 

Se zapojením kaplanské služby jsme začali v roce 2016. Nyní v naší oblasti pracuje pět kaplanů. Každý jen několik hodin měsíčně, ale je to důležitý a pevný bod v našich sociálních službách, protože kaplan může poskytnout člověku jinou formu podpory, než nabízejí ostatní běžné nástroje sociální práce.


Méně...
 
Odpoledne s ukrajinskými rodinami

Odpoledne s ukrajinskými rodinami

09.05.22

V minulém týdnu proběhlo v prostorách naší litoměřické pobočky setkání s ukrajinskými rodinami, kterým NADĚJE pomáhá.


Více...
 
Odpoledne s ukrajinskými rodinami

V minulém týdnu proběhlo v prostorách naší litoměřické pobočky setkání s ukrajinskými rodinami, kterým NADĚJE pomáhá.

 

Maminky si mohly odpočinout v laskavých rukách našich skvělých kadeřnic Lucie a Elisabeth Harrerových a vizážistky Jany Hupkové, jímž moc děkujeme. Děti si zase vyzkoušely stolní deskové hry, omalovánky i výrobu mýdla. Nechybělo ani bohaté občerstvení.

 

Všichni si společně užili pěkné odpoledne.


Méně...